هفته عشایر و روستا را گرامی میداریم

نویسنده : دکتر ناصر بهمنی

نتیجه تصویری برای ناصر بهمنی

 در ایام هفته عشایر و روستا دو نهاد پایه ای و بنیادی ساختار خانواده هستیم و ضروریست که اهمیت نهاد خانواده را بازنگری کنیم ، خانواده در عین کوچکترین نهاد اجتماعی ، ولی از اساسی ترین ،پایاترین و جاودانه ترین نهاد اجتماعی در سراسر حیات بشری بر خور دارست ، سلامت جامعه بطور مستقیم به سلامت خانواده مرتبط است ، با کمال تاثر امروزه در جوامع شهری بیشتر و در دیگر جوامع کمتر خانواده گرفتار دو نوع انقباض شده است ، الف؛ انقباض کمی و تدریجی یعنی روزبروز کوجکتر شده است ،
ب؛ انقباض کیفی یعنی کم رنگ شدن نقش خانواده و مسئولیت اعضای آن
و اما علیرغم همه شرایط فوق باید گفت ساختن و شکل گرفتن شخصیت افراد در خانواده صورت می گیرد ، شخصیت هائی چون خودخواه ، خیراندیش،ظالم ، مستبد ،بدبین و… و…منشا خانوادگی دارد ، در خانوادهائی که هرم قدرت ،ا عمودی است درونی سازی هنجار ممکن نیست و بیماری شخصیتی تولید میشود ،
در حال حاضر نهاد خانواده در معرض هجوم انواع آسیب هاست ، فی المثل وسائل ارتباط جمعی و شبکه های مجازی و… بی مهابا جای جای خانه و افکار اعضای خانواده را اشغال کرده است ، خانه در تصرف امواج است ، در خانه ما و شما براحتی آدم می کشند ، جنایت می کنند ، انواع بد آموزی ها را ترویج میدهند ، و ما براحتی مشاهده کرده و تاثیر می گیریم ، این رسانه ها باعث کاهش ارتباطات انسانی و گفتگو در بین اعضای خانه و خانواده شده است ، طبق تحقیقات روزانه کمتر از بیست (۲۰ ) دقیقه اعضای خانواده با یکدیگر صحبت می کنند و اصلا دور هم نمی نشینند ،
پس سخن کوتاه مواظب تهدید های نامرئی باشید و نشاط خانواده را با دور هم بودن ، تقویت و گسترده تر نمائید

” روانشناس بالینی و هیئت اندیشه ورز امور اجتماعی”

نوشته های مشابه
در بحران کرونا روستاها را دریابید
دبیر جامعه روحانیت شیراز: تولید ماشین نیسان به نام “قشقایی” توطئه ای انگلیسی بود
توریست های زن اروپایی سوار بر نیسان در حوالی شیراز!/عکس
ممانعت اداره منابع طبیعی سمیرم از ورود زود هنگام عشایر به ییلاق
بافت سیاه چادر در فیروزآباد احیا شد
 داستان جالب «مادر» از زبان استاد محمد بهمن بیگی

ثبت دیدگاه