آئین آغازین طرح محله های عمودی در شیراز برگزار میشود

آئین آغازین طرح محله های عمودی در شهر شیراز برگزار می شود. در این همایش بزرگ که با جشن مردمی نیز همراه است ساکنان  محلات عمودی و مجتمع های مسکونی  از آموزشهای جامع فرهنگ شهروندی بهره مند میشوند.

به گزارش اول فارس ،محمد صالح صالحی معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه چهار شیراز با اعلام این مطلب گفت در آئین آغازین این طرح جمعی از مسئوولین ارشد شهری و شورای شهر شیراز در خیابان پائیز ،مجتمع مسکونی فرهنگیان  در جمع  شهروندان حضور  بهم خواهند رساند.

 

 

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه