افزایش تمایل به شهرنشینی در استان فارس/کوچکترین وبزرگترین شهرستان فارس/ آمار جمعیتی استان

به گزارش اول فارس ، عبدالحمید سنگی افزود: در حالی که میزان شهرنشینی در سال ۱۳۵۵در استان فارس معادل ۴۲ و ۹ دهم درصد بود و در سال ۱۳۹۰به ۶۷ و ۶دهم درصد رسید، این رقم بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵معادل ۷۰ و یک دهم درصد بود.
وی ادامه داد: نسبت جنسی جمعیت استان در سال ۱۳۹۵معادل ۱۰۳ مرد به ازای ۱۰۰ زن و در سال ۹۰ معادل ۱۰۲ مرد به ازای ۱۰۰ زن بود که این نسبت در مناطق روستایی معادل ۱۰۵ مرد به ازی ۱۰۰ زن بوده است.
او اظهار داشت: همچنین بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵، میانه سنی جمعیت استان ۳۰ سال، بالاترین میانه سنی ۳۴ سال و پایین ترین ۲۱ سال است و در مناطق شهری استان ۳۱ سال و در مناطق روستایی استان ۲۹ سال است.
سنگی، میانگین سنی جمعیت استان فارس را ۳۲ سال برشمرد و گفت: میانگین سنی کل کشور ۲۱ سال، بالاترین میانگین سنی ۳۶ سال و پایین ترین ۲۴ سال است که این نسبت در مناطق شهری استان ۳۲ سال و در مناطق روستایی ۳۰ سال است.
وی، بیان کرد: لارستان بزرگترین شهرستان استان فارس  با ۱۴هزار و ۱۴۲کیلومتر مربع  و شهرستان رستم کوچکترین شهرستان استان فارسبا یک هزار و ۳۰ کیلومتر مربع مساحت،  است.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس افزود: تراکم نسبی جمعیت از ۳۷ و پنج دهم نفر در کیلومتر مربع در سال ۱۳۹۰به ۳۹ و ۶دهم نفر در کیلومتر مربع در سال ۱۳۹۵ افزایش یافت، به این معنا که در سال ۹۵ در هر کیلومتر مربع از استان ۳۹ و ۶دهم نفر سکونت داشتند که این عدد در سال ۱۳۵۵معادل ۱۵و ۲دهم نفر در کیلومتر مربع بوده است.
سنگی اضافه کرد: بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵، جمعیت استان فارس چهار میلیون و ۸۵۱ هزار و ۲۷۴ نفر است که از این تعداد ۵۰ و ۷۳ صدم درصد مرد و ۴۹ و ۲۷ صدم درصد زن هستند.
عبدالحمید سنگی گفت: پرجمعیت ترین شهرستان استان فارس شهرستان شیراز  با جمعیت ۲ میلیون و ۸۶۹ هزار و یک نفر و کم جمعیت ترین شهرستان  استان فارس پاسارگاد با جمعیت ۳۰ هزار و ۱۱۸نفر می باشند.
او اظهار داشت: همچنین بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، پس از شیراز، شهرهای مرودشت، جهرم و فسا پُر جمعیت ترین شهرهای این استان هستند.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس اضافه کرد: بر اساس محاسبات مرکز آمار ایران، پیش بینی می شود جمعیت استان فارس در سال ۱۴۰۵ با رشدی معادل ۸۳ دهم درصد به پنج میلیون و ۲۶۷ هزار نفر برسد.
سنگی ادامه داد: در منطقه بندی جمعیت استان نیز بر حسب گروه های عمده سنی در سرشماری سال ۱۳۹۵، به ترتیب میانسالان با رده سنی ۲۵ تا ۶۴ ساله با ۲ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۴۶۰ نفر معادل ۵۶ و ۵۱ صدم درصد و جوانان با رده سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله با ۷۰۰ هزار و ۱۷۵نفر معادل ۱۴و ۴۳ صدم درصد بیشترین جمعیت را در استان دارا بوده اند.»منبع:ایرنا”

نوشته های مشابه
اعتبارات استان ها در بودجه سال آینده ۱۳درصد افزایش یافته است

ثبت دیدگاه