• 07 / اردیبهشت 1401 / 15:33
 • شناسه خبر : 82194
بر اساس دستورالعمل اعطای تسهیلات خرد بانک مرکزی

پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی با سهام عدالت و سیمکارت در تمام بانک ها و موسسات اعتباری

بانک مرکزی دستورالعمل اعطای تسهیلات خرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و وثایق بورسی و غیربورسی شامل سهام، اوراق بدهی، اموال عینی ، سیمکارت را به بانک ها ابلاغ کرد.

به گزارش گروه اقتصادی اول فارس، بانک مرکزی دستورالعمل اعطای تسهیلات خرد تا ۲۰۰ میلیون تومانی را به بانک های بورسی و غیربورسی ابلاغ کرد که با هدف تمهید شرایط تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات خرد از رهگذر استقرار نظام وثیقه‌گیری مبتنی بر اعتبارسنجی تهیه شد.
براساس این گزارش از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، مؤسسه اعتباری ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان اعطای تسهیلات خرد بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام شود.

حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی مؤسسات اعتباری مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان است که ضوابط، شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، شیوه محاسبه سود، کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد دستورالعمل‌های اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرم‌های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی است.

مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام کند. اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع است.

ممنوعیت دریافت وثیقه نقدی در قالب انواع سپرده ها

در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی، با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر در ماده ۶ برای بار نخست تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا کند.

طبق این دستورالعمل مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به الکترونیکی کردن قراردادهای اعطاس تسهیلات بانکی در چارچوب اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام کرده و نسخه‌ای از آن را در اختیار مشتری قرار دهد.

دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است.

متن کامل دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد

در راستای تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به تسهیلات خرد قابل اعطا توسط شبکه بانکی کشور، «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، به شرح زیر تدوین می‌گردد:

فصل اول: تعاریف

ماده ۱-    در این دستورالعمل، عناوین زیر به جای عبارات مربوط به‌کار می‌روند:

۱- ۱-    بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

۱- ۲-    مؤسسه اعتباری: بانک‌یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛

۱- ۳-    تسهیلات خرد: تسهیلات ریالی با مقاصد غیرتجاری و به منظور رفع نیازهای ضروری اشخاص که در چارچوب شرایط مقرر در این دستورالعمل به مشتری اعطاء می‌شود.

۱- ۴-    مشتری: شخص حقیقی متقاضی دریافت تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری؛

۱- ۵-    اعتبارسنجی: فرآیند تعیین امتیاز اعتباری اشخاص با استفاده از الگوهای کمی و کیفی؛

۱- ۶-    امتیاز اعتباری: شاخصی کمی که مبتنی بر روش‌شناسی مشخص و مورد تأیید کمیته ریسک مؤسسه اعتباری و مصوب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری محاسبه می‌شود و بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به‌موقع (نکول) توسط اشخاص است.

۱- ۷-    رتبه اعتباری داخلی:  شاخص حاصل از سیستم رتبه‌بندی اعتباری داخلـی مؤسسه اعتباری کـه بیـانگر اهلیت اعتباری مشتری می‌باشد.

۱- ۸-    سقف اعتبار: حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری در قالب تسهیلات خرد به مشتری تخصیص می‌دهد.

فصل دوم : حدود و نحوه اعطای تسهیلات خرد

ماده ۲-    از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، مؤسسه اعتباری موظف است، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتری پرداخت نماید.

ماده ۳-    حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی مؤسسات اعتباری مبلغ دو میلیارد ریال (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) می‌باشد.

ماده ۴-    ضوابط، شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، شیوه محاسبه سود، کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد دستورالعمل‌های اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرم‌های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی می‌باشد.

فصل سوم: اعتبارسنجی و تضامین

ماده ۵-    مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام نماید.

تبصره ـ اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع است.

ماده ۶-    در اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه‌ی نقدشوندگی وثایق و تضامین ارایه شده، حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق به شرح مصادیق ذیل از تسهیلات‌گیرنده یا ضامن دریافت نماید.

۶- ۱-    اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛

۶- ۲-    اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن؛

۶- ۳-    سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت؛

۶- ۴-    واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس؛

۶- ۵-    چک یا سفته توسط ضامن؛

۶- ۶-    اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛

۶- ۷-    حساب‌یارانه اشخاص؛

۶- ۸-    گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛

۶- ۹-    ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر  باشد؛

۶- ۱۰-    در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد مهمور به مهر شورای اسلامی روستا؛

۶- ۱۱-    سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری؛

۶- ۱۲-    برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای؛

۶- ۱۳-    ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات‌گیرنده؛

۶- ۱۴-    قرارداد لازم‌الاجرا؛

۶- ۱۵-    سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری.

ماده ۷-    در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی، با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر در ماده (۶) برای بار نخست تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا نماید.

فصل چهارم: سایر الزامات

ماده ۸-    مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به الکترونیکی کردن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام نموده و نسخه ای از آن را در اختیار مشتری قرار دهد.

ماده ۹-    مفاد این دستورالعمل به منظور تسهیل و ایجاد وحدت رویه در فرآیند اعطای تسهیلات خرد تدوین شده است و موجد حق و تعهد برای مشتری و مؤسسه اعتباری نمی‌باشد و اعطای تسهیلات براساس شرایط، منابع و اولویت‌های مؤسسه اعتباری صورت می‌پذیرد.

ماده ۱۰-     دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است.

ماده ۱۱-    استفاده از سایر قراردادهای تسهیلاتی به استثنای موارد مندرج در این دستورالعمل به منظور اعطای تسهیلات خرد ممنوع می‌باشد. مؤسسه اعتباری موظف ‌است محدودیت‌های مقرر در این دستورالعمل را به نحو مقتضی در سامانه‌های کنترلی و نظارتی مربوط اعمال نماید.

ماده ۱۲-    تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تابع احکام مقرر در قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

ماده ۱۳-    تسهیلات خرید و جعاله مسکن مشمول احکام و ضوابط خاص خود می‌باشد.

ماده ۱۴-    سایر الزامات ناظر بـر اعطای تسهیلات خرد، به استثنای مواردی که صریحاً در این دستورالعمل ذکر شده است، تـابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

«دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» مشتمل بر ۱۴ ماده و یک تبصره در دومین جلسه مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.منبع: تسنیم

نظرتان را در باره این خبر برای ما بنویسید

بیشتر بخوانید:

به کدام گروه از شهروندان سهام عدالت جدید داده می شود و چگونه؟
نحوه انتقال سهام افراد متوفی به وراث و آغاز به کار سامانه انتقال
خبر خوش رئیس سازمان خصوصی سازی برای جاماندگان سهام عدالت

ثبت دیدگاه

 • حسین

  تاریخ : ۷ - اردیبهشت - ۱۴۰۱

  متأسفانه بانک ها اصلاً اعتنایی به این دستورالعمل های بی پشتوانه اجرایی بانک مرکزی ندارند به طور مثال من امروز مراجعه کردم به بانک تجارت و اول نپذیرفتند بعد که با دردسر پارتی پیدا کردم تچبا وجود اینکه بالاترین امتیاز را طبق پرینت خود بانک داشتم فقط ۵۰ میلیون تومان را قبول کردند و وقتی اعتراض کردم گفتند شما ۱۵۰ میلیون تومان وام مسکن داشته آید که کم می شود در حالی که حدود پنج سال قبل وام مسکن را گرفته بودم


 • وحید

  تاریخ : ۷ - اردیبهشت - ۱۴۰۱

  والا بانک های ما اصلان تحویل نمیگیرن اگه بگیرن هم دوسه تا ضامن رسمی میخواهن گفتن بدون ضامن نمیشه وام گرفت کی بهت گفته کی بهت بخشنامه داده الکی والاپیگیر باشین بانک ها به مشتری شون سخت نگیرن


 • ناشناس

  تاریخ : ۷ - اردیبهشت - ۱۴۰۱

  مشکل اینکه تو مملکت ما حرف میزنن بعدشم عمل نیست .نزارت نیست.دیگع چقد مردم باید نابود کن.این وام فقط همون کارمندا میگیرن.مردم بازیچه هستن.فقط..


 • ناشناس

  تاریخ : ۷ - اردیبهشت - ۱۴۰۱

  بخوره تو سرتون با وامتون


 • هادی

  تاریخ : ۷ - اردیبهشت - ۱۴۰۱

  والااگرواقعن هرخانواده ۲۰۰میلیون وام بدن خیلی حرفه بابانمیخوای وام بدین حداقل برین چندتاکارخانه توایران تعطیل شده اینهارادرست کنین تاکارگررابرن سرکارشون همه چیزدرست میشه


 • ناشناس

  تاریخ : ۸ - اردیبهشت - ۱۴۰۱

  منبهبانک رفاه رفت گفتند باید سپرده بذاری


 • ناشناس

  تاریخ : ۸ - اردیبهشت - ۱۴۰۱

  بانک ها گوششان به این حرف ها بده کار نیست این در حد حرف مردم را سر کار کذاشتند


 • رمضان

  تاریخ : ۸ - اردیبهشت - ۱۴۰۱

  با سلام
  حرف من هم همین حرف بقیه است واقعا تحویل نمیگیرند آخه ضامن ما نداریم ولی سهام عدالت داریم شما بفرماید که کدام بانک به ما وام میدهد
  وسلام


 • میلو

  تاریخ : ۸ - اردیبهشت - ۱۴۰۱

  چرا به مردم خبر کذب ارائه می‌دهید چی گیرتون میاد که به دروغ خبری رو پخش میکند واقعا شما هیچ دست کمی از آدم های که در دولت کار میکنن و وعده دروغ میدن فرقی ندارید.واقعا متاسفم براتون خیلی بی … اید شما دیگه کی هستید….


 • ابراهیم اعظمی مهراباد

  تاریخ : ۸ - اردیبهشت - ۱۴۰۱

  عه بابا .وقتی بانک بری هزار تا بامبول در میارن


 • ناشناس

  تاریخ : ۸ - اردیبهشت - ۱۴۰۱

  واقعا دیگه خسته نشدین از همه دروغ و اهانت
  خودتان این را قبول دارین
  این هم مثل دستور وام وزیر است


 • ناشناس

  تاریخ : ۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۱

  بااحساسات مردم بدبخت بازی نکنید


 • ناشناس

  تاریخ : ۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۱

  والله ما هم که کارمندهستیم میگن حقوقت کمه نمیدن


 • ناشناس

  تاریخ : ۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۱

  من نمیدونم وامهاروکیامیگیرن ..بانک میری کم مونده بگن علط کرده بانک مرکزی همچین حرفی زده ..کجای کترهستید؟


 • حسین

  تاریخ : ۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۱

  فعلا همه ملت را سرکار گذاشتن اگه وامی هم بدهند به وضع خوبا میدن نه مردمی که دستشون خالیه اخه مردمی که احتیاج به این وام دارن کلی نه ضامن دارن نه ملک املاک دارننه ماشینکه بزارن زمانت هیچی ندارن یعنی به هیچ کدام از این ملت فقیر بیکار وام نمیدهن


 • ب غ

  تاریخ : ۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۱

  من یکنفرمستمری بگیر ضامن داشتم باسندشش دانگ وام تعمیری بدند گفتند۲۴میلیون تومن بایداوراق بخری سودوام هم۱۸درصده منصرف شدم نیازمالی دارم ومریض جراحی کبد و…برای رفع نیازمالی وام تعمیری به ذهنم رسید که نشد چه برسد به این وام شما که اصلا نمی دهند اگه راست میگید ۱۰۰میلیون وام قرض الحسنه بهم بدید ۲۰۰نخاستم سرپرست چهارنفرم تلفون ۰۹۱۴۲۳۷////بهم زنگ بزنید بگید بیا وام بدیم وگرنه حرفها ودستورات شما قابل قبول نیست


 • ابراهیم

  تاریخ : ۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۱

  سلام
  من رفتم بانک گفتم وام گفتن نمی تونیم بدیم
  گفتم عزیز من اینهمه میگن از سران مملکت تا اخبار سراسری که وام بانکها میدن میدونیت چه جوابی بانک داد بمن؟
  گفت همه اش الکی میگن شما ۶ ماه باید ۵۰ میلیون بزاری تو بانک بخابه تا ما ۵۰ میلیون وام به شما بدیم
  خب اگر بانک ها وام نمیدن چرا شما به مردم خیانت میکنید و مردم رو سرکار میزارید بخدا این کار گناه داره هم وقت مردم رو میگیرد


 • یه مادر شرمنده

  تاریخ : ۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۱

  همیشه یه حرفی برای گفتن ولی نداشتن عملکرد وجود داشته… اما من دنبال این حرفهای بی اساس نیستم خلاصه خودتونو گول بزنید… دست از سر آدمهای ساده بردارید کمتر استخون گلوی خانواده رو با چرندیات بشکنید. خودمون کم درد نداریم…


 • ناشناس

  تاریخ : ۲۷ - اردیبهشت - ۱۴۰۱

  اینافقطحرفه مفته که بانک مرکزی میکه باسهام عدالت وام میدند بانک هم که میری مگند هنوز هیچ دستورالعملی به ماابلاغ نشده.بترسیدازخون شهدا که دارید پایمالش میکنید.اگرمسلمانید.


 • زارعیان

  تاریخ : ۲۸ - اردیبهشت - ۱۴۰۱

  اینا همش الکیه برای سرگرم کردن مردم به حرفهای صد من یه غاز