طعنه های توئیتری محسن هاشمی رفسنجانی وکواکبیان به اصولگرایان

اول فارس: محسن هاشمی رفسنجانی و مصطفی کواکبیان در دو توئیت در خصوص شرایط فعلی کشور اظهار نظر کردند.

نوشته های مشابه
نماینده مردم تهران : شورای هماهنگی سه قوه منحل شود

ثبت دیدگاه