دو انتصاب در وزارت جهاد کشاورزی : سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و رئیس سازمان دامپزشکی کشور

در احکامی  جداگانه از سوی وزیر جهاد کشاورزی؛رئیس سازمان دامپزشکی کشور و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور منصوب شدند.

به گزارش اول فارس ،در حکمی از سوی کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، علی‌صفر ماکنعلی به سمت رئیس سازمان دامپزشکی کشور منصوب شد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور منصوب شد

به گزارش اول فارس، در بخشی از این حکم آمده است: انتظار می رود با رعایت کامل “منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید” و حرکت در مسیر اعتدال و با استفاده از توانایی نیروهای متخصص و متعهد سازمان در اعمال وظایف حاکمیتی ضمن تعامل با دستگاه‌های ذیربط و هماهنگی و همکاری معاونین محترم، روسا و مدیران محترم سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت در نیل به اهداف بخش گام‌های موثری بردارید.

همچنین در حکمی دیگر از سوی کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، مسعود منصور به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور منصوب شد.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور منصوب شد

بر اساس گزارش فارس، در بخشی از این حکم آمده است: انتظار است با رعایت کامل “منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید” و حرکت در مسیر اعتدال و با بهره مندی از تجارب و دانش همه خبرگان بخش جنگل، مرتع و آبخیزداری و به ویژه نخبگان موسسات پژوهشی و آموزشی و سازمان‌های مردم‌نهاد و همچنین تعامل و همکاری با کلیه معاونین، مدیران ستادی و استان‌ها در انجام وظایف و ماموریت های محوله به ویژه حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، توسعه طرح‌های جنگل‌کاری و زراعت چوب، بیابان‌زدایی و عملیات آبخیزداری گام‌های موثری بردارید

ثبت دیدگاه