بایگانی‌های کنسر سیوم : اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  •  چرا تاسیس کنسرسیومهای نفت و گاز در استان فارس مورد توجه قرار گرفت؟

     چرا تاسیس کنسرسیومهای نفت و گاز در استان فارس مورد توجه قرار گرفت؟

    در اوایل سال ۹۰ همزمان با انتخاب اقای مهندس حاجیان به عنوان مشاور نفت، گاز و انرژی  استاندار توسط جناب آقای مهندس صادق عابدین استاندار محترم وقت فارس، موضوع توسعه استان بر این پایه در دستور کار قرار گرفت. تا آنسال جهت گیری درست و اصولی توسعه این بخش مغفول باقی مانده بود. اصلاح جهت […]