یک استان فارسی مجری راه اندازی سیستم یکپارچه اطلاعات کشاورزی منصوب شد

در حکمی از سوی کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، مهرزاد خرد به عنوان مجری راه اندازی سیستم یکپارچه اطلاعاتی کشاورزی منصوب شد.

حق ماموریت 120 میلیاردی، در فارس واکنش داشت - ایرنا

به گزارش اول فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در بخشی از این حکم آمده است: انتظار است با راه اندازی سیستم مذکور کلیه فعالان بخش کشاورزی را از دسترسی آسان به اطلاعات دقیق و برخط برای برنامه ریزی فعالیت ها و پیش بینی اتفاقات پیش روی بخش بهره مند سازید.

مهرزاد خرد سابقه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس را نیز درکارنامه خدمتی خود در وزارت جهاد کشاورزی دارد.

عضوکانال واتساپ اول فارس شوید

ثبت دیدگاه