• 01 / بهمن 1401 / 14:57
  • شناسه خبر : 102411

اگر فکر می کنید بسیار باهوش هستید ۶ چهره پنهان در تصویر را پیدا کنید؟

اگر فکر می کنید بسیار باهوش و دقیق هستید ۶ چهره پنهان شده در تصویر را پیدا کند؟

برای رسیدن به راه حل، باید از ذهن خلاقتان استفاده کنید زیرا نمی توانید پاسخ درست را براحتی پیدا کنید. درست و با دقت به تصویر نگاه کنید. پاسخ درست روبروی شماست؟

با دقت به تصویر نگاه کنید:

پاسخ در انتهای صفحه:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

بیشتر بخوانید:

تست هوش| سگ پنهان را در کمتر از ۱۰ ثانیه پیدا کنید
تست هوش تصویری|ببینید می توانید در ۱۰ ثانیه گوسفند را پیدا کنید؟
تست هوش تاج گمشده؛ اگر چشم عقابی دارید می توانید تاج گمشده را پیدا کنید!

ثبت دیدگاه