بایگانی‌های مبتلایان جدید کووید ۱۹ : جدیدترین اخبار ایران ،جهان و استان فارس - اول فارس