• 24 / مرداد 1399 / 7:38
  • شناسه خبر : 34064

شرایط جدید پیش فروش مشارکت در تولید محصولات گروه خودروسازی سایپا

احتراماً ، بدینوسیله به اطلاع متقاضیان محترم و نمایندگیهای مجاز گروه خودروسازی سایپا میرساند در راستای ایجاد امکان فرصت برابر ثبت نام برای همه متقاضیان خرید خودرو، ایجاد سازو کار شناسایی و عرضه به مصرف کنندگان واقعی ، شرایط پیش فروش مشارکت در تولید محصولات گروه خودروسازی سایپا به شرح ذیل اعلام میگردد:

تاریخ و نحوه ثبت نام:
متقاضیان محترم از ساعت ۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۵/۰۵/۹۹( به مدت ۳ روز ( به صورت شبانه روزی می توانند با ورود به سایت فروش اینترنتی محصولات گروه خودروسازی سایپا
به آدرسhttps://saipa.iranecar.com/ پس از ثبت اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری و رمز عبور اخذ شده از سایت ، نسبت به ثبت نام و انتخاب نوع خودرو اقدام نمایند .
الزم بذکر است شرکت در این طرح صرفاً از طریق آدرس فوق امکان پذیر بوده و در صورت استفاده متقاضی از سایر آدرس ها ، عواقب آن بر عهده متقاضی خواهد بود.
متقاضیانی که در خرداد و تیر ماه سال جاری جهت شرکت در روش فروش فروش فوق العاده ، پیش فروش یکساله و پیش فروش مشارکت در تولید نسبت به ثبت اطلاعات
شخصی و دریافت کد کاربری و رمز عبور اقدام نموده و از منتخبین طرحهای مذکور نبودهاند نیاز به دریافت مجدد کد کاربری و کلمه عبور ثبت نام ندارند .
شرایط عمومی بخشنامه جهت استفاده از روش پیش فروش یکساله و مشارکت در تولید :
۱ -محدودیت کد ملی برای ثبت نام ها اعمال خواهد شد. ) هر کد ملی مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو از مجموع دو گروه سایپا و ایران خودرو میباشد (
۲ -حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۰۴ سال و ملزم به ارائه گواهینامه رانندگی خودرو حداقل پایه سوم می باشند.
۳ -امکان صلح )خرید انصرافی( و انتقال خودرو بصورت وکالتی با توجه به مصوبات کمیته خودرو وجود ندارد .
۴ -متقاضی طی ۸۴ ماه گذشته ثبت نام و صدور فاکتور خودرو نزد شرکت های سایپا و ایران خودرو نداشته باشد .
۵ -امکان ثبت نام برای متقاضی دارای پالک فعال انتظامی ) نصب بر روی خودرو ( میسر نمیباشد .
۶ -متقاضیانی که دارای پالک انتظامی فعال یا فاقد گواهینامه رانندگی بوده و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند ضمن کم لم یکن تلقی شدن ثبت نام، تا ۳ سال امکان ثبت نام در بخشنامه های فروش در دو شرکت
خودروسازی سایپا و ایران خودرو را نخواهند داشت .
۷ -شماره کارت , شماره حساب بانکی و شماره شبا که در آینده وجوه خرید خودرو از آن به حساب شرکت خودروساز واریز می گردد الزاماً باید متعلق به شخص متقاضی باشد . در صورت درج
اطلاعات نادرست)شماره شبا(، تمام مسئولیت آن متوجه متقاضی ثبت نام کننده خواهد بود.

۸ -شماره تلفن همراه اعلام شده می بایست متعلق به شخص متقاضی باشد.
۹ -کدپستی متقاضی ثبت نام کننده و کد نمایندگی انتخابی توسط مشتری میبایست از یک استان باشند . بدیهی است پس از انتخاب کد نمایندگی ، امکان تغییر نمایندگی تحویل گیرنده وجود نداشته و
مسئولیت آن بر عهده گروه سایپا نمی باشد.
۱۱ -در صورتیکه مشتری حداکثر ۳ ماه پس از تاریخ تحویل خودرو برای سرویس اولیه به نمایندگی مجاز سایپا مراجعه ننماید کارت گارانتی خودرو غیرفعال خواهد شد. لذا در مراجعه مشتریان به
نمایندگیهای مجاز گروه خودرو سازی سایپا ، پیمایش )کارکرد ( حداقل ۱۱۱۱ کیلومتر خودرو الزامی می باشد.
۱۱ -ثبت نام برای مشتریان حقوقی میسر نمی باشد.
۱۲ -منتخبین خرید خودرو در طرحهای  فروش فوق العاده ، پیش فروش یکساله و پیش فروش مشارکت در تولید محصولات گروه سایپا و ایران خودرو ، امکان شرکت در این طرح
پیش فروش را نخواهند داشت .
۱۳ -چنانچه در هر یک از مراحل ثبت نام تا تحویل خودرو ، مشخص گردد اطلاعات متقاضی ناصحیح بوده و یا ناقض شرایط بخشنامه می باشد، ثبت نام متقاضی کان لم یکن خواهد گردید.
۱۴ -در صورتیکه پس از امضای قرارداد فی مابین مشتری بر حسب ضرورت و یا الزامات قانونی و یا لزوم رعایت استانداردهای اجباری ، شرکت ملزم به نصب تجهیزات و یا لوازم اضافی ) آپشن ( بر روی
خودرو گردد و یا تغییری در برخی از قطعات خودرو ایجاد شود ، دعوتنامه تکمیل وجه مربوطه صادر خواهد شد.
۱۵ -انتقال حقوق ناشی از انتخاب شدن در قرعه کشی به اشخاص ثالث ممنوع است.
شرایط اختصاصی روش فروش مشارکت در تولید :
۱ -پیش فروش مذکور با قیمت غیر قطعی بوده و هیچگونه مبلغی بعنوان پیش دریافت، تا قبل از اعلام اسامی انتخاب شدگان در قرعه کشی اخذ نمیگردد.
۲ -درصورت ثبت نام بیش از ظرفیت تعیین شده برای خودروهای تحویلی در این طرح ، پس از پایان ثبت نام اولیه و پس از صحت سنجی اطلاعات ثبت شده و با حضور مراجع نظارتی ، قرعه کشی به تفکیک هر
خودرو جهت انتخاب متقاضیان نهایی و اولویتبندی زمان تحویل خودرو مطابق ضوابط ابالغی از کمیته خودرو صورت خواهد پذیرفت.
۳ -ظرفیت ثبت نام در روش پیش فروش فوق متناسب با برنامه تولید گروه خودروسازی سایپا میباشد.
۴ -فهرست انتخاب شدگان نهایی از طریق سایت فروش اینترنتی سایپا و ارسال پیامک ظرف ۳ روز پس از اتمام قرعه کشی اعلام خواهد شد.
۵ -پس از اعلام نتایج قرعه کشی، منتخبین میبایست ظرف ۲۲ ساعت نسبت به واریز وجه علیالحساب پیش پرداخت قیمت خودرو اقدام نمایند.

۶ -در صورت عدم تکمیل وجه در موعد مقرر ، امتیاز ثبت نام متقاضی منتخب شده در قرعه کشی ابطال خواهد شد .
۷ -در روشهای پیش فروش ، قیمت نهایی خودروها به قیمت روز شرکت بوده و بر اساس قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد مشتریان، محاسبه خواهد شد .
۸ -مابه التفاوت قیمت خودرو در زمان ارسال دعوتنامه و به قیمت روز شرکت از مشتریان گرامی اخذ خواهد شد.
۹ -در زمان صدور دعوتنامه ، مبلغی از بهای خودرو کسر می گردد و سند خودرو بمدت یکسال در رهن شرکت سایپا باقی خواهد ماند، باقیمانده بهای خودرو و هزینه های متعلقه در زمان فک رهن دریافت
میگردد.
۱۱ -امکان تسویه پیش از موعد و فک رهن به هیچ عنوان میسر نمی باشد . بدیهی است پس از مدت یکسال و تسویه حساب بهای خودرو توسط مشتری ، سند خودرو از رهن خارج می گردد.
۱۱ -رنگ خودرو توسط مشتری و پس از صدور دعوتنامه تکمیل وجه بر اساس رنگ های قابل عرضه ، انتخاب خواهد شد.
۱۲ -امکان انتخاب بسته گارانتی بدنه پایه و بسته آپشن برای خودروها بصورت اختیاری فراهم می باشد . در صورت انتخاب بسته ، مبلغ آن در زمان پرداخت مابه التفاوت از مشتریان اخذ می گردد

“ورود/ثبت نام” 

بیشتر بخوانید:

آغاز دومین پیش‌فروش عادی محصولات سایپا و پنجمین طرح ویژه مادران
پیش فروش یک ساله ۸ محصول ایران خودرو+شرایط و نحوه ثبت نام
جزئیات کامل ثبت نام ۶ محصول سایپا در پیش فروش یکساله و مشارکت در تولید

ثبت دیدگاه

  • یاسر

    تاریخ : ۲۴ - مرداد - ۱۳۹۹

    یکسال کی مرده کی زنده