• 11 / مهر 1401 / 21:53
 • شناسه خبر : 95759

عکسی از شهر شیراز در ۱۰۰ سال پیش که باورتان نمی شود !

ثبت دیدگاه

 • محسن

  تاریخ : ۱۱ - مهر - ۱۴۰۱

  چهار راه زند
  خیابان زند بطرف فلکه ستاد
  سمت راست تصویر گاراژ اتوبوس بوده که الآن هنوز ساختمان پا برجا هست


 • محمد

  تاریخ : ۱۱ - مهر - ۱۴۰۱

  چهار را ه زند گاراژ اتوبوس بود


 • حسین

  تاریخ : ۱۲ - مهر - ۱۴۰۱

  دروازه اصفهان گاراژ نبش سمت راست که مدتی اتوبوسها مسافر بین شهرهای دور را سوار میکردند


 • نادر دوکوهه

  تاریخ : ۱۲ - مهر - ۱۴۰۱

  گاراژ اتوبوس چهار راه زند سر سعدی


 • الله کرم علیزاده

  تاریخ : ۱۲ - مهر - ۱۴۰۱

  مسافربری بین شهری چهارراه زند فلکه ستاد است ازکازرون هستم


 • علیزاده

  تاریخ : ۱۲ - مهر - ۱۴۰۱

  مسافربری بین شهری چهارراه زند فلکه ستاد است ازکازرون هستم


 • نیک منش

  تاریخ : ۱۲ - مهر - ۱۴۰۱

  چهارراه زند.گاراژ ایران پیما


 • ناشناس

  تاریخ : ۱۳ - مهر - ۱۴۰۱

  چهاراه زند تیش خ سعدی گاراز که هنوزم هست ساختمان قدیمی


 • ن

  تاریخ : ۱۳ - مهر - ۱۴۰۱

  چهاراه زند تیش خ سعدی گاراز که هنوزم هست ساختمان قدیمی


 • ایرلم

  تاریخ : ۱۳ - مهر - ۱۴۰۱

  چهاراه زند تیش خ سعدی گاراز که هنوزم هست ساختمان قدیمی