روزنامه الیوم السابع نوشت: گروه  های مافیایی همچنین کودکان را به کسانی که فرزندی ندارند، می فروشند تا فرزند خواندۀ آنها شوند و این گروه ها برای اینکه کودکان در فرودگاه ها و دیگر مراکز دولتی شناسایی نشوند، مدارک جعلی از جمله گواهی تولد و گذرنامه برای آنها درست می کنند.

یکی از زنان کودک از دست داده در مصاحبه با الیوم السابع گفت که دخترش ربوده شده و به خارج مرزهای مصر منتقل شده و به یک زن در منطقه کردستان عراق فروخته شده است.

به گزارش اول فارس | avalfars > بین الملل به نقل از برنا ، این زن گفتم: من اهل استان قنا هستم . همسرم مرا طلاق داد و مرا با دخترم تنها گذاشت و به یکی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای کار کردن رفت و من برای در امان ماندن از گزند زبان همسایگان و خویشاوندان با اولین کسی که به من پیشنهاد ازدواج داد، ازدواج کردم زیرا گمان می کردم که آدم درست و مؤمنی است و می تواند از من و دخترم نگهداری کند و به من هم چنین وعده هایی داده بود.

این زن افزود: من با شوهر جدیدم به قاهره رفتم و ۳ ماه در آنجا ماندیم. یک روز از خواب بیدار شدم و دیدم که نَه از دخترم و نَه از شوهرم خبری هست و فهمیدم که شوهرم مجرم سابقه دار در ربودن کودکان است و یک گذرنامه جعلی برای دخترم جعل کرده بود و به خارج مصر قاچاق کرده و به یک زن عراقی فروخته بود.

روایتی تکان دهنده از فروش کودکان به کشورهای عربی

الیوم السابع حادثه دیگری را بدین شرح ذکر می کند: یک مرد مصری و همسرش که یک زن غیرمصری است، به یتیم خانه ای مراجعه می کنند و پس از انجام  کارهای اداری مربوط به فرزند خواندگی، یک کودک را به نام ” شحات حسین مبروک” به فرزند خواندگی قبول می کنند و از این مرکز تحویل می گیرند تا از وی نگهداری کنند ولی معلوم می شود که کودک را ربوده و به خارج مصر منتقل کرده اند. این در حالیست که تحویل کودکان بی سرپرست به افرادی غیر از اتباع مصری ممنوع است ولی این زن و مرد با رشوه توانستند کودک را تحویل بگیرند و به خارج مصر منتقل کنند و به یک زن عراقی بفروشند.