گزارش تصویری ” کوچه سبز ” شیراز

اینجا کوچه سبز است .جایی در دهپیاله  شیراز ، کوچه ۱۵ ، اینجا پر است از گل و تزئینات زیبا ودست ساز که با همت یک مرد وزن جوان رنگ ورخساری یافته است.میدان کوزه گری را که رد کنید وارد خیابان محزون قشقایی میشوید و از آنجا از هرکس که بپرسید کوچه سبز را نشان میدهد.

سینا عربی جوان قشقایی متولد  گچساران و سمیرا نجاتی همسر خوش ذوق او که این روزها سخت در تکاپوی کوچه سبز شیراز هستند .سینا عربی و سمیرا نجاتی توانستند با پشتکار و عشق به زندگی مشترک وامید به آینده از کوچه ای خشک وبیروح در گوشه ای از شیراز کوچه ای سبز بسازند که اینک جزیی از دیدنی های شهر شیراز است.

سینا عربی به خبرنگار اول فارس می گوید ما قشقایی های یاد گرفتیم از طبیعت پاسداری کنیم و محیط زیست را ارج بگذاریم و از کمترین امکانات و چیزها زندگی و سرزندگی بسازیم.

دو شهروند نمونه شیرازی که که دوستدار محیط زیست هستند و از ..هیچ .. کوچه ای ساخته اند… سبز ، با طراوت و دیدنی..

نتیجه تصویری برای سمیرا نجاتی

نوشته های مشابه
ماجرای کوچه سبز دهپیاله شیراز

ثبت دیدگاه