• 22 / آبان 1401 / 11:50
 • شناسه خبر : 97805

طرز تهیه سیب‌زمینی آلو ﺷﮑﻢ ﭘﺮ مجلسی ﺑﺎ ﺳﺲ مخصوص

حتما این نکته را بدانید که بهترین شکل مصرف سیب زمینی تنوری است با کالری اندک و فواید بیشتر، بعد آب‌پز و بعدتر و بدتر هم سرخ کرده یا همان خلالی با کالری بسیار زیاد و فواید کمتر.
سیب زمینی در رژیم‌های غذایی مختلف جایگاه خاصی داشته و از گذشته تا به امروز مورد توجه بوده است. نزدیک به ۴۰۰۰ نوع سیب زمینی از جمله انواع تجاری معمولی وجود دارد که هر کدام از آن‌ها دارای ویژگی‌های خاص کشاورزی یا آشپزی هستند. سیب‌زمینی پس از ذرت، گندم و برنج چهارمین محصول غذایی بزرگ و پُرمصرف بشر است.

در ایران و در دوره قاجار اولین بار سیب زمینی وارد ایران شد. طبق روایت‌ها سیب‌زمینی را سرجان ملکم وارد ایران کرده بود و به آلوی ملکم هم شهرت یافت، هنوز هم در شیراز به سیب‌زمینی آلو می‌گویند و دو پیازه آلو یکی از غذا‌های معروفی است که اصلا آلو به معنایی که ما می‌شناسیم یعنی آلو بخارا ندارد! در واقع آلو در این غذا همان سیب‌زمینی است.

یادمان نرود که بهترین شکل مصرف سیب زمینی تنوری است با کالری اندک و فواید بیشتر، بعد آب‌پز و بعدتر و بدتر هم سرخ کرده یا همان خلالی با کالری بسیار زیاد و فواید کمتر.

ترکیب سیب زمینی با مواد غذایی دیگر در اکثر مواقع نتیجه دلچسب و خوشمزه‌ای به شما خواهد داد. در مطلب امروز می‌خواهیم ترکیب سیب زمینی و گوشت چرخ کرده را با شیوه‌ای متفاوت به شما آموزش دهیم. در ادامه با طرز تهیه «سیب زمینی شکم پر با سس مخصوص» همراه ما باشید:

ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ

ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ: ١ ﻭ ٢/١ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮﻡ
ﺭﻭﻏﻦ ﺳﺮﺥ ﮐﺮﺩﻧﯽ: ٢ ﻓﻨﺠﺎﻥ
ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ: ٢ ﻕ ﺱ (ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺭﻭﻏﻦ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ)
ﭘﯿﺎﺯ ﻣﺘﻮﺳﻂ: ٢ ﻋﺪﺩ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ
ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮﺥ ﮐﺮﺩﻩ: ٧۵ ﮔﺮﻡ
ﻧﻤﮏ: ٢/١ ﻕ ﭺ
ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎﻩ: ٣/١ ﻕ ﭺ

*ﻫﻔﺖ ﺍﺩﻭﯾﻪ: ٢/١ ﻕ ﭺ (ﺷﺎﻣﻞ ﺁﻝ ﺍﺳﭙﺎﯾﺲ، ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎﻩ، ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ، ﭘﻮﺩﺭ ﻣﯿﺨﮏ، ﭘﻮﺩﺭ ﺟﻮﺯ ﻫﻨﺪﯼ، ﺭﺍﺯﯾﺎﻧﻪ ﻭ ﺯﻧﺠﺒﯿﻞ)
ﺩﺍﻧﻪ ﮐﺎﺝ: ٢ ﻕ ﭺ (ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﻫﻨﺪﯼ ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ)

ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺲ

ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ: ٢ ﻕ ﺱ
ﺳﯿﺮ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ: ٢ ﺣﺒﻪ
ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ: ٣ ﻋﺪﺩ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺭﺏ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ: ٢ ﻕ ﺱ
ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎﻩ: ٢/١ ﻕ ﭺ
ﺁﺏ: ٢ ﻓﻨﺠﺎﻥ

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ

ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪﻩ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﻣﯽﺩﺍﺭﯾﻢ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﺎﻗﻮﯼ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺭﺍ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ (ﻣﺜﻞ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻢ ﮔﻮﺟﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻟﻤﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ).

ﺑﻌﺪ ٢ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﺭﺍ ﺩﺍﻍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺮﺥ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻃﻼﯾﯽ ﺷﻮﺩ. ﻭﻗﺘﯽ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺳﺮﺥ ﺷﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺭﻭﻏﻦ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺁﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ.

ﺣﺎﻝ ٢ ﻕ ﺱ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺭﺍ ﮐﻤﯽ ﮔﺮﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﻔﺖ ﻣﯽﺩﻫﯿﻢ (ﺣﺪﻭﺩ ٣ ﺩﻗﯿﻘﻪ) ﺑﻌﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﺯﻫﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﻔﺖ ﻣﯽﺩﻫﯿﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﺮﺥ ﺷﺪ ﺍﺩﻭﯾﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺝ ﺑﻮ ﺩﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﺮﻣﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ. (ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺝ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ)

ﺷﮑﻢ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎﻻ ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ.

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺲ

٢ ﻕ ﺱ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺭﺍ ﮐﻤﯽ ﮔﺮﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺳﯿﺮ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺖ ﻣﯽﺩﻫﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽﻫﺎﯼ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺗﻔﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﺭﺏ ﮔﻮﺟﻪ، ﻗﺮﺹ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻣﺮﻍ، ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎﻩ ﻭ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺻﺒﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﺟﻮﺵ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﺯﯾﺮ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺭﺍ ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﺪﻭﺩ ١ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﺲ ﺟﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ.

ﺳﺲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻇﺮﻑ ﻧﺴﻮﺯ (ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺮﮐﺲ) ﺭﯾﺨﺘﻪ ﻭ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎﯼ ﺷﮑﻢ ﭘﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﯽ ﭼﯿﻨﯿﻢ ﺭﻭﯼ ﻇﺮﻑ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻡ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺮ ﺑﺎ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ٢ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۴ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ.

ﻣﯽ ﺗﻮانیم ﺍﯾﻦ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﮔﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ.

*ﭘﻮﺩﺭ ﻫﻔﺖ ﺍﺩﻭﯾﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﻭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﺩﻭﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻢ ﻭﻟﯽ ﻣﺜﻼ ﺩﺭ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ (ﺯﯾﺮﻩ، ﭘﺎﺑﺮﯾﮑﺎ، ﺗﺨﻢ ﮔﺸﻨﯿﺰ، ﺟﻮﺯ ﻫﻨﺪﯼ، ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎﻩ، ﻣﯿﺨﮏ، ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ، ﮐﻤﯽ ﻫﻞ) ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻭ ﺫﺍﺋﻘه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮐﺪاﻡ ﺍﺯ ﺍﺩﻭﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ.

نکات مهم در خرید و نگهداری سیب زمینی

در خرید سیب زمینی دقت کنید که سفت، با پوستی صاف و به رنگ زرد طلایی یا خاکی باشد، مرطوب نباشد، جوانه و زوائد و ضایعات نداشته باشد؛ و مهم‌تر از همه قسمت‌های سبز رنگ (که سمی است) در هیچ جای آن دیده نشود.

سیب‌زمینی‌های نرم و چروک نخرید، زیرا مانده است و بخش زیادی از فیبر و مواد مغذی خود را از دست داده است.

دقت کنید فروشنده آن‌ها را نشسته باشد. برای نگهداری فقط خاک آن را بگیرید. تا نزدیک‌ترین زمان پخت هم آن را نشویید، چون لایه محافظش را از دست می‌دهد و زودتر خراب و فاسد می‌شود.

سیب‌زمینی سبز و نارس حاوی سمی به نام سولانین می‌باشد. مزه تلخ سیب‌زمینی به معنای افزایش سطح این سم در آن است. پختن و آب پز کردن تأثیری در نابودی این سم ندارد و از علائم مسمومیت به سولانین، سردرد، سرگیجه، تهوع، استفراغ، تب، زردی، کاهش حرارت بدن، فلج، اسهال و دل پیچه است.

بهتر است در خاک رس نگهداری شود، اما اگر به گلدان و خاک دسترسی ندارید، در جای خشک، خنک و به خصوص تاریک، نگاهشان دارید. نور و به ویژه نور آفتاب باعث خرابی زودتر و نیز تولید سم در آن می‌شود.

هیچ‌گاه آن را در یخچال یا فریزر نگذارید، زیرا نشاسته سیب‌زمینی به قند تبدیل شده و این امر باعث شیرین و قهوه‌ای رنگ شدن سیب‌زمینی هنگام پختن و سرخ شدن می‌شود.

بیشتر بخوانید:

این خوراکی را هرگز با سیب زمینی نخورید
این زباله‌ خوش‌طعم و جادویی را دور نریزید
فست فود ایرانی | طرز تهیه خوراک جگر مرغ خوشمزه با سیب‌زمینی

ثبت دیدگاه

 • ناشناس

  تاریخ : ۲۶ - آبان - ۱۴۰۱

  ی دستورپختی بذاریدگو


 • طاها

  تاریخ : ۲۶ - آبان - ۱۴۰۱

  یه دستورپختی بذاریدک گوشت لازم نداشته باشه