• 02 / آبان 1401 / 11:50
  • شناسه خبر : 96705

هشدار شیوع گسترده و اوج گیری آنفلوانزا در ۴ تــا ۵ هفته آینده +توصیه های پزشک فوق تخصص بیماری های عفونی

شــیوع بیمــارى آنفلوانزا در هفته هاى اخیر درحالى شــدت گرفته اســت که در۲ سال گذشته و به واسطه ابتلا به بیمارى کرونا و افزایش اســتفاده از ماسک در میان مردم درصد ابتلا به آنفلوانزا کمتر شده بود.

به گزا ش اول فارس در هفتــه هاى اخیر و با شــروع فصل پاییز، روند ابتلا به آنفلوانزا افزایشــى شــده و بسیارى از کودکان و بزرگسالان را درگیر کرده است.

به نظر مى رسد با کاهش میزان ابتلا به کرونا و استفاده کمتر از ماسک؛ شیوع آنفلوانزا افزایشى شــده اســت ضمن اینکه نتایج تست هاى مثبت نشــان دهنده افزایش ابتلا به آنفلوانزا نســبت به کرونا در سطح کشور است.

آنطــور که معاون بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشکى شیراز در گفت و گو با ایلنا مى گوید همه ساله و با شروع فصل پاییز ابتلا به بیمارهاى ویروســى از جمله آنفلوانزا را شــاهد هســتیم که طى دو تا سه هفته گذشته میزان ابتلا به این بیمارى افزایش داشته است.

اغلب نتایج تست آنفلوانزا مثبت مى شود

عباس رضاییان زاده با اشاره به اینکه در قالب طرح تحقیقاتى و ارزیابى علمى مشــخص شد که در حال حاضر بیمارى آنفلوانزا غالب است، عنوان مــى کند: از مجموع تســت هایى کــه از بیماران با علائم تنفســى و علائم مشــابه آنفلوانزا گرفته مى شــود؛ درصد قابل توجهى از آنها مثبت اعلام مى شود.

وى با اشــاره بــه اینکه واکســن آنفلوانزا در دســترس اســت و شــهروندان مى توانند آن را از داروخانه ها تهیه کنند،خاطرنشان مى کند: واکسن آنفلوانزا براى سنین کودکان ۶ماه تا ۵ سال و افراد بالاى ۶۰ سال قابل تزریق است و همچنین برخى از گــروه هاى خاص نیز مى توانند این واکســن را دریافت کنند.

رضاییــان زاده ادامه مى دهد: افراد داراى بیمــارى زمینه اى حتى اگــر در این گروه ســنى نباشــند از جمله بیماران مبتلا بــه ایدز و سالمندانى که در مراکزنگهدارى سالمندان هستند مى توانند واکســن آنفلوانزا را در مراکز بهداشتى استان دریافت کنند.

به گفتــه وى هچنین مادران بــاردار پرخطر نیز مى توانند واکســن را از مراکز بهداشت دریافت کنند وگروه هــاى دیگر نیز در صورت تمایل مى توانند این واکسن را از داروخانه ها تهیه کنند.

معاون دانشــگاه علوم پزشکى شــیراز با اشاره به اینکه ابتلا به آنفلوانزا مانند کرونا نیاز به بسترى دارد، ابراز مى کند: نســبت به شــیوع آنفلوانزا باید همانند کرونــا هشــدار داد چراکه ایــن بیمارى نیــز احتمال کشندگى و نیاز به بسترى در بیمارستان دارد.

اسـتفاده از ماسـک به کمتـر از ۵ درصد رسیده است

به گفته رضاییان زاده تاکنون فوتى ناشى از ابتلا به آنفلوانزا نداشــته ایم و در ۲ ســال شیوع کرونا به دلیل اینگه مســائل بهداشت فردى و جمعى از سوى مردم رعایت مى شد آمار ابتلا به آنفلوانزا کمتر بود.

وى مى گوید: کاهش اســتفاده از ماسک یکى از دلایل افزایش ابتلا به آنفلوانزا است و در سطح استان درصد اســتفاده از ماســک به کمتر از۵ درصد رسیده است.

معاون بهداشت دانشــگاه علوم پزشکى شیراز با اشــاره به اینکه طى ۴ تــا ۵ هفته آنفلوانزا به اوج مى رسد و سپس سیر نزولى را طى مى کند، خاطرنشان مى کند: درحال حاضر آمار افزایشى است و تا ۲ هفته دیگر ادامه دارد و بعد از آن روند کاهشى مى شود.

رضاییــان زاده با اشــاره بــه اینکه شــروع روند کاهشــى ابتــلا به آنفلوانــزا به معناى صفر شــدن آن نیســت، خاطرنشــان مى کند: با عبور از پیک، آمار به درصد قابل قبولى مى رســد اما در هفته هاى پیش رو روند افزایشى همچنان ادامه خواهد داشت.


توصیه های فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان برای کاهش علایم بیماری آنفلوآنزا/ لزوم تزریق واکسن آنفلوآنزا در افراد در معرض خطر

فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر لزوم تزریق واکسن آنفلوآنزا برای افراد در معرض خطر تاکید کرد.

دکتر «محمدرحیم کدیور» در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، با هشدار نسبت به شیوع گسترده بیماری آنفلوآنزا گفت: با شروع فصل سرما و طی حدود دو هفته اخیر شاهد شیوع علایمی نظیر تب شدید، سرفه، گلو درد، آبریزش بینی، گوش درد، اسهال و حالت تهوع در سطح جامعه هستیم که همزمان با بیماری کووید۱۹ هموطنان را درگیر کرده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به شباهت دو بیماری کووید۱۹ و آنفلوآنزا افزود: طبق بررسی های انجام شده از تعدادی از بیماران دارای علائم حاد تنفسی، درصد قابل توجهی از این افراد مبتلا به آنفلوآنزا بوده که این امر نشانگر روند رو به گسترش شیوع بیماری آنفلوآنزا است.

او با بیان اینکه بیماری آنفلوآنزا به ویژه در کودکان شدید است و با علائم تب ۳۹ تا ۴۰ درجه، گلو درد، اسهال و استفراغ خود را نشان می دهد، از خانواده ها خواست تا در این ایام فرزندان خود را نسبت به راهکارهای بهداشتی و پیشگیری از این بیماری آگاه سازند.

این فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان در خصوص پیشگیری از ابتلا به بیماری آنفلوآنزا گفت: تزریق واکسن علیه این بیماری به ویژه در افراد در معرض خطر، در کنار رعایت شیوه نامه های بهداشتی مانند استفاده از ماسک، رعایت فاصله فیزیکی، پرهیز از تجمعات، پرهیز از حضور در فضاهای سربسته و شست و شوی مرتب دست ها می تواند از ابتلا به بیماری آنفلوآنزا پیشگیری کند.

به گفته دکتر کدیور کودکان زیر پنج سال، سالمندان، بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی، بیماران مبتلا به دیابت، بیماری های قلبی عروقی، آسم و مادران باردار، گروه های پرخطر در زمینه ابتلا به آنفلوآنزا محسوب می شوند.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به والدین توصیه کرد تا در صورت ابتلای کودکان به بیماری آنفلوآنزا و مشاهده علائمی همچون تب بالا، می توانند به روش درمانی نگهدارنده، با توجه به وزن کودک هر چهار ساعت یک بار از استامینوفن ساده و یا در صورت عدم کاهش تب، هر ۶ ساعت از ایبوبروفن استفاده کنند.

این پزشک متخصص بیماری های عفونی کودکان به والدین توصیه کرد با توجه به مرطوب بودن محیط حمام، می توانند برای نرم شدن ترشحات بینی و ریه کودکان، از استحمام با آب ولرم استفاده کنند و در صورت تشدید بیماری، باید به پزشک مراجعه شود.

استفاده از مایعات گرم، مانند آب گرم با عسل و لیمو و شیر گرم برای گلو درد و سرفه، همراه با غرغره با آب گرم و نمک، همچنین استفاده از محلول ORS برای درمان اسهال دیگر توصیه های این پزشک فوق تخصص عفونی کودکان بود.

دکتر کدیور یادآور شد: در صورت بروز علائم گوش درد نیز باید به پزشک متخصص مراجعه شود.

این فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان همچنین بر تزریق واکسن آنفلوآنزا برای گروه های سنی ۶ ماه به بالا برای پیشگیری از ابتلا به بیماری آنفلوآنزا تاکید کرد و افزود: این بیماری از یک روز قبل از شروع علایم تا پنج روز پس از آن به افراد دیگر منتقل می شود، بنابراین ضرورت دارد فرد بیمار برای قطع زنجیره انتقال در قرنطینه به سر ببرد.

بیشتر بخوانید:

ورود سامانه بارشی جدید و بارش باران و برف دو روزه در استان فارس
عکس قدیمی یکی از شهرهای فارس در دوران قاجار /این کدام شهر فارس است؟
واکنش پلیس راه شمال فارس به ترافیک سنگین محور مرودشت شیراز

ثبت دیدگاه