به گزارش اول فارس، سرهنگ “دلاور القاصی مهر” اظهارداشت: ماموران انتظامی پاسگاه “دشت ارژن” این شهرستان در حین گشت زنی در حوزه استحفاظی، به یک سواری تویوتا مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو موفق شدند یک راس حیوان وحشی از نوع گراز را کشف و راننده را دستگیر کنند.
سرهنگ “القاصی مهر” با بیان اینکه راننده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد، تصریح کرد: کسانی که به هر طریق اقدام به شکار حیوانات وحشی کنند طبق قوانین زیست محیطی با آنان برخورد قضائی قاطع می شود.