تصاویر پائیزی از باغ ارم شیراز

زیبایی‌های پاییز در باغ ارمشیراز یک شهر چهار فصل و رنگارنگ است که پاییز آن همچون بهار پرطراوتش زیبایی‌های خاص خود را دارد|گزارش تصویری عکس: زهرا هیهات

زیبایی‌های پاییز در باغ ارمشیراز یک شهر چهار فصل و رنگارنگ است که پاییز آن همچون بهار پرطراوتش زیبایی‌های خاص خود را دارد|گزارش تصویری

زیبایی های پاییز در باغ ارم
زیبایی های پاییز در باغ ارم
زیبایی های پاییز در باغ ارم
زیبایی های پاییز در باغ ارم
زیبایی های پاییز در باغ ارم
زیبایی های پاییز در باغ ارم
زیبایی های پاییز در باغ ارم
زیبایی های پاییز در باغ ارم
زیبایی های پاییز در باغ ارم
زیبایی های پاییز در باغ ارم
زیبایی های پاییز در باغ ارم
زیبایی های پاییز در باغ ارم
زیبایی های پاییز در باغ ارم
زیبایی های پاییز در باغ ارم
زیبایی های پاییز در باغ ارم
زیبایی های پاییز در باغ ارم
زیبایی های پاییز در باغ ارم
زیبایی های پاییز در باغ ارم
زیبایی های پاییز در باغ ارم
عکس: زهرا هیهات
نوشته های مشابه
بهشتی با قدمتی بیش از ۹۰۰ سال در شیراز
تهدید باغ جهانی ارم شیراز از زمین و آسمان!

ثبت دیدگاه