• 06 / بهمن 1400 / 16:38
  • شناسه خبر : 72874

وضعیت تورم در استانهای مختلف کشور/کهگیلویه و بویراحمد بیشترین ، قم کمترین

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴۴,٣ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٢٨.٩ درصداست.

به گزارش اول فارس ، بر اساس گزارش مرکز آمار در دی ماه ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ٣٨٨,٢ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.۴ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌ تهران با ٣.٩ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­­ خوزستان با ٠.١ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣۵,٩ درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۴۴.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان  (٢٨.٩ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ۴٢,۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۵٠.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٣٨.۵ درصد) است.

نرخ تورم شهری و ماهانه تهران در صدر قرار گرفت 

در دی ماه ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩۵) به ٣٨۴,١ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.۵ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان تهران با ٣.٩ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ زنجان با منفی ٠.۴ درصد است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٣۵,٨ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۴٢.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٨.۴ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ۴١,٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان‌های زنجان و ایلام (۴٩.٠ درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان قم (٣٨.۵ درصد) است.

روستاییان تهرانی و بوشهر تورم بیشتری داشتند

در دی ماه ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩۵) به ۴١١,۴ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٩ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌های تهران و بوشهر با ٣.۶ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ خوزستان با منفی ٠.۵ درصد می­باشد.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٣۶,۵ درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ کهگیلویه و بویراحمد (۴٧.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (٢۶.٣ درصد) است.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴۵,٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ کهگیلویه و بویراحمد (۵٣.۶درصد) و کمترین آن مربوط به استان­‌ سیستان وبلوچستان (٣٩.٨ درصد) است.

بیشتر بخوانید:

برچسب‌ها:

این مطلب بدون برچسب می باشد.

ثبت دیدگاه