آغاز فعالیت انتخاباتی جمعیت گام دوم انقلاب اسلامی فارس

کمیته انتخابات جمعیت گام دوم انقلاب استان فارس تشکیل شد.
اول فارس| احزاب و گروهها : رییس شورای راهبردی جمعیت گام دوم استان فارس گفت:کمیته انتخاباتى این جمعیت در استان فارس تشکیل و مسئول این کمیته آن مشخص شده است.

جواد شهابی اظهار داشت: ستاد انتخابات جمعیت گام دوم کشور تشکیل شده است.
رییس شورای راهبردی جمعیت گام دوم استان فارس ادامه داد: در همین راستا کمیته انتخابات جمعیت در استان فارس نیز با حضور اعضاى شوراى راهبردی استان و شهرستانها، تشکیل و اعضای این کمیته انتخاب شد.
شهابی اظهار داشت: تشکیل ستاد و کمیته‌هاى انتخابات جمعیت گام دوم با هدف شکل‌گیرى مجلسى در طراز نظام و انقلابی صورت گرفته است و در این زمینه اهداف خود را با قدرت پیگیرى خواهد کرد.
وى بیان داشت: با توجه به ساختار و تشکیلات جمعیت، جمعیت گام دوم در استان فارس و شهرستانها، وارد فعالیت‌ شده است جمعیت گام دوم استان فارس همزمان با شروع ثبت‌نام‌هاى انتخابات مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان رهبرى، با برگزارى جلسات منظم شوراى راهبردی،فضاى انتخابات در استان را بررسی نموده تا در راستاى اهداف و راهبردهای جمعیت گام دوم، نقش مؤثر خود را در این زمینه ایفا نماید.
رئیس شورای راهبردی جمعیت گام دوم فارس گفت: تشکیلات این جمعیت در استان و شهرستانها بر مبناى راهبردهاى جمعیت حرکت خواهد کرد و  با رعایت چارچوب‌ها درباره معرفی کاندیدای جمعیت یا حمایت از دیگر کاندیداها تصمیم خواهند گرفت.
شهابی تأکید کرد: فهرست کاندیداهای مورد حمایت جمعیت از سوی جمعیت در سطح استان، در زمان خود، اعلام رسمی خواهد شد.

ثبت دیدگاه