به گزارش اول فارس؛ سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت در خصوص پرونده کیوان امام وردی گفت: پرونده کیوان امام وردی کامل شده است و تحقیقات در خصوص او به اتمام رسیده است.

او افزود: پرونده او تحویل مراجع قضایی شده است و به زودی دادگاه او تشکیل خواهد شد و رسیدگی قضایی به پرونده اش آغاز می شود.

بر اساس این گزارش کیوان امام وردی  پسر دهه هفتادی است که گویا دانش‌آموخته رشته باستان شناسی دانشگاه تهران بوده و اطراف میدان انقلاب، کتابفروشی داشت و بر اساس ادعاها با ارتباط و اغفال شماری از دانشجویان  در سال های اخیر، به تعداد قابل توجهی از دانشجویان این مجموعه، تجاوز کرده است.

داستان تجاوز سریالی و ادعایی کیوان امام وردی به شماری از دانشجویان دختر دانشگاه تهران در سال های اخیر بازتاب های گسترده ای داشته است.