بایگانی‌های خشم نوجوانان : جدیدترین اخبار ایران ،جهان و استان فارس - اول فارس

  • روش کنترل خشم در نوجوانان

    روش کنترل خشم در نوجوانان

    هر چند باید حالات و احساسات یک نوجوان را در سنین حساس نوجوانی درک کرد و به پیامد‌ها و تغییرات طبیعی این مرحله از رشد یک انسان آگاه بود، اما نباید اجازه بدهید که یک نوجوان، با خشم و پرخاش خود زندگی کند و نسبت به رفتار‌های تهاجمی او با دیگران بی‌تفاوت باشید. اول فارس […]