در اطلاعیه وزارت کشور مطرح شد؛

لیست مشاغل مجاز و غیر مجاز برای فعالیت در ایام کرونا

اول فارس: ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مستقر در وزارت کشور لیست مشاغل مجاز و غیر مجاز برای فعالیت و مشاغل محدود شده را پس از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی منتشر کرد. 

 

ثبت دیدگاه