• 30 / آبان 1401 / 15:40
  • شناسه خبر : 98342

قیمت جدید سیمان درب کارخانه اعلام شد+جدول

جدیدترین قیمت سیمان تیپ ۲ (پاکت ۵۰ کیلویی) برخی از کارخانجات تولیدی کشور در تاریخ دوشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ اطلاع رسانی شد.

جدیدترین قیمت سیمان تیپ ۲ (پاکت ۵۰ کیلویی) برخی از کارخانجات تولیدی کشور در تاریخ دوشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ اطلاع رسانی شد.

قیمت سیمان تیپ ۲ درب کارخانه

نام محصول قیمت
سیمان تیپ ۲ تهران ۴۲,۳۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ آبیک ۴۲,۳۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ شهرکرد ۴۰,۳۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ فراز فیروزکوه ۴۰,۲۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ غرب ۴۳,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ فارس نو ۴۲,۲۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ هگمتان ۴۲,۱۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ شرق ۴۲,۵۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ انبار شرق تهران ۴۳,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ انبار آزادگان ۴۴,۵۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ ساوه ۴۱,۲۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ بین المللی ساروج بوشهر ۴۱,۲۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ استهبان ۴۳,۳۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ اصفهان ۴۲,۵۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ بجنورد ۴۲,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ توسعه ماهان کرمان ۴۲,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ خمسه ۴۲,۲۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ خوزستان ۴۱,۵۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ دورود ۴۲,۳۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ زابل ۴۲,۲۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ زاوه تربت ۴۲,۲۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ زنجان ۴۲,۳۰۰ تومان

 

نام محصول قیمت
سیمان تیپ ۲ سپاهان ۴۱,۲۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ عمران انارک ۴۲,۵۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ فارس ۴۱,۶۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ قائن ۴۲,۵۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ کردستان ۴۲,۲۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ کویر کاشان ۴۲,۲۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ ممتازان کرمان ۴۲,۳۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ نیزار قم ۴۱,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ سامان غرب ۴۱,۳۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ غرب آسیا ۴۲,۲۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ آذر آبادگان ۴۳,۲۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ اردستان ۴۲,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ ایلام ۴۱,۴۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ باقران ۴۱,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ گلستان ۴۲,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ جوین ۴۲,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ خاش ۴۲,۲۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ خزر ۴۲,۵۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ داراب ۴۱,۲۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ دشتستان ۴۱,۴۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ شاهرود ۳۷,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ شمال ۴۲,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ فیروزکوه ۴۰,۲۰۰ تومان

بیشتر بخوانید:

قیمت جدید انواع سیمان تیپ مختلف درب کارخانه + جدول
کابوس گرانی مصالح ساختمانی و بازار سیمان در قبضه ۳۰ نفر
هرگونه خرید و عرضه سیمان خارج از بورس کالا ممنوع شد

ثبت دیدگاه