• 26 / مهر 1401 / 16:00
  • شناسه خبر : 96447

پیش بینی‌ سرانجام ازدواج افراد براساس شخصیت ماه تولد عروس و داماد

فارغ از این کنکاش دقیق در فرهنگ های گوناگون گاه از سر تفنن بر اساس ماه تولد پیش بینی‌هایی از نتایج گوناگون ازدواج افراد صورت می گیرد که مسلما فقط جنبه سرگرمی دارد.
برای اینکه بتوانید در انتخاب یار و شریک عاطفی خود، کمترین میزان خطا را داشته باشید و از درد‌های جدایی مصون بمانید، بهتر است در وهله اول از خود شناخت درستی داشته و به نیاز‌های درونی و واقعی خود پی ببرید و سپس با یک بررسی موشکافانه، ویژگی‌های کسی که می‌تواند یارتان باشد را کشف کرده و در آخر بر اساس این شناخت ها، بهترین گزینه را انتخاب کنید.

اما فارغ از این کنکاش دقیق در فرهنگ های گوناگون گاه از سر تفنن بر اساس ماه تولد پیش بینی‌هایی از نتایج گوناگون ازدواج افراد صورت می گیرد که مسلما فقط جنبه سرگرمی دارد.

ازدواج فروردینی‌ها با ماه‌های دیگر

فروردین با فروردین: (بسیار خوب) به دلیل نزدیکی سلیقه، قطعا ازدواج دو فروردینی با یکدیگر بسیار خوب خواهد بود.
فروردین با اردیبهشت: (بد) ازدواج زنان فروردینی با اردیبهشت ماهی‌ها چنگی به دل نمی‌زند چراکه آن‌ها خودپسندی و میل به حاکمیت از ویژگی‌های مشترکشان است.
فروردین با خرداد: (بسیار بد) ازدواج فرودینی‌ها با خرداد ماهی‌ها اصلا خوب پیش بینی نمی‌شود آن‌ها پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش می‌باشند.
فروردین با تیر: (متوسط) ازدواج فروردین ماهی با تیر ماهی‌ها نیز متعادل است آن‌ها افرادی برون گرا می‌باشند.
فروردین با مرداد: (بسیار خوب) ازدواج افراد متولد فروردین با مردادی‌ها بسیار خوب می‌باشد آن‌ها پیوند موفقی خواهد داشت.
فروردین با شهریور: (بسیار بد) ازدواج فروردین ماهی با شهریور ماهی‌ها اصلا توصیه نمی‌شود چراکه یکی پاک سرشت و انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب می‌باشد.
فروردین با مهر: (خوب) ازدواج متولدین فروردین با مهر ماهی‌ها خوب خواهد بود آن‌ها افرادی منصف و معتقد به تساوی حقوق زن و مردان می‌باشند.
فروردین با آبان: (بد) ازدواج فرودین ماهی‌ها با آبانی‌ها خوب نمی‌باشد آن‌ها هر دو افرادی آزادیخواه، سلطه گر، خواهان تنهایی و درون گرا هستند.
فروردین با آذر: (بسیار خوب) ازدواج فروردین ماهی با آذر ماهی‌ها بسیار خوب است آن‌ها هر دو طرفدار آرامش هستند.
فروردین با دی: (بد) ازدواج فروردین ماهی‌ها با افراد متولد دی بد است آن‌ها هیچگاه به تفاهم نمی‌رسند.
فروردین با بهمن: (بد) ازدواج فروردینی‌ها با بهمن ماهی‌ها نیز خوب نیست آن‌ها هر دو افراد سطله گر و آرمان گرا خواهند بود.
فروردین با اسفند: (متعادل) ازدواج فروردین ماهی‌ها با متولدین اسفند متعادل است. مشکلات دارند، اما پیوند خوبی هم برقرار است.

ازدواج اردیبهشتی‌ها با ماه‌های دیگر
اردیبهشت با فروردین: (متوسط) ممکن است مشکل داشته باشند، اما قابل حل شدن است.
اردیبهشت با اردیبهشت: (متوسط) نسبتا خودرای و لجباز هستند ممکن است مشکل پیش بیاید.
اردیبهشت با خرداد: (متوسط) تیزهوش کنجکاو و چندان با هم سازگار نیستند.
اردیبهشت با تیر: (بسیار خوب) خانواده دوست و خونگرم هستند و پیوندی محکم و استوار خواهند داشت.
اردیبهشت با مرداد: (بسیار خوب) عاشق پیشه با صداقت وفادار پیوندی مملو از آرامش.
اردیبهشت با شهریور: (خوب) جوانمرد باسخاوت مددکار و بدون مشکل.
اردیبهشت با مهر: (متوسط) اهل اعتدال معاشرتی خونسرد و کمی حسادت.
اردیبهشت با آبان: (خوب) آرمانگرا بلندپرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگار.
اردیبهشت با آذر: (متوسط) جسور بی پروا نیازمند با آزادی و بدون تفاهم.
اردیبهشت با دی: (بسیار خوب) با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا.
اردیبهشت با بهمن: (بد) کنجکاو آزادیخواه و آرمانگرا و ایده متفاوت از یکدیگر.
اردیبهشت با اسفند: (خوب) اشخاصی تودار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند.

ازدواج خردادی‌ها با ماه‌های دیگر
خرداد با فروردین: (بد) اگرخردادی هستید و قصد ازدواج دارید بهتر است بدانید ازدواج با متولدین فروردین ماه برایتان بد است، زیرا آن‌ها افرادی پر جنب و جوش و بی قرار ناسازگار و بدون تفاهم هستند.
خرداد با اردیبهشت: (متوسط) ازدواج متولدین خرداد و متولدین اردیبهشت از نوع متوسط است، اما این زوجین با یکدیگر زیاد سازگار نیستند و افرادی تیزهوش، کنجکاو و تنوع طلب هستند.
خرداد با خرداد: (خوب) ازدواج متولدین خرداد با یکدیگر خوب است، زیرا هر دو آن‌ها مشورت پذیر، با استدلال و توانا در برطرف کردن مشکلات هستند.
خرداد با تیر: (متوسط) ازدواج متولدین این ماه‌ها با یکدیگر متوسط است و زوجین متولد این ماه‌ها با روحیه تنوع طلب و بی قرار خودشان می‌توانند باعث ایجاد مشکلات شوند.
خرداد با مرداد: (بسیار خوب) ازدواج متولدین این ماه‌ها موفق است و آن‌ها می‌توانند زوجی جذاب و اجتماعی برای یکدیگر باشند و صفات مشترک فراوان با هم دارند.
خرداد با شهریور: (متوسط) ازدواج متولدین این ماه‌ها با یکدیگر متوسط است و چندان ذوق و شوقی در روابطشان وجود ندارد
خرداد با مهر: (بسیار خوب) ازدواج متولدین این ماه‌ها با یکدیگر بسیار خوب است و زوجین متولد این ماه‌ها خونسرد با سلیقه هنردوست و بسیار با نشاط می‌باشند.
خرداد با آبان: (متوسط) ازدواج متولدین این ماه‌ها با یکدیگر متوسط است و زوجین متولد این ماه‌ها برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر راتحمل کنند.
خرداد با آذر: (بسیار خوب) ازدواج متولدین این ماه‌ها با یکدیگر بسیار خوب است و زوجین متولد این ماه‌ها زندگی سرشار از ذوق و شوق دارند.
خرداد با دی: (خوب) ازدواج متولدین این ماه‌ها با یکدیگر خوب است و زوجین متولد این ماه‌ها خویشتندار، سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند.
خرداد با بهمن: (بسیار خوب) ازدواج متولدین این ماه‌ها با یکدیگر بسیار خوب است و زوجین متولد این ماه‌ها با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگرهستند.
خرداد با اسفند: (بد) ازدواج متولدین این ماه‌ها با یکدیگر بد است و با یکدیگر تفاهم ندارند و زوجین متولد این ماه‌ها خیالباف، رویا پرداز و مرموز هستند.

ازدواج تیر ماهی‌ها با ماه‌های دیگر
تیر با فروردین: (متوسط) ازدواج تیر ماهی با تیر فروردینی‌ها متعادل است آن‌ها افرادی برون گرا می‌باشند.
تیر با اردیبهشت: (بسیار خوب) ازدواج متولدین تیر با اردیبهشت بسیار خوب است چراکه آن‌ها خانواده دوست و خونگرم هستند و پیوندی محکم و استوار خواهند داشت.
تیر با خرداد: (بد) ازدواج تیر ماهی با خرداد ماهی‌ها با توجه به روحیه تنوع طلب و بی قراری آن‌ها خوب پیش بینی نمی‌شود.
تیر با تیر: (بسیار خوب) ازدواج متولدین تیر ماه با تیر بسیار خوب پیش بینی می‌شود آن‌ها هر دو با وجود اختلافات سلیقه ای، پیوند خوبی باهم خواهند داشت.
تیر با مرداد: (خوب) ازدواج متولدین تیر ماه با مردادی‌ها نیز خوب است آن‌ها خصوصیات مشترک زیاد و ازدواجی موفقی دارند.
تیر با شهریور: (خوب) ازدواج تیر ماهی‌ها نیز با متولدین شهریور بسیار خوب و موفق است چراکه آن‌ها مهارت فراوان در امورمالی و دیگری حسابگری دارند.
تیر با مهر: (خوب) ازدواج تیر ماهی‌ها نیز با متولدین مهر هم خوب است هر دوی آن‌ها مهربان و رئوف هستند.
تیر با آبان: (متوسط) ازدواج تیر ماهی‌ها با آبانی‌ها متعادل خواهد بود، در مسائل مالی اختلاف نظر دارند، ولی در سایر مسائل هماهنگ می‌باشند.
ازدواج تیر ماهی‌ها با اذری‌ها اصلا توصیه نمی‌شود چرا که یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده می‌باشد.
تیر با دی: (خوب) زندگی مشترک تیر ماهی با دی ماهی‌ها خوب خواهد بود چراکه از نظر مالی اخلاقی و روابط هماهنگ هستند.
تیر با بهمن: (متوسط) زندگی مشترک تیر ماهی با بهمنی‌ها متعادل است.
تیر با اسفند: (بسیار خوب) ازدواج تیر ماهی‌ها با اسفند ماهی‌ها بسیار خوب پیش بینی می‌شود آن‌ها با هم تفاهم داشته و پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه خواهند داشت.

ازدواج مردادی‌ها با ماه‌های دیگر
مرداد با فروردین: (خوب) پیوند موفقی خواهد بود، چون هماهنگی وجود دارد.
مرداد با اردیبهشت: (بسیار خوب) مهربان و خانواده دوست ازدواجی موفق و پایدار.
مرداد با خرداد: (بسیار خوب) اجتماعی خونگرم همراه با سازگاری مثبت.
مرداد با تیر: (خوب) اختلاف سلیقه زیادی با هم ندارند موقعیت همدیگر را درک می‌کنند.
مرداد با مرداد: (خوب) صفات مشترک خوب باعث تقویت پیوندشان خواهد بود.
مرداد با شهریور: (متوسط) یکی منضبط و قانونمند دیگری پرشور و زیباپسند.
مرداد با مهر: (خوب) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند.
مرداد با آبان: (متوسط) یکی وفادار و قابل اعتماد دیگری عاشق ستایش دیگران.
مرداد با آذر: (متوسط) یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال.
مرداد با دی: (متوسط) به دلیل داشتن حق مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند.
مرداد با بهمن: (خوب) هر دو آرمانگرا و ایده آلیست هستند و پیوندی موفق خواهد بود.
مرداد با اسفند: (خوب) با هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیاز‌های عاطفی یکدیگر.

ازدواج شهریوری‌ها با ماه‌های دیگر
شهریور با فروردین: (بد) ازدواج متولدین شهریور و فروردین ماه پیوند نا موفقی خواهد بود، زیرا یکی پاک سرشت و انسان دوست و دیگری جسور و جاه طلب است.
شهریور با اردیبهشت: (خوب) ازدواج متولدین شهریور و اردیبهشت ماه پیوند موفقی خواهد بود؛ زیرا صفات مشترک و خوب نظیر جوانمردی و نجابت با یکدیگر دارند.
شهریور با خرداد: (متوسط) ازدواج متولدین شهریور و خرداد ماه متوسط خواهد بود، زیرا یکی عاطفی و عاشق پیشه دیگری با نظم و برنامه مشخص است.
شهریور با تیر: (بسیار خوب) ازدواج متولدین شهریور وتیر ماه بسیار پیوند موفقی خواهد بود، زیرا این زوج‌ها در امور مالی هماهنگ و با صفات مشترک فراوان هستند.
شهریور با مرداد: (متوسط) ازدواج متولدین شهریور و مردادماه پیوند متوسطی خواهد بود، زیرا هر دو نسبتا لجباز و خودرای هستند و شاید در زندگی با مشکل مواجه شوند.
شهریور با شهریور: (بسیار خوب) ازدواج متولدین شهریور و ماه پیوند بسیار موفقی خواهد بود، زیرا هر دو صمیمی و صادق و با محبت می‌باشند.
شهریور با مهر: (خوب) ازدواج متولدین شهریور و مهر پیوند خوبی خواهد بود، زیرا مشورت پذیر و با منطق هستند و در برطرف کردن مشکلات توانا می‌باشند.
شهریور با آبان: (متوسط) ازدواج متولدین شهریور و آبان ماه متوسط خواهد بود؛ زیرا هر یک از زوجین جسور و بی پروا و سرشار از انرژی و بلند پرواز هستند.
شهریور با آذر: (بد) ازدواج متولدین شهریور و ماه پیوند نا موفقی خواهد بود؛ زیرا یکی از زوج‌ها در زندگی تنوع طلب، خواهان استدلال در ایجاد نظم و انضباط هستند.
شهریور با دی: (خوب) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت است.
شهریور با بهمن: (متوسط) چنین پیوندی متوسط است، اما با سعی و کوشش می‌تواند خوب باشد.
شهریور با اسفند: (خوب) ازدواج متولدین شهریور و ماه پیوند موفقی خواهد بود و زوجین بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می‌شود.منبع: فرارو

بیشتر بخوانید:

کلیپ استقبال دیدنی از عروس و داماد بوشهری در دریا !
ازدواج فوری داماد با خواهر عروس در کنار جنازه عروس!
جزئیات تصادف خونین عروس و داماد شیرازی+تصاویر

ثبت دیدگاه

  • علیرضا توکلی

    تاریخ : ۲۹ - مهر - ۱۴۰۱

    مهر با آبان چحوریاست؟ یعنی از نظر شما فثط ۶ ماه اولی ها جود دلرند ؟