• ۲۲ / مهر ۱۳۹۹ / ۱۵:۱۷
  • شناسه خبر : 36473

واکنش نماینده شیراز و زرقان به مصوبه نامگذاری یک خیابان بنام محمدرضا شجریان

منتخب اول مردم شریف شهرستانهای شیرازوزرقان به مصوبه اخیرشورای اسلامی شهرشیرازدرخصوص نامگذاری خیابانی دراین کلان شهربنام محمدرضا شجریان واکنش نشان داد.

دکترعلیرضاپاک فطرت نماینده مردم شیراز وزرقان به مصوبه اخیر شورا ی اسلامی شهرشیرازدرمورد نامگذاری یک خیابان بنام شادروان محمد رضا شجریان واکنش نشان داد.

به گزارش اول فارس، منتخب اول مردم شریف شهرستانهای شیرازوزرقان به مصوبه اخیرشورای اسلامی شهرشیراز درخصوص نامگذاری خیابانی در این  شهربنام محمدرضا شجریان واکنش نشان داد.

علیرضاپاک فطرت درنامه های جدا گانه به فرمانداری،شهرداری وشورای شهر شیرازخواستارلغونامگذاری خیابانی بنام استاد شجریان به جای نام قبلی آن (خیابان روبروی حافظیه -گذر حافظ)شد.

درمتن نامه انتقادی وی ازمصوبه اخیر شورای اسلامی شهرشیرازآمده است:”ازقرار اطلاع شورای اسلامی شهرشیرازدرمصوبه اخیر خود اقدام به نامگذاری خیابان روبروی آرامگاه حافظیه موسوم به گذرحافظیه (محورحافظیه)به نام استاد شجریان نموده که این مساله موجب انتقادواعتراض عده کثیری ازمردم این کلانشهرگردیده است.لذاضمن احترام به ساحت هنرایرانی- اسلامی وارزش نهادن به مقام هنرمندان شاخص کشورعزیزمان ایران وبا توجه به تقاضای مکررشهروندان شیرازی، پیشنهاد میگرددازآنجاکه خیابان مذکوریک گذرملی باشهرتی جهانی بوده وازسالهاقبل درمجاورت مردم وگردشگران نیزبه همین نام شناخته شده،منبعدنیزبه همین نام (گذرحافظ)شناخته وماندگاربماند.”

عضو کانال اول فارس در واتساپ شوید

ثبت دیدگاه