• ۰۶ / آذر ۱۳۹۹ / ۱۳:۴۱
  • شناسه خبر : 38880

آیا زمان تغییر مدیران اقتصادی استان فارس فرا نرسیده است؟

حضور چندین ساله بسیاری از مدیران تولیدی و اقتصادی استان فارس که عمر مدیریت برخی از آنان از بدو تشکیل دولت اول روحانی و در برخی از دستگاهها دیگر بیش از عمر  سه دولت بوده ، نشان دهنده وجود مسائلی است که به زعم عموم مردم استان فارس چیزی فراتر از توانمندی و شایستگیهای شخصی ،علمی و مدیریتی افراد است.

در روزهای گذشته  شاهد افزایش بیسابقه وکمبود شدید برخی اقلام اصلی  مایحتاج عمومی مردم در استان فارس بوده ایم.

اول فارس : بدون شک مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا علیه کشور میتواند تا حدودی بر رشد قیمت برخی اقلام موثر باشد اما  بی توجهی ، نداشتن برنامه ریزی میان مدت ، عدم توجه به مشکلات شهروندان ، پاسخگو نبودن و یا دادن پاسخهای فرافکنانه به افکار عمومی توسط مدیران استانی در کنار مشکلات اساسی و ساختاری دولت تدبیر و امید  بر پیچیده گی شرایط بازار و تامین معیشت مردم افزوده است.

در کنار همه این مسائل حضور چندین ساله بسیاری از مدیران تولیدی و اقتصادی استان فارس که عمر مدیریت برخی از آنان از بدو تشکیل دولت اول روحانی و در برخی از دستگاهها دیگر بیش از عمر  سه دولت بوده ، نشان دهنده وجود مسائلی است که به زعم عموم مردم استان فارس چیزی فراتر از توانمندی و شایستگیهای شخصی ،علمی و مدیریتی افراد است.

در حالی که در دولت اول و دوم حسن روحانی استان فارس شاهد تغییر چندین استاندار و حتی تغییر وزرای متعدد بوده است مردم شریف استان شاهد تداوم حضور مدیران دستگاههای مهم اقتصادی و همچنین مجموعه مدیران وم عاونین ستادی آنها بوده اند ، در حالی که بسیاری از کمبودها و ضعف های فعلی  معیشتی مردم خصوصا در استان فارس به همین ثبات مدیریتهای بلند مدت دستگاههای متولی امور تولیدی ،توزیعی و اقتصادی استان فارس بر میگردد که با اطمینان از هرگونه تغییر و تحولی ، امورات معیشتی مردم در شرایط سخت تحریم را به گونه ای روزمره و عادی می نگرند .

در این شرایط متاسفانه نمایندگان مجلس یازدهم استان فارس هم که بیشتر دغدغه تغییر مدیران سطوح شهرستانی  را دارند از تجزیه و تحلیل کلی اوضاع مدیریتی استان  خصوصا در سطح سازمانهای مهم اقتصادی ، تولیدی و معیشتی مردم غافل مانده و با بسنده کردن به  حملات رسانه ای گاه و بیگاه به دولت سعی در فرار از تصمیم گیری و پیگیری حذف مدیران کم کار ، بی خیال و بی توجه در سطح ادارات کل و سازمانهای استان فارس نموده اند.

هر چند دولت تدبیر و امید در ماه های آخر عمر سیاسی و اجرایی خود بسر میبرد اما لازم است شخص استاندار فارس و خاصه نمایندگان مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی با پذیرفتن کاهلی ها ، کم کاریها و ناتوانی ها و سایر مشکلات مبتلا به مدیران کل و روسای سازمان متصدی امورات تولیدی ، اقتصادی ،حمایتی و معیشتی مردم  زمینه بهره گیری از مدیران کل تازه نفس ،متخصص  و دلسوزتری را برای این گونه سازمانها فراهم تا زمینه خدمات دهی بیشتر دستگاههای اداری و اجرایی استان را برای مردم فراهم آورند.

 

 

ثبت دیدگاه