• ۲۹ / آبان ۱۳۹۹ / ۱۰:۰۰
  • شناسه خبر : 38344

اول فارسTV | قوانین جدید برای اشخاص دارای چک برگشتی

ویدئویی از قوانین جدید چک چه محدودیتهایی برای اشخاص دارای چک برگشتی را ببینید. منبع: بانک تجارت

ویدئویی از قوانین جدید چک چه محدودیتهایی برای اشخاص دارای چک برگشتی را ببینید. منبع: بانک تجارت

ثبت دیدگاه