به گزارش گروه حقوقی اول فارس ؛ در قانون و شرع زنان هیچ وظیفه‌ای برای خرج کردن درآمد خود در منزل ندارند و نه تنها مالک تمام اموال و درآمدهایشان هستند، بلکه وظیفه‌ای برای تامین هزینه‌های فرزندان و خانوادشان هم ندارند.

زن می‌تواند با گرفتن نفقه از شوهرش، تمامی درآمدهایش را هرطور که خودش می‌خواهد مصرف کند البته مطابق با آنچه در قانون آمده پرداخت نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تحصیل و کلیه مایحتاج زن و فرزند بر عهده مرد است یعنی حتی اگر زن شاغل باشد و درآمد بالایی هم داشته باشد شوهر موظف است که به او نفقه پرداخت کند.

گفتنی‌ست طبق قانون، زنان حق دارند اطلاعات مربوط به اموال، حساب بانکی و گردش مالی خود را از دسترس شوهر، پدر، برادر، فرزند و سایر افراد مخفی کنند.