• ۲۴ / بهمن ۱۳۹۷ / ۵:۰۱
  • شناسه خبر : 4467

حجم آب مفید ذخیره شده در سد‌های فارس ۲۷ درصد است/ آب ذخیره شده پشت ۹ سد فارس حجم مرده است

به گزارشاول فارس، محمدرضا ارجمندی مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای استان فارس اظهار کرد: کل حجم مخازن سد‌های استان فارس حدود ۳ میلیارد مترمکعب و حجم آب ذخیره شده در مخزن ۹ سد در دست بهره‌برداری فارس، حدود ۶۵۵ میلیون مترمکعب است.

وی با بیان اینکه ۴۹۲ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده پشت ۹ سد استان فارس، حجم مرده و پایدار محسوب می‌شود، حجم کل آب موجود نسبت به حجم کل مخازن سد‌های فارس را ۳۸.۵ درصد و حجم آب مفید نسبت به کل حجم مفید مخازن سد‌ها را ۲۷ درصد دانست.

مدیر روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس افزود: میانگین بارندگی استان از ابتدای فروردین تاکنون حدود ۱۸۵ میلی‌متر گزارش شده است.

ارجمندی گفت: میانگین بارندگی فارس در سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال آبی امسال ۴۰ میلی‌متر بوده است.

وی ادامه داد: میانگین بارندگی بلندمدت فارس در سال ۹۷ نسبت به ۵۰ سال اخیر را حدود ۱۹۶ میلی‌متر اعلام و عنوان کرد که میانگین بلندمدت بارندگی سالانه استان (۵۰ ساله) ۳۰۳.۷ میلی‌متر بوده است.

مدیر روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس همچنین تغییرات بارندگی فارس نسبت به میانگین بلند مدت مشابه سال آبی سال ۹۶ را حدود ۳۵۶ درصد اعلام و اضافه کرد: میزان تغییرات بارندگی فارس نسبت به میانگین بلندمدت مشابه فارس (۵۰ ساله) منفی ۶ درصد بوده است.وی تصریح کرد: تحقق بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت سالانه استان را ۶۱ درصد است

بیشتر بخوانید:

هشدار آب منطقه ای در مورد بحران کمبود آب در استان فارس
استان فارس تنها تا ٧ سال آب دارد
پر و مسلوب المنفعه کردن ۳۰۴ چاه غیرمجاز در کامفیروز شمالی و جنوبی

ثبت دیدگاه