• 14 / تیر 1401 / 17:31
  • شناسه خبر : 88847

فرق مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه چیست؟

با توجه به اهمیت مهریه که یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه است و از آنجایی که مهریه انواع مختلف دارد، بهتر است پیش از ازدواج و عقد نکاح از تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه اطلاعات کافی داشته باشید.

با خواندن توضیحات مربوط به مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه متوجه تفاوت این دو خواهید شد.

مهریه عندالمطالبه چیست؟
بر اساس قانون، مهریه عندالمطالبه به مهریه ای گفته می‌شود که به محض عقد، زن مالک آن می‌شود و هر زمان که اراده کند می‌تواند آن را از همسر خود مطالبه کند، خواه در حین زندگی با همسر و خواه بعد از طلاق.

غالب مهریه های تعیین شده ضمن عقد نکاح از نوع مهریه عندالمطالبه هستند؛ به این معنا که با مطالبه مهریه از سوی زوجه، زوج مکلف به پرداخت آن است. اگر زوجه به هر دلیلی از طریق قانون مهریه اش را مطالبه کند، می‌تواند تا زمان دریافت آن از وظایف همسری و تمکین از او امتناع کند.

در صورت عدم توانایی مالی زوج در پرداخت مهریه به زوجه، او تا زمانی که استطاعت مالی لازم را پیدا کند به حبس محکوم می‌شود. البته بر اساس قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی، ضمانت اجرای حبس، برای عدم پرداخت دین مالی، در مورد مهریه فقط تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن اجرا خواهد شد و نسبت به مازاد، قانونگذار، اثبات ملائت زوج را شرط مطالبه مهریه از سوی زوجه قرار داده است.

مهریه عندالاستطاعه چیست؟
اگر هنگام عقد نکاح مهریه زن عندالاستطاعه ذکر شده باشد، در صورت مطالبه مهریه از سوی او تنها در صورتی شوهر ملزم به پرداخت مهریه است که زوجه استطاعت و تمکن مالی زوج برای پرداخت مهریه را اثبات کند. زوجین می‌توانند مهریه را به صورت زمان دار نیز تعیین کنند که در این صورت پرداخت مهریه باید در زمان مقرر مورد توافق باشد و قبل از آن زوجه حق مطالبه ندارد.

در مهریه عندالاستطاعه برخلاف مهریه عندالمطالبه زوجه حق حبس یا امتناع از تمکین از زوج را ندارد. همچنین در مهریه عندالاستطاعه در صورت طلب مهریه از سوی زوجه، امکان جلب و زندانی شدن زوج وجود ندارد و تا زمانی که زوج تمکن مالی جهت پرداخت را به دست نیاورد، مهر به زن تعلق نمی‌گیرد؛ البته در این زمان نیز مهریه زن به صورت اقساطی قابل پرداخت است.

بیشتر بخوانید:

پرداخت ۳۰ سکه در محضر به‌ عنوان مالیات در قانون جدید مهریه
نحوه پرداخت مهریه زن خیانتکار پس از رابطه نامشروع چگونه است؟
مجازات زندان مردان حذف و اقساط ماهانه مهریه کاهش می یابد؟

ثبت دیدگاه