اسامی نهایی نامزد‌های یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان فارس

به گزارش اول فارس، طبق اطلاعیه ستاد انتخابات کشور، در اجرای ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۰ آئین نامه اجرایی آن در خصوص زمان شروع و پایان فعالیت‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی، به آگاهی ملت شریف ایران و تمامی نامزد‌های نمایندگی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌رساند، فعالیت‌های تبلیغاتی کلیه نامزد‌های تایید صلاحیت شده از بامداد روز پنجشنبه مورخ ۲۴- ۱۱- ۹۸ آغاز و در ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱-۱۲-۹۸ یعنی ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رای پایان می‌یابد.

اسامی نهایی نامزد‌های یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چند حوزه انتخابی استان فارس به شرح ذیل است:

 

۱) حوزه انتخابیه ممسنی و رستم 

۱- آقای مجید انصاری فرزند بهرام
۲- آقای سیدعلی حسینی فرزند سید محمد حسین
۳- آقای فتح اله دهقان فرزند خلیفه
۴- آقای جعفر شریفی فرزند اله یار
۵- آقای فرهاد صفری فرزند فریدون
۶- آقای سیدعلی عباسیان فرزند سیدغلامحسین
۷- آقای عبدالحمید ندری فرزند محمدحسین
۸- آقای علی اصغر زارعی فرزند قلی
۹- آقای محمد جواد احمدی فرزند بابا
۱۰- آقای علی احمدی فرزند حسنقلی مشهور به دکتر احمدی

۲-) حوزه انتخابیه سروستان، کوار و خرامه 

۱-آقای محمد امین ایزدی فرزند محمود
۲- آقای درخشان باقرزاده فرزند عطااله
۳- آقای سید نصرالله حسینی فرزند صدراله مشهور به سید آیت اله
۴- آقای عباس حمیدی فرزند علی
۵- آقای بهزاد خارستانی فرزند حسین
۶- آقای مصطفی دهقانی فرزند مجتبی
۷- آقای احسان رحیمی فرزند سهراب
۸- آقای عبدالعلی رحیمی مظفری فرزند محمدرضا
۹- آقای عبدالله زارع فرزند محمدرضا
۱۰- آقای محمدرضا زارعی فرزند محمد صالح
۱۱- آقای مسعود علیایی فرزند محمد
۱۲- آقای صیاد غلامی فرزند ابراهیم
۱۳- آقای قاسم فتحی فرزند ایوب
۱۴- آقای کوروش قنبری مهارلو فرزند خداویس
۱۵- آقای محمد محمدیان فرزند حسین
۱۶- آقای مسعود معتضدیان فرزند نیاز
۱۷- آقای جهانگیر نظری اکبر آبادی فرزند حسین
۱۸- خانم لیلا هوشمند سروستانی فرزند عبدالرسول

۳)حوزه انتخابیه شهرستان سپیدان و بیضاء

۱- آقای منصور امیریانی فرزند شهریار
۲- آقای علی برزگر فرزند منوچهر مشهور به بزرگمهر
۳- آقای سید امیر رضا حسینی فرزند سید رضا
۴- آقای علی ضامن رحیمی اردکانی فرزند اله رحم
۵- آقای رحمت الله رضایی فرزند نعمت الله
۶- آقای عبدالحمید شیروانی فرزند خدابخش
۷- آقای تابش صبوری فرزند هدایت‌اله
۸- آقای سعید عزیزی فرزند نادعلی
۹- آقای محسن علیزاده فرزند علی نظر
۱۰- آقای علی حسین غلام زاده فرزند محمد قلی
۱۱- آقای محمدرضا فرهادی فرزند مسیح
۱۲- آقای محمد کشاورز فرزند قباد
۱۳- آقای محمد مهدی کشاورز فرزند خداداد
۱۴- آقای حمزه علی کشاورز دهقان فرزند اله داد

۴) حوزه انتخابیه داراب و زرین دشت 

۱- آقای محمد جواد اخلاقی فرزند محمد
۲- آقای رضا انصاری فرزند امراله
۳- آقای احمد درگام فرزند محمود
۴- آقای ابراهیم عسگری فرزند جهانگیر مشهور به حاج آقا عسکری
۵- آقای محمد جواد عسگری فرزند عبدالحسین
۶- آقای علیرضا فارسی نژاد فرزند امامقلی
۷- آقای محمود قائدی فرزند علی
۸- آقای نوروز قبادی پور فرزند رحمن
۹- آقای جواد قهرمانی فرزند عبدالحمید
۱۰- آقای سید عباس کمالی نژاد فرزند سید صادق مشهور به ارسلان گمانه
۱۱- خانم زهرا نیکبخت فرزند فتحعلی

۵)حوزه انتخابیه نی‌ریز، استهبان و بختگان 

۱-آقای حسن آزاد فرزند صمد آقا
۲- آقای محمدعلی اثناعشری فرزند مطلب
۳- آقای علی اکبر ارجمند منش فرزند حبیب
۴- خانم زهرا اسلام زاده فرزند علی
۵- آقای حیدر اسماعیل پور فرزند خیراله
۶- آقای هادی اکبری اصطهباناتی فرزند مرتضی
۷- آقای رسول بصیرت فرزند محمدحسین
۸- آقای سید محمد باقر تهامی فرزند سید علی اکبر
۹- خانم میمنه‌ی جعفری فرزند محمد
۱۰- آقای ذبیح اله چهارراهی فرزند، ولی مشهور به ذبیح الله چهارراهی
۱۱- آقای سید محمد مهدی ساداتی فرزند سید محمود
۱۲- آقای محمد جمال سحرخیز فرزند احمد
۱۳- آقای محمد سقایی فرزند احمد علی
۱۴- آقای الله داد صلیب پور فرزند سمیع
۱۵- آقای سجاد شاهسونی فرزند اکبر
۱۶- آقای فرهاد طهماسبی فرزند نصیر
۱۷- آقای سیاوش فیروزی نژاد فرزند غلامرضا
۱۸- آقای محمد جواد کیان فرزند محمود
۱۹- آقای اصغر مسعودی فرزند امیر
۲۰- سید کرامت الله موسوی فرزند سید عبدالحسین
۲۱- آقای رحمن هاشمی فرزند حسن

۶)مرودشت ،ارسنجان و پاسارگاد

۱-محمد مهدی برومندی

۲-علی اکبر قبادی
۳-عبداله استواری
۴-جلال رشیدی کوچی
۵-سجاد پناهی
۶-ابراهیم ابراهیمی
۷-مهراب ده خیری
۸-آرزو محمدی
۹-امیر مختار رزمی
۱۰-یوسف مومنی
۱۱-نواز جباری
۱۲-علیرضا چراغی
۱۳-علی اکبر رشیدی
۱۴-فاضل آریایی
۱۵-عبدالحسین قنبری
۱۶-داراب قنبری مهارلو
۱۷-مهدی مهمی
۱۸-رضا نعمتی

۷)اقلید:

۱-مسلم صالحی
۲-احمد نیکفر
۳-محمد مشتاق زاده
 ۴-علی حسین طهماسبی 
 ۵-محمد مهدی صابر
۶-سید سجاد موسوی 
۷-حمیدرضا گرامی

 ۸)حوزه انتخابیه فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین:

۱-محمد مهدی فروردین فرزند پرویز
۲- علیرضا افسری فرزند هرمز
۳- سید هاشم حسینی فرزند سید محمود
۴- محمد علی عباسی کشکولی فرزند شیرزاد
۵- علی فراشبندی فرزند حیدر
۶- علی ناز لطفی میگلی فرزند درویش
۷- امین الله قربانی کشکولی فرزند عبد الرسول
۸- سعیده کاظمیان فرزند احمد
۹- حسن کشاورزی فرزند خداداد
۱۰- روح الله نصیری فرزند اسدالله
۱۱- حسن افراسیابی کشکولی فرزند ماندنی
۱۲- علی عبدی فرزند بهرام
۱۳- حیدر عشقی فرزند صفر
۱۴- اسماعیل رستمی فرزند غلامحسین
۱۵ – فرزاد مهکویه فرزند تیمور
۱۶- احمد جهانگیری فرزند جهانگیر
۱۷- هوشنگ حیدری فرزند سرتیپ
۱۸- محمد حسن روستا فرزند محمد حسن
۱۹- حسین صفائی فرزند عزیز قلی
۲۰-سید عباس هاشمی زاده فرزند سید عزیز الله
۲۱- عین الله عابدی فرزند حبیب
۲۲- احد لطفی فرزند همت علی

۹-حوزه انتخابیه کازرون و کوهچنار :

۱ – آقای فرهمند آقائى فرزند عبدالحسین
۲ – آقای عبدالحمید اسماعیلى فرزند پرویز مشهور به رضا
۳ – آقای وحیدرضا اعتمادی مهرنجانى فرزند محمد تقی مشهور به صفدر
۴ – آقای کرامت اله ایازی فرزند ساری
۵ – آقای مجید پورحمیدی فرزند نعمت اله مشهور به قشقایی
۶ – آقای نادر پیرزاده فرزند شاه گلدی
۷ – آقای حمیدرضا خداشناس فرزند محمد صادق (انصراف)
۸ – خانم صغری خوشنام پور فرزند حبیب
۹ – آقای على دهداری فرزند عطا
۱۰ – آقای امان اله دهقان فرد فرزند اله کرم
۱۱ – آقای محمد سیروس فرزند اسداله
۱۲ – آقای یعقوب شفیعى فرزند حسین مشهور به مهندس شفیعى
۱۳ – آقای مجید شیخیان کازرونى فرزند محمد
۱۴ – آقای مرتضى صمیمى فرزند داراب
۱۵ – آقای فریدون عباسى دوانى فرزند محمدحسین مشهور به دکتر عباسى- عباسى هسته‌ای
۱۶ – خانم اکرم فتحى فرزند حسین کد
۱۷ – خانم اسماء قنبری فرزند رضا
۱۸ – آقای مصیب کیامرزی فرزند خدارحم مشهور به طبیب
۱۹ – آقای شاهین محمدصادقى فرزند غلامعلی مشهور به صادقى
۲۰ – آقای کریم موصلی زاده فرزند رضا

۱۰-حوزه انتخابیه فسا

۱- آقای نبی الله احمدی فرزند احمد مشهور به دکتر احمدی
۲- آقای صادق بردبار فرزند حسین
۳- آقای صمد بلاغی اینالو فرزند علی
۴- آقای منصور بلاغی اینالو فرزند اله یار
۵- خانم سید زهرا جعفری فارسی فرزند سید اکبر
۶- آقای محمد جواد جمالی نوبندگانی فرزند چراغعلی مشهور به دکتر جمالی
۷- آقای محمد جویان فرزند عبدالله
۸- خانم سیده لیلا دهقانی فرزند سید اکبر
۹- آقای جمال رحیمیان فرزند عبدالعزیز
۱۰- آقای محسن زارعی جلیانی فرزند مختار
۱۱- خانم مریم زحمتکشان فرزند محمد
۱۲- خانم زهرا شرفی فرزند خلیل
۱۳- آقای مختار شفیعی فرزند محمد باقر
۱۴- آقای مهدی ظهرابی فرزند نصرت‌الله
۱۵- آقای اسماعیل عبدالله زاده فرزند نعمت الله
۱۶- آقای غلام رضا غلامی فرزند محمد
۱۷- آقای حجت الله فیروزی فرزند جمال مشهور به عرب فیروزی، فیروزیان
۱۸- آقای عبدالرسول گنج حیدری فرزند محمد مشهور به حاجی رسول
۱۹- آقای حسن علی محمدی فرزند برات مشهور به حاجی‌محمدی

۱۱)حوزه انتخابیه آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان 

۱- آقای سید محمد احمدی فرزند سید ابوالفضل
۲- آقای حمزه اکبری فرزند رحمت الله
۳- آقای اصغر پلارک فرزند محمد
۴- آقای غلامعلی بهشتی نژاد فرزند امین
۵- آقای حمیدرضا پدرام فرزند محمد
۶- حسن آقای سید محمد جواد حسینی فرزند سید علی
۷- آقای محمدعلی دهقانیان فرزند گرامی
۸- آقای رحیم زارع فرزند اکبر مشهور به دکتر زارع
۹- آقای ابوالحسن شجاع فرزند صمد
۱۰- آقای غلامرضا شرفی فرزند غلامحسین
۱۱- آقای عباسعلی صحرانورد فرزند عین‌اله
۱۲- آقای محسن صحرانورد فرزند کرم
۱۳- آقای علیرضا عرب شیبانی فرزند محمد
۱۴- آقای حسن قائدی فرزند علی ناز
۱۵- آقای سید محمدرضا موسوی فرزند سید قائم
۱۶- آقای سید ناصر موسوی فرزند سید صمد
۱۷- آقای محمدرضا مومن فرزند حسینعلی
۱۸- آقای علیرضا نجاتی منفرد فرزند علی
۱۹- آقای رضا یاراحمدی فرزند محمد

۱۲)حوزه انتخابیه لارستان، خنج، گراش و اوز 

۱- آقای علاءالدین بروجردی فرزند محمد ابراهیم
۲- آقای جمشید جعفرپور فرزند نعمت
۳- آقای محمود جوکار فرزند نظر
۴- آقای حسین حسین زاده فرزند غلامعباس
۵- آقای حسینعلی حسین شیری فرزند رضاعلی مشهور به شیری
۶- آقای میلاد خرمی فرزند یدالله
۷- آقای ناصر دلخوش فرزند عبدالمهدی مشهور به حاج ناصر
۸- آقای حشمت اله زارعی فرزند کاکاجان
۹-آقای نادر زمانی فرزند احمد
۱۰-آقای داریوش سپاده فرزند علی
۱۱- آقای محمود عسکرپور فرزند غلامرضا
۱۲-آقای مصیب علی شیر فرزند غلامرضا
۱۳ -آقای حسینعلی فقیهی فرزند ابراهیم مشهور به حاج حسین
-۱۴ آقای هاشم قاسمی فرزند عبدالحسین
۱۵ -آقای یوسف محبی فرزند محمدجعفر
۱۶-آقای منصور محتاجی فرزند علی اصغر
۱۷- آقای یعقوب موحدی فرزند محمد حسین
۱۸-آقای محمداسماعیل یگانه فرد فرزند محمدحسن مشهور به یگانه

۱۳)حوزه انتخابیه لامرد و مهر 

۱- آقای حسن آرایش فرزند حبیب
۲- آقای علی حاجی پور فرزند حاجی
۳- آقای مهدی شمسی پور فرزند ابراهیم
۴- آقای سید محسن علوی فرزند سید محمود
۵- آقای محمود ملکی فرزند عبداله
۶- آقای سید موسی موسوی فرزند سید علی مشهور به دکتر موسی
۷- آقای محمد نیشتری فرزند نوروز
۸- آقای سید عبدالمناف هاشمی فرزند سید عبداله

۱۴)حوزه انتخابیه جهرم و خفر :

۱-حمید ابیا
۲-امراله امجدی مطلق
۳-غلام‌رضا امیرنژاد
۴-سید ابوالقاسم حسینی نودادی
۵-سمانه ذوالقدری
۶-الهام رستاد
۷-غلامرضا رضایی کراده
۸-محمد رضا رضایی کوچی (مشهور به دکتر رضایی)
۹-زهرا شاه‌علیان
۱۰-علیرضا شهریاری
۱۱- ابوالفضل صادقی قلعه
۱۲- علی‌رضا صحرائیان(مشهور به مهندس صحرائیان)
۱۳-مجید صفرزاده

۱۵) کاندیدای تایید صلاحیت شده شیراز و زرقان

   ۱ – آقای  محمدمهدی  ابراهیمی فرزند اکبر  

  ۲ – آقای  سیدمحمد  احمدی فرزند سید جلال  
  ۳ – آقای  هادی  آذرنوش فرزند خرم  
  ۴ – آقای  حسن  آرام تن یار فرزند حسین  
  ۵ – خانم  زهره  استخر فرزند فرود  
  ۶ – آقای  اکبر  اسدی زاده بیدک فرزند سید علی  
  ۷ – آقای  غلامحسن  اسکندری فرزند حسین  
  ۸ – خانم  اعظم  آسیابانی فرزند اصغر 
  ۹ – آقای  عباس  آف فرزند جمشید 
  ۱۰ – آقای  محمدرضا  اکبری فرزند غریب
  ۱۱ – آقای  ابوالفضل  انصاری فرزند غلام حسن  
  ۱۲ – آقای  مهدی  ایرانپوریان فرزند اله قلی  مشهور به مهدی 
  ۱۳ – آقای  حسین  ایران نژادپاریزی فرزند حسن 
  ۱۴ – آقای  حامد  بادپا فرزند ناصر 
  ۱۵ – آقای  رسول  برزگر فرزند روح اله
  ۱۶ – آقای  سیدصاحب  برزین فرزند سیدسامر  
  ۱۷ – آقای  علی  برق پیما فرزند عبداله  
  ۱۸ – آقای  محمود  بناوی فرزند فریبرز 
  ۱۹ – آقای  احد  بهجت حقیقی فرزند عباس  مشهور به بهجت
  ۲۰ – آقای  حسین  پارسائی فرزند جانعلی  
  ۲۱ – آقای  سیروس  پاک فطرت فرزند خوبیار  مشهور به حاج سیروس
  ۲۲ – آقای  علیرضا  پاک فطرت فرزند علی کرم  مشهور به شهردار سابق شیراز  
  ۲۳ – آقای  علی  پولادی وندا فرزند یداله  مشهور به فولادی وندا 
  ۲۴ – آقای  محمدمهدی  پورعلی فرد فرزند ابواقاسم  
  ۲۵ – خانم  بیتا  تورانی گلوسالاری فرزند بهجت اله 
  ۲۶ – آقای  صدرالله  جعفری فرزند بهزاد   
  ۲۷ – آقای  حمید  جمالی کلاه سیاه فرزند زلفعلی  
  ۲۸ – آقای  یاسر  جوانمرد فرزند حسین
  ۲۹ – آقای  یحیی  جوکار فرزند کاکابیگ  مشهور به یحیی 
  ۳۰ – آقای  محمدرضا  چراغی فرزند عزیز 
  ۳۱ – خانم  مژگان  حاجی زمانی فرزند قاسم  مشهور به نیکتا 
  ۳۲ – خانم  زهرا  حسینی فرزند احد  
  ۳۳ – آقای  سیدابراهیم  حسینی فرزند علی اصغر 
  ۳۴ – آقای  سیداسماعیل  حسینی فرزند سید فتح اله  
  ۳۵ – آقای  سیدنجیم علی  حسینی فرزند سید محمد  
  ۳۶ – آقای  هیبت اله  حسینی فرزند یدالله  
  ۳۷ – آقای  سیدمحمدرضا  حسینی احمدی فرزند سید محمد حسن 
  ۳۸ – خانم  زینب  حسینی سربسی فرزند یحیی 
  ۳۹ – آقای  رضا  حقانی نیا فرزند باران  مشهور به مراد
  ۴۰ – آقای  مجتبی  حقیقی فرد فرزند محمد علی  مشهور به فرشید 
  ۴۱ – آقای  بابک  حیدری فرزند رحیم 
  ۴۲ – آقای  مجتبی  حیدری فرزند علی  
  ۴۳ – آقای  روح اله  خالقی سروستانی فرزند حسین  
  ۴۴ – آقای  غلامرضا  خداشناس فرزند الیاس 
  ۴۵ – آقای  احسان اله  خرمی فرزند حیدر 
  ۴۶ – آقای  سجاد  خسروانیان فرزند جعفر   
  ۴۷ – آقای  غلامرضا  خوش رضا فرزند اصغر  مشهور به سورنا 
  ۴۸ – آقای  صادق  دانش دوست فرزند جلال 
  ۴۹ – آقای  امیر  دهقان فرزند محمد علی 
  ۵۰ – آقای  مهدی  دهقان فرزند امان اله  
  ۵۱ – آقای  علی  دهقان فارسی فرزند خانعلی 
  ۵۲ – خانم  طیبه  دهقانی فرزند محمد  مشهور به طیبه
  ۵۳ – آقای  محمود  دهقانی فرزند غلامعلی 
  ۵۴ – آقای  جمال الدین  ذاکرین فرزند محمدحسن
  ۵۵ – آقای  عبدالرضا  رحیمی فرزند غلامحسین 
  ۵۶ – آقای  هومان  رحیمی دیزکانی فرزند اویس  
  ۵۷ – آقای  حامد  رحیمی کوهنجانی فرزند زلفعلی  مشهور به حامد
  ۵۸ – آقای  سیدآیت اله  رزمجو فرزند سید محمد 
  ۵۹ – آقای  حسین  رستمی فرزند حسینعلی  
  ۶۰ – آقای  عبدالکریم  رستمی فرزند مهراب  
  ۶۱ – آقای  علی رضا  رمضانی فرزند شاه رضا   
  ۶۲ – آقای  احمد  روزی طلب فرزند محمود   
  ۶۳ – آقای  عبدالحمید  روزی طلب فرزند محمد جواد  
  ۶۴ – آقای  عبدالرسول  زارع فرزند رحمت اله 
  ۶۵ – آقای  حسین  زارع کاربری فرزند راه علی  
  ۶۶ – آقای  مهراب  زارعی کردشولی فرزند ولی  مشهور به مهراب
  ۶۷ – آقای  مهدی  سامی وند فرزند کورش  
  ۶۸ – خانم  فروغ  سروی غیاث آبادی فرزند ستیار  
  ۶۹ – آقای  غلامحسین  شاهی سوندی فرزند محمد  
  ۷۰ – آقای  روح اله  شجاعیان فرزند علی
  ۷۱ – آقای  احسان  شجاعی فر فرزند حسن  
  ۷۲ – خانم  مهین  شمسائی فرزند محمد  
  ۷۳ – آقای  حمید  شهریاری فرزند نگهدار 
  ۷۴ – آقای  رضا  شیری غجه بیگلو فرزند محمد 
  ۷۵ – آقای  رسول  شیوخی فرزند حسین  
  ۷۶ – آقای  جواد  صالحی فرزند غلامرضا  
  ۷۷ – خانم  سیمین  صادقی نقدعلی فرزند امام داد  مشهور به سیمین
  ۷۸ – آقای  فیروز  صفرزاده فرزند عوضعلی 
  ۷۹ – آقای  معصومعلی  صفی قلی فرزند معصومعلی  مشهور به علی
  ۸۰ – خانم  منصوره  طاهری فرزند پرویز 
  ۸۱ – آقای  غلامعباس  عالیشوندی فرزند هدایت اله  
  ۸۲ – آقای  سیدمجتبی  عباسی فرزند سید عباس 
  ۸۳ – آقای  ابراهیم  عزیزی فرزند رضا
  ۸۴ – آقای  سعید  فتحی سارانی فرزند محمد  
  ۸۵ – خانم  نرگس  فرج الهی فرزند نعمت اله  
  ۸۶ – آقای  فرشید  فریدونی فرزند شهنواز 
  ۸۷ – آقای  جعفر  قادری فرزند حیدر  مشهور به دکتر قادری 
  ۸۸ – آقای  محسن  قاسمی فرزند محمود  
  ۸۹ – آقای  محمدحسن  قانع فرزند محمد حسین 
  ۹۰ – آقای  مسلم  قزل بیگلو فرزند جعفرقلی
  ۹۱ – آقای  عبدالرضا  قهرمانی فرزند عبداله 
  ۹۲ – آقای  محمد  کاظمی فرزند سخاوت الدین 
  ۹۳ – آقای  حمیدرضا  کاظمی کنارسری فرزند یحیی 
  ۹۴ – آقای  خلیل  کامرانی فرزند حاجی 
۹۵ – خانم  معصومه  کرانی شیراز فرزند امیر  
  ۹۶ – خانم  ساجده  کرمی فرزند اسداله   
  ۹۷ – خانم  مریم  کرونی فرزند حسین  
  ۹۸ – خانم  نازپری  کریمی فرزند نعمت اله
  ۹۹ – آقای  محمدحسین  کریمیان قطب آبادی فرزند غلامعباس
  ۱۰۰ – آقای  مهدی  کشاورزی فرزند الخاص  
  ۱۰۱ – آقای  بابک  گل کار فرزند عزیز 
  ۱۰۲ – آقای  غلامحسین  گلکاری فرزند خلیل 
  ۱۰۳ – آقای  زکریا  کیانی نژاد فرزند یداله  مشهور به زکریا 
  ۱۰۴ – آقای  امین  محمدی فرزند حمزه  
  ۱۰۵ – آقای  محمدرضا  محمدی کشکولی فرزند حسین پاشا  مشهور به کشکولی
  ۱۰۶ – خانم  لیلا  محمودآبادی فرزند حسین   
  ۱۰۷ – آقای  محمد  مرتضائی فرزند غلامعلی
  ۱۰۸ – آقای  سیدمحسن  مرتضوی فرزند سید حسین  
  ۱۰۹ – خانم  سهیلا  مسافر فرزند محمد  
  ۱۱۰ – آقای  مصطفی  معتمدی فر فرزند محمدحسین  
  ۱۱۱ – آقای  محمد  معزی فرزند جلال  
  ۱۱۲ – آقای  احمد  مغانی رحیمی فرزند کاوس  
  ۱۱۳ – آقای  بهنام  مغانی رحیمی فرزند علی یار 
  ۱۱۴ – آقای  فرجام  منصوری فرزند منصور
  ۱۱۵ – آقای  محمد  موسوی هندری فرزند عباس  مشهور به مرتضی
  ۱۱۶ – آقای  صمد  مومن بالله فرزند هادی  مشهور به دکتر مومن
  ۱۱۷ – آقای  سیامک  نادری فرزند صمد  مشهور به سیامک
  ۱۱۸ – آقای  روح اله  نجابت فرزند محمود  
  ۱۱۹ – خانم  زهرا  نجفی فرزند اله قلی  
  ۱۲۰ – آقای  مجتبی  نمازی فرزند عبدالرضا  
  ۱۲۱ – آقای  سیدعباداله  هاشمی فرزند سیدمحمد  مشهور به هاشمی
  ۱۲۲ – آقای  شهرام  یوسفی فرزند هوشنگ 
  ۱۲۳ – آقای  محمدقاسم  مکارم فرزند اکبر  مشهور به مکارم شیرازی

ثبت دیدگاه