حمایت جالب تعاونی ها، تشکلها و اتحادیه های کشاورزی از وزارت خاوازی در جهاد کشاورزی

در پی معرفی کاظم خاوازی از سوی رییس جمهور بعنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، در اقدامی جالب توجه بخش عمده ای از تعاونی ها، تشکلهای کشاورزی، اتحادیه ها، فدراسیون ها و انجمن های تخصصی بخش کشاورزی با صدور پیام ها و بیانیه هایی، حمایت یکپارچه و تمام قد خود را از خاوازی اعلام کردند.

در این خصوص هر چند حرف و حدیث هایی مبنی بر اینکه این حمایت ها به شکل دستوری بوده ولی به هر حال تشکلهای تحت پوشش سازمان تعاون روستایی(احتمالا با اشاره شیرزاد) از جمله تمامی اتحادیه های سراسری، مجمع ملی خبرگان کشاورزی(علی خانمحمدی، محمدعلی فشارکی، سید محمد هاشمی، منوچهر مرادعلی وند، حسین کاکاوند و رضا بابان زاده) و نظام صنفی کشاورزی حمایت خود را از خاوازی اعلام کردند. فدراسیون تشکلهای صنایع غذایی کشور، فدراسیون تشکلهای کشاورزی، اتحادیه ملی محصولات کشاورزی و رئیس انجمن ارگانیک ایران هم در پیام هایی حمایت خود را از خاوازی اعلام داشتند.

خانه کشاورز هم اگر چه گزینه اصلی اش عباس کشاورز بود ولی دکتر بیابانی قائم مقام خانه کشاورز و تنی چند از اعضای شورای مرکزی خانه کشاورز هم به صف حامیان خاوازی پیوستند و حمایت خود را از گزینه پیشنهادی اعلام کردند.

در این بین تنها تشکل از زیر مجموعه های سازمان تعاون روستایی که از خاوازی حمایت نکرد مجمع هماهنگی و حمایتی تشکلهای کشاورزی بود که تا به امروز دکتر مسعود اسدی رییس مجمع هماهنگی و حمایتی تشکلهای کشاورزی کشور از هر گونه اظهار نظر در خصوص گزینه پیشنهادی وزیر جهاد کشاورزی خودداری کرده است.

البته این شیوه حمایت های گروهی این سوال را مطرح می کند آیا این تشکلهای کشاورزی در نشست با خاوازی و یک دیالوگ سازنده به این نتیجه رسیده اند که دیدگاهها و نظرات خاوازی برای بخش کشاورزی مفید است و اقدام به حمایت از او کرده اند یا اینکه بدون نشست و جلسه ای با خاوازی و فقط بر اساس توصیه این کار را کرده اند و از او حمایت کرده اند؟

نکته جالب توجه اینکه زمانی هم که عباس کشاورز بعنوان گزینه وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده بود باز همه این تشکلها بجز مجمع هماهنگی تشکلها از عباس کشاورز اعلام حمایت کردند البته با این تفاوت که اسدی صراحتا با وزارت عباس کشاورز مخالفت کرده بود ولی در مورد خاوازی فعلا سکوت پیشه کرده است.

ثبت دیدگاه