افتتاح ستاد دانشگاهیان و معلمین استاد اصلاح طلب دانشگاه شیراز +جزئیات

ستاد دانشگاهیان و فرهنگیان استاد اصلاح طلب دانشگاه شیراز افتتاح شد.

به گزارش اول فارس به نقل از دکتر سید محمد علی سوزنده فر دبیر اجرایی ستاد دانشگاهیان و معلمان پروفسور آیت اله رزمجو، این آئین ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ در خیابان فرعی ۱۱ چمران نرسیده به فلکه علم با حضور جمع زیادی از دانشگاهیان و معلمین و فرهنگیان حامی  پروفسور آیت اله رزمجو کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس  شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان برگزار شد.

پرفسور آیت اله رزمجو کاندیدای یازدهمین دوره مجلس  شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان در این آئین، سلب مجوزهای آموزشی که باعث شکاف طبقاتی می شوند،کاهش شهریه و سایر هزینه های علم آموزی،افزایش حقوق ومزایای معلمان واساتید،جلوگیری نسبی از فرار مغزها،برقراری عدالت آموزشی در مدارس و دانشگاهها،نظارت بیشتر برچگونگی دریافت مدارک دانشگاهی، نظارت و بهبود کیفیت آموزشی در مراکز مختلف دانشگاهی، توجه ویژه به ضوابط فرهنگی شایسته سالاری،تجربه سالاری،تخصص گرایی و استعداد محوری،توجه بیشتر به منزلت استاتید حق التدریس، تعدیل وضعیت وکاهش در سهمیه های موجود درجذب دانشجو، بهبود امید به تحصیل در بین دانشجویان ،ارتقا شان ومنزلت فرهنگیان ومعلمان از رئوس برنامه های خود در موضوعات دانشگاهیان وفرهنگیان بیان کرد

 

ثبت دیدگاه