تصویری دیده نشده از رهبر انقلاب در گذشته دور

اول فارس : به مناسبت روز سپاه، تصویری از رهبر معظم انقلاب در روزهای دفاع مقدس و در لباس سپاه را ببینید.

عضوکانال واتساپ اول فارس شوید

ثبت دیدگاه