بایگانی‌های مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان ها : اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • دو انتصاب جدید در وزارت جهاد کشاورزی
    با صدور احکامی از سوی خاوازی انجام شد؛

    دو انتصاب جدید در وزارت جهاد کشاورزی

    در حکمی از سوی کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، محمد رضا قدسی به سمت مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان ها منصوب شد. به گزارش اول فارس ، در بخشی از این حکم آمده است: انتظار دارد با تعامل با معاونین و مدیران، هماهنگی لازم بین ستاد وزارتخانه و سازمان های جهاد کشاورزی […]