• ۲۰ / دی ۱۳۹۸ / ۲۱:۴۳
 • شناسه خبر : 19864

گزارش تصویری باران سیل آسا دربندرعباس

گزارش تصویری ازباران سیل آسا روز جمعه در بندرعباس و آبگرفتگی معابر وخیابانهای این شهر

گزارش تصویری ازباران سیل آسا روز جمعه در بندرعباس و آبگرفتگی معابر وخیابانهای این شهر

 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان
 • باران سیل آسا در هرمزگان

ثبت دیدگاه