هیئت بازرسی انتخابات استان فارس تشکیل شد+اسامی اعضا

نتیجه تصویری برای بازرسی انتخابات

به گزارش اول فارس ،هیئت بازرسی انتخابات استان فارس با ریاست عبدالرضا قاسم‌پور، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس تشکیل شد.

دارا کیانی مدیرکل دفتر بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس به عنوان دبیر، حمیدرضا ایزدی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس، سهراب مختاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس و حیدرعلی کامیاب، مدیرکل ورزش و جوانان فارس نیز به عنوان اعضا این هیئت معرفی شدند.

قاسم پور رئیس هییت بازرسی انتخابات استان فارس در اولین جلسه هییت بازرسی با تاکید بر اینکه انتخابات از پایه‌های اصلی نظام است گفت: ترکیب استانی هییت بازرسی انتخابات متشکل از رئیس، دبیر و سه عضو با معرفی استاندار و حکم رئیس هییت مرکزی و ترکیب شهرستان‌ها متشکل از رئیس، دبیر و یک عضو با پیشنهاد دبیر هیئت استانی و حکم رئیس هیئت استان منصوب می‌شوند.

رئیس هییت بازرسی انتخابات استان، کنترل و بازرسی جریان انتخابات شامل همه مراحل اجرای انتخابات در سطح استان، حصول اطمینان از انجام صحیح، دقیق و به موقع وظایف قانونی توسط عوامل اجرایی انتخابات در سطح استان جمع بندی گزارشات مستند و مستدل از تخلفات انتخاباتی و ارسال به هیئت مرکزی، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات واصله در سطح استان را به عنوان بخشی از وظایف این هیئت برشمرد.

قاسم پور همچنین بیان کرد: هیئت مرکزی بازرسی نیز طی احکامی بازرسان ویژه‌ای را جهت کنترل بر حسن برگزاری انتخابات معرفی خواهد کرد.

 او با تاکید بر اینکه وزارت کشور مامور اجرای قانون و مسئول حسن جریان انتخابات در کشور است، بیان کرد: هیئت بازرسی انتخابات در سه سطح مرکزی، استان‌ها و شهرستان‌ها با دستور وزیرکشور تشکیل شده است.

وی  از مردم  استان  فارس خواست در صورت مشاهده تخلفات انتخاباتی مراتب را به دبیر خانه هیئت مستقر در استانداری -اداره کل مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی گزارش دهند.

ثبت دیدگاه