ترکیب جدید هیئت رئیسه شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان فارس مشخص شد

نتیجه تصویری برای شورای هماهنگی اصلاحات فارس

اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان فارس مشخص شدند.
به گزارش” اول فارس “به نقل از کانال خبری “شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان فارس” در جلسه شب گذشته شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان فارس به ترتیب آقایان : محمد علی اکبری از حزب مجمع فرهنگیان ایران اسلامی به عنوان رئیس ، احمد‌رضا دستغیب از مجمع ادوار نمایندگان مجلس به عنوان نایب رئیس،  هادی وکیل‌زاده از حزب ندای ایرانیان به عنوان دبیر شورای هماهنگی،مهندس محمد صالح صالحی از حزب اسلامی کار به عنوان خزانه‌دار و اکبر اجرایی از انجمن اسلامی پزشکان به عنوان سخنگوی شورا انتخاب شدند.

نوشته های مشابه
بهتاش فضلی مشاور شورای اسلامی استان فارس شد

ثبت دیدگاه