چرا یک شهردار باید شهرساز باشد؟

نویسنده : عبدالکریم نباتی


شهرداری را می‌توان به عنوان مهمترین نهاد تاثیر گذار در اداره یک شهر دانست. به همین علت مدیر این نهاد خدمتگزار، باید ویژگی‌هایی را داشته باشد که شایسته سکانداری این نهاد مهم باشد. بر این اساس به بررسی ویژگی‌های لازم برای یک شهردار کارآمد می پردازیم:
• برخورداری از بینش راهبردی و استراتژیک.
برنامه ریزی راهبردی برنامه ریزی برای آینده شهر است و با مشارکت عمومی معنا پیدا می‌کند. ما نیازمند مدیرانی هستیم که برنامه بلند مدت برای شهر داشته باشند.
• یک شهردار موفق، برای از بین رفتن دیوار بی اعتمادی میان شهروندان و مدیران شهری، باید دسترسی آزاد به داده ها و اطلاعات مربوط به میزان و محل هزینه درآمدهای شهرداری را به طور شفاف و مکتوب هر سه ماه یکبار در اختیار مردم قرار دهد.
• متاسفانه استخدام های زاید و افزایش پرسنل غیر متخصص، عارضه ایست که شهرداری‌ها به آن مبتلا شده اند. در حالیکه یک شهردار کارآمد، باید برای حفظ و ارتقای زیست پذیری شهری، بار هزینه ها را کاهش دهد. کاهش هزینه‌های شهرداری، افزایش میزان بهره‌وری و کیفیت زندگی شهری را به دنبال دارد.‌
• سهم بالایی از درآمدهای شهرداری در ایران، ناشی از ساخت‌و‌ساز و فروش تراکم است، اگر چه این درآمد ها سهل الوصول است اما بسیار ناپایدار است. یک شهردار موفق باید با راهکارهای خلاقانه درآمدهای پایدار برای شهرداری ایجاد کند.
• تعامل و روابط سازنده با نهادهای رسمی و غیر رسمی و دستگاه‌های اجرایی شهری در جهت بهتر کردن شرایط شهر از جمله ویژگی‌های یک شهردار قوی و کارآمد است.
• شهردار و سیستم شهرداری باید با استفاده از سیستم های اطلاعاتی به مردم خدمات کارآمدتری ارائه دهند.
• یک شهردار موفق باید بتواند اثر بخشی نیروهای سازمانی خود را از طریق شاخص‌های ارزیابی، بررسی کند.
• یک شهردار موفق، شهرداری است که فقط به فکر سودآوری نباشد و همه ارزش‌های انسانی و اجتماعی را فدای ساختمان سازی نکند. اگر فردی درک کند، توسعه فیزیکی در گرو توسعه انسانی است، دیدگاهش شایسته جایگاه مدیریت شهری است.
• در میان تمام علوم دانشگاهی، تنها شهرسازی علم میان رشته‌ای است (اقتصاد، جامعه شناسی، انسان شناسی، آمار، سیاست، زیباشناسی، فلسفه، مسکن، حمل ونقل، عمران و…) و یک شهرساز می‌تواند درک مناسبی از مسائل پیچیده وگسترده شهری داشته باشد و همچنین، تعامل خوبی با سایر متخصصان علوم شهری برقرار کند.

عبدالکریم نباتی|دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار

ثبت دیدگاه