بایگانی‌های خشم : جدیدترین اخبار ایران ،جهان و استان فارس - اول فارس

  • روش کنترل خشم در نوجوانان

    روش کنترل خشم در نوجوانان

    هر چند باید حالات و احساسات یک نوجوان را در سنین حساس نوجوانی درک کرد و به پیامد‌ها و تغییرات طبیعی این مرحله از رشد یک انسان آگاه بود، اما نباید اجازه بدهید که یک نوجوان، با خشم و پرخاش خود زندگی کند و نسبت به رفتار‌های تهاجمی او با دیگران بی‌تفاوت باشید. اول فارس […]

  • راهکارهای عملی و مفید برای کنترل خشم

    راهکارهای عملی و مفید برای کنترل خشم

    خشم احساسی طبیعی است که اگر به حل مسئله‌ای کمک مفید است، چه در خانه و چه در محل کار. اما اگر خشم موجب خشونت و شلیک احساسات منفی و برخوردهای فیزیکی شود می‌تواند دردسرساز شود. اول فارس –  خشم احساسی طبیعی است که اگر به حل مسئله‌ای کمک مفید است، چه در خانه و […]