• ۲۸ / دی ۱۳۹۹ / ۶:۵۳
  • شناسه خبر : 43078

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۲۸ دی

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۲۸ دی اعلام شد

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۲۸ دی

  • جدول زمانی مدرسه تلویزیونی یکشنبه 28 دی

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز یکشنبه ۲۸ دی ۹۹ اعلام شد.

به گزارش اول فارس ، جدول زمانی مدرسه تلویزیونی برای روز یکشنبه ۲۸ دی ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش
 آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷٫۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت ۸ تا ۸٫۳۰ دانش فنی پایه -رشته الکترونیک – پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۸٫۳۰ تا ۹ شهروند الکترونیک – پایه ۱۰- رشته تولید چند رسانه ای -شاخه کاردانش 

ساعت ۹ تا ۹٫۳۰ مراقبت از کودک -پایه ۱۰ – رشته تربیت، کودک – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰٫۵۰ تا ۲۱٫۱۵ تنیس روی میز – پایه ۱۰- رشته تربیت بدنی، – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱٫۱۵ تا ۲۱٫۵۰ کاراته  -پایه ۱۱- رشته تربیت بدنی – شاخه فنی و حرفه ای 

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰٫۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی  پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱٫۳۰ فارسی و نگارش   پایه  دوم 
 
ساعت ۱۱٫۳۰ تا ۱۲ فارسی و نگارش   پایه سوم
 
ساعت ۱۲ تا ۱۲٫۳۰ علوم تجربی و تفکر   پایه چهارم

ساعت ۱۲٫۳۰ تا ۱۳ مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه پنجم  

ساعت ۱۳ تا ۱۳٫۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

ساعت ۱۳٫۳۰ تا ۱۳٫۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی 

متوسطه اول

ساعت ۱۴٫۳۰ تا ۱۵ ریاضی-   کوچکترین مضرب مشترک  پایه هفتم 

ساعت ۱۵ تا ۱۵٫۳۰ ریاضی- رابطه فیثاغورس پایه هشتم 

ساعت ۱۵٫۳۰ تا ۱۶ ریاضی – اتحاد مربع دو جمله ای پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه 

ساعت ۱۶ تا ۱۶٫۳۰ پرورشی – خوداگاهی
 

متوسطه دوم 

  ساعت ۱۶٫۳۰ تا ۱۷ زیست شناسی یک –  پایه ۱۰-  رشته علوم تجربی 
   
  ساعت ۱۷ تا ۱۷٫۳۰ شیمی ۳  – پایه ۱۲  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  
 
ساعت ۱۷٫۳۰ تا ۱۸ شیمی ۱  – پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

ساعت ۲۰ تا ۲۰٫۲۵  فیزیک سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی 

ساعت ۲۰٫۲۵ تا ۲۰٫۵۰   ریاضی دو -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷٫۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۸٫۳۰ درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت ۱۰٫۱۵ درس فلسفه ۲  پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۰٫۴۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۱٫۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت ۱۱٫۴۵ روانشناسی  پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۲٫۱۵ درس آمار و احتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲٫۴۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳٫۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

ثبت دیدگاه