• 31 / خرداد 1399 / 22:19
 • شناسه خبر : 30464
 • منبع خبر: الف

درخواست توکلی از اعضای کمیسیون تحقیق مجلس: به اعتبارنامه تاجگردون رأی ندهید

رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به اعضای کمیسیون تحقیق دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی از آنان خواست تا به اعتبارنامه تاجگردون رأی ندهند.

درخواست توکلی از اعضای کمیسیون تحقیق مجلس: به اعتبارنامه تاجگردون رأی ندهید

به گزارش اول فارس ، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به اعضای کمیسیون تحقیق دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی از آنان خواست تا به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران و باشت در مجلس رأی ندهند.

وی دلایل مخالفت خود را در ۹ بند توضیح داده است.

متن این نامه بدین شرح است: 

بسم الله الرحمن الرحیم
اعضای محترم کمیسیون تحقیق دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

در مورد پرونده آقای غلامرضا تاجگردون نماینده سابق گچساران و باشت و منتخب دوره یازدهم؛ اعتراضات، به طور بی‌سابقه‌ای بالاگرفته استبخشی از اعتراضات به تعلل‌ها و تخلفاتی مربوط است که در مرحله بررسی صلاحیت نامبرده رخ داده استاگرچه این امور اهمیت بسیار دارند ولی چون فعلاً در مرحله بعد از آن هستیم، به آن نمی‌پردازیم.

در روزهای اخیر به دنبال اعتراض ۹ نماینده به اعتبارنامه آقای تاجگردون، نائب‌رئیس مجلس طی نامه‌ای با انعکاس اعتراضیه نمایندگان مزبور، از شورای نگهبان می‌پرسد«آیا آن شورا اسناد و مدارک ضمیمه اعتراضیه را پیشتر در اختیار داشته و همه آنها را بررسی کرده است؟» این کار در انجام وظیفه قانونی مذکور در تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات مصوب ۱۳۹۵، صورت گرفته استطبق این تبصره شعبه موظف است اسنادی را از معترض یا معترضین بپذیرد که شورای نگهبان آنها را رسیدگی نکرده یا اساساً مربوط به اموری باشد که پس از اعلام صحت انتخابات اتفاق افتاده باشدابن موضوع باید برای شعبه محرز شوددر مورد آقای تاجگردون، این الزامات رعایت نشده استچرا که شورای نگهبان اساساً جلسه‌ای در اجرای ماده ۲۸ آئین نامه داخلی مجلس نداشته استتنها یکی از حقوقدانان که مسئولیت اجرایی نیز در شورا دارد، طی نامه‌ای به تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۹ به طور اجمالی گفته است که همه اسناد موجود نزد معترضان، بررسی شده است به جز اسناد مربوط به سوءاستفاده از عنوان دکتری و اعمال نفوذ برای یارگماریدر حالی که شما آقایان، اعضای محترم کمیسیون تحقیق به درستی اطلاع دارید که شورای نگهبان هیچ جلسه‌ای برگزار نکرده تا اسناد را بررسی کندبدین ترتیب، برای کمیسیون تحقیق محرز است که اسناد موجود را مرجع قانونی موظف به رسیدگی، بررسی نکرده استبه ویژه آنکه برخی از اسناد قطعاً بعد از تائید صحت انتخابات، به دست معترضان رسیده است، به همین دلایل، کمیسیون تحقیق می‌تواند تمام اسناد در اختیار خود را مستند تصمیم‌گیری خویش قرار دهد.

اما اسناد چه می‌گویند؟

 1. آقای تاجگردون به عنوان کارمند عالی‌رتبه سازمان برنامه و بعد نماینده و رئیس کمیسیون بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق برنامه از قدرت زیادی در تأمین نظرات متقاضیان اعتبارات برخوردار بودمتأسفانه وی از این قدرت برای تأمین منافع شخصی خویش بهره می‌بردآقای تاجگردون از یک‌سو، برای جلب پشتیبانی مراکز قدرت، همه ترفندهای بودجه‌ریزی، تصویب، تخصیص و پرداخت را به کار می‌گرفت و از سوی دیگر با کاهش اعتبارات طرح‌هایی که قانوناً اولویت داشتند، اعتبارات مدنظر خودش را افزایش می‌داد.

برای نمونه آقای تاجگردون طرح آب‌رسانی امامزاده جعفر را از سال ۱۳۹۲ به پیوست بودجه اضافه می‌کنداین طرح در هیئت دولت مصوب نشده بود و توسط وی به بودجه اضافه شده بوداعتبارات آن هم با کاهش اعتبارات سه طرح آب‌رسانی دیگر از شهرهای محروم‌تر استان (تنگ سرخ یاسوج، دهدشت غربی، لیلک بهمئیکه اولویت قانونی داشتند، انجام می‌شدآقای تاجگردون کاش تنها به هم استانی مستضعف‌تر خویش ظلم و جور روا داشته بود، مسئله تنها این نبود؛ بلکه هدف اصلی وی کاملاً شخصی و برای آبرسانی به ۴۰۰ هکتار زمین‌های کشاورزی خود و خانواده‌اش بود.

وی در این مسیر، مواد ۳۲ برنامه چهارم و ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه زیرپا گذاشت تا متقلبانه طرح امامزاده جعفر را بدون تصویب هیئت وزیران، در پیوست بودجه بگنجاندبعد نوبت گنجاندن دو طرح آب‌رسانی خان احمد و دشت مور که دو طرح مجزا هستند و ارتباطی با امامزاده جعفر ندارند به طرح امام‌زاده جعفر و تغییر اسامی ردیف‌های سند بودجه بدون مجوزهای قانونی بودافزایش غیرقانونی و در نتیجه بی‌حساب‌وکتاب تعداد و مبلغ طرح‌ها، میلیاردها تومان زیان در پی دارد که به دلالت ذیل ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی، ارتکاب آن برای آقای تاجگردون جرم و وی شخصاً ضامن آن استماده (۵۳۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، دست بردن در اسناد و اوراق رسمی و الحاق کلمه‌ای بدان‌ها یا تغییر اسامی موجود در آن‌ها را جرم شناخته است که مرتکب، به مجازات‌های اداری، جبران خسارت، حبس و جزای نقدی محکوم می‌گردداین جرائم را نیز آقای تاجگردون بارها مرتکب شده است.

اگر مسئولی چنین تبعیض و خیانتی به حوزه انتخابیه شما آقایان بکند، شما تحمل می‌کنید؟

اگر کمیسیون محترم تحقیق، به رد اعتبارنامه رأی ندهد چه توضیحی برای این رفتار قانون‌شکنانه و زیان بار دارد؟

 1. متاسفانه، برای هیچ کدام از جدول‌ها در قانون بودجه رأی‌گیری نمی‌شود، بلکه تنها در کمیسیون تلفیق روی ارقام بزرگ بحث و رأی گرفته می‌شوددر شب‌های آخر بررسی بودجه که نمایندگان سرشان به تبصره‌ها و تغییر عبارات آنها گرم بوده، همه ارقام جدول‌ها با نظر شخص آقای تاجگردون، پس از تغییرات دلبخواه، تائید می‌شد و پای تک تک جدول‌ها را امضا می‌کرداگر فرد دیگری، نه سلمان و ابوذر، بلکه حتی یک انسان وطن‌دوست قانون‌گرا، مسئول این کار بود آیا به این روش اموی دست می‌زد؟

 2. ماجرای اعمال‌نفوذ برای انعقاد قرارداد شرکت پتروامید آسیا در سال ۱۳۸۹ با شرکت ملی نفت ایران جهت احداث و اجاره مخازن نفت خام با ظرفیت حدود ۱۰ میلیون بشکه در گناوه به براورد دیوان محاسبات که نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان خسارت به وزارت نفت وارد کرده است، این داستان غم‌انگیز درخور توجه جدی شما استاحراز صلاحیت به معنای کسب اطمینان از سلامت فرد است.

وقتی فردی با چنین اتهاماتی در دادسرای دیوان محاسبات پرونده مفتوح دارد، چگونه می‌تواند امین مردم باشد؟

 1. زمین‌خواری نیز داستان غم‌انگیزی دارداسناد متقن نشان می‌دهد که ظفر تاجگردون پدر نماینده گچساران، ۴۰۰ هکتار زمین در تصرف داشت که ۳۵۰ هکتار آن را دادگاه انقلاب مصادره کرده بود ولی عجیب این است که خانواده تاجگردون هنوز نزدیک به ۵۰۰ هکتار زمین داردنکته بسیار مهم در اینجا پیشنهادی است که در کمیسیون تلفیق که آقای تاجگردون آن را کنترل و مدیریت می‌کند و به لایحه بودجه ۹۷ دولت اضافه می‌گردددر این لایحه به تبصره (۱۱) اضافه می‌شود که زمین‌هایی که قبلاً تصرف شده‌اند و یا به هر شکل واگذار شده‌اند و کاری روی آنها انجام نشده، در صورتی که دارای مستحدثات باشند با قیمت کارشناسی به متصرفان واگذار شوداین حکم به متصرفانی امثال آقای تاجگردون فرصت می‌دهد تا به متصرفات غاصبانه، لباس قانون بپوشاننددر واقع این دقیقاً همان فساد قانونی است که رهبر فرزانه انقلاب چند سال پیش نسبت بدان هشدار داداین ماده، با وجود مخالفت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، کارشناسان مستقل و برخی نمایندگان مجلس، متأسفانه با ۱۳۱ رأی تصویب می‌شودشورای نگهبان آن را تایید نمی‌کند و پس از اصرار مجلس به مجمع تشخیص رفته استالبته امید است در آنجا رد شود.

 2. وی پیش از این مدعی بوده است که مدرک دکترای مدیریت اقتصادی خود را طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ به شکل ترددی از مؤسسه گلوبال بیزینس آکادمی بروکسل بلژیک اخذ کرده استموسسه‌ای که به این عنوان دکترا بدهد اصلاً وجود نداردوزارت علوم مدرک وی را بی‌اعتبار شناخته استوی در این باره از هر دروغی که لازم دیده، فرو نگذاشته استتاجگردون یکجا مدعی است دکترای مدیریت اقتصادی دارددر جای دیگر، دکتری برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی و در جای سوم دکتری اقتصاد گرفته استآقای تاجگردون در سایت مجلس، دکتری تخصصی دارد (۱۳۹۴)، در فرم دیوان محاسبات، دکتری اقتصاد (۱۳۹۵)، در فرم مرکز پژوهش‌های مجلس، دکتری اقتصاد (۱۳۹۸)، در فرم مؤسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی دارای دکتری برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه تهرانکه سال فارغ‌التحصیلی ۱۳۹۲ ذکر شده است!

پس از این، در خرداد ۱۳۹۸ آقای دکتر نهاوندیان، رئیس مؤسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، از وزیر علوم، آقای دکتر غلامی درخواست می‌کند که آقای تاجگردون به عنوان دانشجوی پژوهشی، در آن مؤسسه مشغول تحصیل شود که وزارت علوم به دلایل قانونی با آن مخالفت می کندشگفت‌آور اینکه آقای تاجگردون در فرم همین مؤسسه که در سال ۱۳۸۶ پر شده است، خود را دانشجوی دکتری معرفی می‌کند!

قریب ۱۵ سال است که این فرد با دروغ‌گویی از مواهب مالی، منصبی و سیاسی این عنوان سوءاستفاده کرده استاز جمله در تدریس دانشگاه و در تبلیغات انتخاباتیشما کمیسیون تحقیقی‌ها از تأثیر این ترفندها باخبرید.

این افعال در ماده (۵۵۶) قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و مجازات آن بین ۳ ماه تا یک سال حبس یا جزای نقدی استکمیسیون تحقیق نمی‌تواند از این جرائم چشم بپوشد.

 1. نام آقای تاجگردون در کیفرخواست و دادنامه پرونده فساد بانک سرمایه به عنوان فردی که از موقعیت خود برای متهمان ردیف اول سوء استفاده کرده است آمده استشورای محترم نگهبان که بسیاری از چهره‌های محترم، اساتید دانشگاه و حوزه را به دلیل عدم شناخت، با عنوان عدم احراز، رد صلاحیت کرده است، اگر کمیسیون تحقیق مجلسی که عنوان انقلابی را برای خویش برگزیده است،

اعتبارنامه چنین فردی با جرائم و اتهامات گوناگون در پرونده‌های مختلف را تائید کند، چه پاسخی برای مردم دارد؟

 1. یکی از مراجع چهارگانه قابل استناد، در گزارشی به امور انتخابات شورای نگهبان، سوابق منفی پررنگی برای آقای تاجگردون می‌شماردارتباط آقای تاجگردون و منصوبین وی با منافقین، ضد انقلاب و خانواده‌های معدومین به خصوص در ایام انتخاباتی؛ استعفا از معاونت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای همراهی با متحصنین مجلس ششم از آن جمله آن‌ها استتاکنون چند نفر به خاطر حمایت از متحصنین مجلس ششم و شرکت در تظاهرات غیرقانونی فتنه ۸۸ رد صلاحیت شده‌اند؟ اکنون که به آقای تاجگردون رسیده‌اید اگر اعتبارنامه وی تائید شود، شما که اکثراً خود را اصولگرا می‌خوانید به این نتیجه رسیده‌اید که شخصی با این سابقه که مرجع مزبور تصویر می‌کند برای نمایندگی مردم ایران صلاحیت دارد؟

 2. توزیع مناصب بین بستگان و دوستان، یعنی تبارگماری و ایل سالاری به جای شایسته‌سالاری در موارد زیادی در اطراف وی دیده می‌شود؛ مثلاً، در ازای تأمین اعتبار برای نخستین بودجه پژوهشکده سازمان محیط‌زیست و توسعه پایدار، آقای تاجگردون عضو هیئت امنای این پژوهشکده می‌شودآقای جلیل بادام فیروز، دوست آقای تاجگردون که با پشتیبانی وی، مدیرکل محیط‌زیست استان کهکیلویه و بویراحمد بوده است و بعد با تلاش حراست از سمت مدیرکلی برکنار شده بود، به دلیل دوستی با وی به عنوان رئیس پژوهشکده در تهران منصوب می‌شود.

آیا در استان کهگیلویه و بویراحمد شایسته‌تر از برادرش ساسان تاجگردون و دامادش محمد نبی محمدی وجود ندارد که فقط این دو نفر در حد معاون وزیر سمت می‌گیرند؟ ایشان شرکت بزرگ نفت و گاز گچساران را به یک شرکت خانوادگی تبدیل نموده است و اکثر مدیران و روسا را از بستگان خویش گمارده‌اندآقای تاجگردون مسئول دفتر خویش آقای یاسر فرزین را نیز بی‌نصیب نمی‌گذاردوی بدون هیچ سابقه کاری و تحصیلات مرتبط به عنوان مدیر فروش شرکت نفت پاسارگاد نصب می‌شود، همسر آقای فرزین نیز در حالی که جنین‌شناسی خوانده، در پژوهشکده محیط‌زیست استخدام می‌شوداین مشی اموی به صراحت در نامه به مالک اشتر، ظلم به مردم و جنگ با خدا و سریع‌ترین عامل سرنگونی حکومت اعلام می‌شود و در اقتصاد سیاسی جدید، از عوامل اصلی پیدایش و گسترش فساد شناخته می‌شود، فردی گرفتار این ویژگی‌ها، صلاحیتش تائید می‌گردد و زمانی که در مجلس عده‌ای با غیرت برمی‌خیزند تا به حکم عقل و دین و وصیت‌نامه امام رحمت خدا بر او باد– مانع شوند، برخی از صاحب‌منصبان، با دلخوری، از مفسدان دفاع می‌کنند.

 1. در اوضاع و احوالی که برخی نمایندگان مجلس دهم (بر اساس اعلان کتبی به آنها)، به خاطر برخی موضعگیری‌ها، مانند اظهارنظر، درباره هواپیمای اوکراینی، یا اظهارنظر درباره مرحوم ابراهیم یزدی، غیر ملتزم به نظام جمهوری اسلامی خوانده می‌شوند و صلاحیتشان رد می‌گردد، حالا اگر اعتبارنامه کسی تائید شود که از متحصنین ساختارشکن در مجلس ششم، با استعفا و شرکت در تحصن در صف اول، اقدام عملی می‌کند، در ارتباط با بیت‌المال ستم روا می‌دارد، اغراض مالی شخصی را تعقیب می‌کند و از دروغ‌گویی پروا ندارددر این وضعیت، پاسخ این تناقضات گیج‌کننده جوانان را چه کسی می‌دهد؟ اگر این اتفاق خدای ناکرده بیفتد، الفاظ انقلابی، ولایی و اصولگرا چقدر توخالی خواهد شد؟ سهم شما در این ارزش سوزی چقدر خواهد بود؟ بیش از ۲۲۰ نماینده مجلس جدید خود را اصولگرا معرفی کرده‌انداصولگرایان همواره و به حق از نظارت استصوابی دفاع کرده‌اند.

اگر ثمره اصولگرایی و نظارت استصوابی این باشد، مجلس جدید می‌تواند به راحتی از مرام خود دفاع کند؟

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

با تشکر

احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد 
دیده‌بان شفافیت و عدالت

بیشتر بخوانید:

واکنش تاجگردون به ماجرای دستگیری پسر میرسلیم : روزی خواهم گفت !
تیکه سنگین تاجگردون به تهدیدات میرسلیم+سند
غلامرضا تاجگردون برکنار شد+تصاویر

ثبت دیدگاه

 • دنا

  تاریخ : ۳۱ - خرداد - ۱۳۹۹

  آقای توکلی جنابعالی مدعی هستید که اینهمه مستند و مدرک علیه تاجگردون دارید پس چرا دست التماس به سوی اعضای کمیسیون دراز کردید که به اعتبارنامه تاجگردون رای ندهید
  این نشان رد نداشتن استاد و مدرک شماست


 • بلوط

  تاریخ : ۳۱ - خرداد - ۱۳۹۹

  پشیمان ترین شخص در روز قیامت کسی است که برای مردم از عدالت سخن بگویند اما خودش به دیگران عدالت روا ندارد امام علی (ع)


 • ریواس

  تاریخ : ۳۱ - خرداد - ۱۳۹۹

  آقای توکلی به خاطر اعتبار نامه بارها فرمودند که مگه وصیت نامه امام را فراموش،کردیم شایسته این جمله امام خمینی (ره ) یاور مظلومان جهان را یاد آوری کنم که می فرمودند گمان نمیکنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد


 • دنا

  تاریخ : ۳۱ - خرداد - ۱۳۹۹

  اعمال سلیقه ی شخصی با مساوات و عدالت اسلامی سنخیت ندارد


 • میرزاقلی خواجه

  تاریخ : ۳۱ - خرداد - ۱۳۹۹

  آقای توکلی اگر مدرک مستند دارید نیازی به دست به دامان شدن این و آن ندارد
  کاش کارتان ناشی ازکینه ورزی نسبت به آقای تاجگردون نباشد .
  لحن وبیان شما چنین استنباط می شود که در مواردی نتواستید خواسته خودتان را بر ایشان تحمیل کنید وچون تسلط ایشان بر امور مربوطه زیاد بوده تنها راه مبارزه با ایشان را چنین کاری دانستید


 • بلوط

  تاریخ : ۳۱ - خرداد - ۱۳۹۹

  حرمت مومن از حرمت خانه کعبه بالاتر است