• 29 / آبان 1401 / 21:28
  • شناسه خبر : 98301

جدیدترین لیست قیمت انواع مدل های لباسشویی در بازار

جدیدترین لیست قیمت انواع مدل های لباسشویی در بازار تهران امروز یکشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

جدیدترین لیست قیمت انواع مدل های لباسشویی در بازار تهران امروز یکشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

مدل قیمت (تومان)
اسنوا
SWM-82306  SWM-82306 ۱۲.۳۰۰.۰۰۰
SWM-82307 SWM-82307 ۱۲.۵۰۰.۰۰۰
SWM-84617 SWM-84617 ۱۶.۳۰۰.۰۰۰
SWM-94537  SWM-94537 ۱۵.۵۰۰.۰۰۰
SWM-82226  SWM-82226 ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
SWM-84527 SWM-84527 ۱۴.۵۰۰.۰۰۰
 SWM-84616  SWM-84616 ۱۶.۵۰۰.۰۰۰
SWM-71136 SWM-71136 ۱۰.۵۰۰.۰۰۰
SWM-94536 SWM-94536 ۱۵.۲۰۰.۰۰۰
SWM-82227 SWM-82227 ۱۱.۵۰۰.۰۰۰
SWM-84526 SWM-84526 ۱۴.۵۰۰.۰۰۰
SWM-71137 SWM-71137 ۱۰.۵۰۰.۰۰۰
SWM-71127 SWM-71127 ۱۰.۵۰۰.۰۰۰
SWM-71126 SWM-71126 ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
دوو
DWK-9000S DWK-9000S ۱۷.۵۰۰.۰۰۰
DWK-9000C DWK-9000C ۱۶.۵۰۰.۰۰۰
DWK-8422 DWK-8422 ۱۲.۰۰۰.۰۰۰
DWK-7200 DWK-7200 ۱۰.۵۰۰.۰۰۰
DWK-8543V DWK-8543V ۱۶.۲۰۰.۰۰۰
DWK-7202 DWK-7202 ۱۰.۷۰۰.۰۰۰
DWK-9542V DWK-9542V ۱۵.۵۰۰.۰۰۰
DWK-8100  DWK-8100 ۱۱.۶۰۰.۰۰۰
DWK-8442 S DWK-8442 S ۱۳.۱۰۰.۰۰۰
DWK-8420 DWK-8420 ۱۱.۷۰۰.۰۰۰
DWE-8540 DWE-8540 ۱۵.۵۰۰.۰۰۰
DWK-Life 83TB DWK-Life 83TB ۱۴.۴۰۰.۰۰۰
DWK-8202 DWK-8202 ۱۲.۲۰۰.۰۰۰
DWK-9540V  DWK-9540V ۱۶.۰۰۰.۰۰۰
پاکشوما
TFU-63100 ST TFU-63100 ST ۱۰.۳۰۰.۰۰۰
TFB - 96407 ST TFB – 96407 ST ۱۵.۵۰۰.۰۰۰
TFU-63100 TFU-63100 ۸.۹۰۰.۰۰۰
TFB - 96406 ST TFB – 96406 ST ۱۵.۰۰۰.۰۰۰
 TFB-85402  TFB-85402 ۱۴.۵۰۰.۰۰۰
TFB - 96407 WT  TFB – 96407 WT ۱۵.۲۰۰.۰۰۰
TFB - 86407 ST  TFB – 86407 ST ۱۵.۵۰۰.۰۰۰

بیشتر بخوانید:

ثبت دیدگاه