• ۱۴ / اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۱۶:۰۸
  • شناسه خبر : 52798

جزئیات کشف اشیای تاریخی از یک خودرو در پاسارگاد

یک خودرو سواری حامل اشیای تاریخی در شهرستان پاسارگاد توقیف شد.

به گزارش اول فارس، ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﻂﻔی ﺗﻮﻛﻠی فرمانده انتظامی پاسارگاد ﮔﻔﺖ: ﻣﺎﻣﻮﺭاﻥ اﻧﺘﻆﺎﻣی اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫی ﺣﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎی ﻋﺒﻮﺭی ﺑﻪ ﻳک ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺮاﻳﺪ ﻣﺸﻜﻮک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.


وی افزود: ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳی ﻫﺎی اﻭﻟﻴﻪ ﺗﻌﺪاﺩ ۴۷ ﻗﻂﻌﻪ اﺷﻴﺎ و اﻗﻼﻡ ﻋﺘﻴﻘﻪ و ﻗﻴﻤتی ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺟﺎﺳﺎﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﺸﻒ، ﮔﺮﺩﻳﺪ
سرهنگ توکلی با اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻧﻆﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻴﺮاﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕی مبنی ﺑﺮ ﻋﺘﻴﻘﻪ ﺑﻮﺩﻥ اﻗﻼﻡ ﻛﺸﻒ ﺷﺪﻩ است گفت: بنا به اظهار نظر کارشناسان اﻗﻼﻡ ﻛﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺩاﺭای اﺭﺯﺵ ﺗﺎﺭﻳﺨی و ﻓﺮﻫﻨﮕی اﺳﺖ ﻛﻪ به ﻫﺰاﺭﻩ اﻭﻝ ﻗﺒﻞ اﺯ ﻣﻴﻼﺩ برمی گردد
فرمانده انتظامی پاسارگاد اﻓﺰﻭﺩ: ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ اﻋﺘﺮاﻓﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﺭی ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ و ﻣﻜﺎﻥ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧی و ﺗﺎﺭﻳﺨی اﻋﺘﺮاﻑ ﻛﻪ ﭘﺲ اﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ برای ﺳﻴﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳی ﺷﺪ.

بیشتر بخوانید:

جزئیات شگفت انگیز کشف آثار باستانی فراعنه مصر در عربستان سعودی+تصاویر
 مشاهده سه قلاده خرس قهوه‌ای در ارتفاعات پاسارگاد+تصویر
راز قتل هولناک یک جوان در کوه‌های “سرپنیران” پاسارگاد

ثبت دیدگاه