احتمال انتصاب مدیر عامل جدید سازمان مرکزی تعاون روستایی

در پی رای اعتماد مجلس شورای اسلامی و انتصاب کاظم خاوازی بعنوان وزیر جهاد کشاورزی ، تغییر وتحول مدیران بخشهای مختلف این وزارت خانه روند مثبت و قابل قبولی بخود گرفت .

560میلیارد تومان اعتبار برای کشاورزان سیل‌زده لرستان تعیین شد ...

به گزارش اول فارس ، بر اساس برخی گزارشات پیش بینی می گردد این تغییر وتحول در روزهای آینده دیگر مجموعه های اقتصادی تابعه وزارت جهاد کشاورزی را نیز در برگیرد.برخی شنیده ها حاکی است که دکتر سید محمد موسوی  از گزینه های مورد نظر بعنوان سکاندار و مدیر عاملی سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور است.

بر اساس این گزارش  سید محمد موسوی از مدیران عامل اسبق سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور  که عملکرد قابل قبولی نیز در این مجموعه داشته است یکی از گزینه های قوی انتصاب بعنوان مدیرعامل جدید این سازمان است.

وی از مدیران نام آشنای بخش کشاورزی است.

سید محمد موسوی هم اکنون مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی است.

ثبت دیدگاه