• 17 / دی 1401 / 20:40
 • شناسه خبر : 101327

۱۴ واقعیت عجیب در باره شاهان صفوی ایران و عکس های دیده نشده آنان

یک روزنامه‌نگار خوش‌ذوق اهل آذربایجان با استفاده از توصیفات متون تاریخی و هوش مصنوعی تصاویر پادشاهان صفویه را شبیه‌سازی کرده که مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است.


تصاویر منتسب به شاهان صفوی در این گزارش شبیه‌سازی شده هستند.

هوشنگ جهانبخش| اول فارس: دوره صفوی یکی از مهم‌ترین دوران‌های تاریخی ایران به‌شمار می‌آید، زیرا با گذشت حدود ۹۰۰ سال پس از سقوط شاهنشاهی ساسانی؛ یک پادشاهی متمرکز ایرانی توانست بر سراسر ایران آن روزگار فرمانروایی نماید. این دوره یکی از سه مرحله دوران طلایی اسلام و دوره اوج تمدن اسلامی است و یکی از امپراتوری‌های باروت به‌شمار می‌رود.

این پادشاهی توسط شاه اسماعیل یکم بنیان‌گذاری شد و در نهایت با سقوط شاه سلطان حسین در اصفهان در سال ۱۱۰۱   فروپاشید. البته احترام صفویان در میان مردم حتی پس از سلطان حسین نیز پابرجا ماند و حکمرانان بعدی ایران با انتساب خود به نوادگان صفوی مشروعیت‌سازی می‌کردند.

آخرین پادشاه صفوی، شاه اسماعیل سوم “نوهٔ دختری سلطان حسین” بود که در سال ۱۱۲۸ شمسی توسط ابوالفتح‌خان بختیاری، کریم‌خان‌زند و علیمردان‌خان بختیاری در اصفهان به شاهی برگزیده شد و تا ۱۱۵۱ شمسی میلادی شاه صوری ایران محسوب می‌شد و از احترام برخوردار بود. برهمین اساس کریم‌خان‌زند خود را «وکیل» وی می‌نامید.

صفویان، آیین شیعه را مذهب رسمی ایران قرار دادند. روش فرمانروایی صفوی تمرکزگرا و نیروی مطلقه “در دست شاه” بود. پس از ساختن پادشاهی صفویه، ایران اهمیتی بیشتر پیدا کرده و از ثبات و یکپارچگی برخوردار گردیده و در زمینهٔ جهانی نام‌آور شد. در این دوره روابط ایران و کشورهای اروپایی به دلیل دشمنی امپراتوری عثمانی با صفویان و نیز جریان‌های بازرگانی، “به ویژه داد و ستد ابریشم از ایران” گسترش فراوانی یافت. در دوره صفوی “به ویژه نیمه نخست آن”، جنگ‌های بسیاری میان ایران با امپراتوری عثمانی در غرب و با ازبکها در شرق کشور رخ داد که علت این جنگ‌ها جریان‌های زمینی و دینی بود.ایران در دوره صفوی در زمینه مسائل نظامی، فقه شیعه و هنر “معماری، خوشنویسی، و نقاشی” پیشرفت شایانی نمود.

صفویان همواره از لقب شاه پیش از اسم خود استفاده می‌کردند که نشان دهنده قدرت معنوی و دنیوی پادشاه بود. علاوه بر این از لقب‌هایی مانند شاهنشاه، سلطان بر سلاطین، خاقان، صاحبقران نیز استفاده می‌کردند، شاهنشاه لقبی بود که پادشاهان این سلسله را به پادشاهی‌های باستانی مرتبط می‌کرد و می‌توانستند بر تمامی اراضی متعلق به ایران ادعای سلطنت کنند، خاقان و بهادرخان نیز لقبی بود که بعد از حمله مغول در ایران رواج پیدا کرده بود و استفاده از آن نیز نوعی مشروعیت داشت.


اتفاقات مهم دوران پادشاهی :
بنیان‌گذار شاهنشاهی صفوی
تشکیل اولین حکومت مرکزی پس از حمله اعراب به ایران
انتخاب تبریز به عنوان پایتخت
اعلام تشیع به عنوان مذهب رسمی حکومت
پیروزی در جنگ برابر ازبکان در سال ۱۵۱۰ میلادی
شکست در جنگ چالدران


۲- شاه تهماسب یکم ، متولد ۳ اسفند ۸۹۲ شمی در شاه آباد اصفهان ، دوران حکومت : ۲ خرداد ۹۰۳ تا ۲۴ اردیبهشت ۹۵۵ ، پایتخت ـ قزوین و تبریز ، آرامگاه: حرم امام رضا (ع)

اتفاقات مهم دوران پادشاهی :

پیروزی در برابر ازبکان
شکست‌های پی‌درپی در جنگ با عثمانی
بسته شدن پیمان آماسیه با امپراتوری عثمانی، که به موجب این قرارداد؛ گرجستان غربی، ارمنستان غربی و مناطق عراق کنونی به دولت عثمانی واگذار شد
پناهندگی همایون شاه گورکانیان هند و سلطان بایزید شاهزاده عثمانی به دربار ایران
تغییر پایتخت از تبریز به قزوین
غصب سلطنت و کشته شدن با توطئه پریخان خانم در طول درگیری‌های جانشینی شاه طهماسب یکم


۳-شاه اسماعیل دوم متولد: ۱۰خرداد۹۱۶ در شهر قم ، دوران حکومت : ۳۱ مرداد ۹۵۵ تا ۱۳ آبان ۹۵۶  ، پایتخت: قزوین ، آرامگاه : حرم شاهزاده حسین قزوین

اتفاقات مهم دوران پادشاهی :

در رقابت بر سر جانشینی با کمک قزلباش‌ها بر برادر خود حیدر میرزا پیروز می‌شود.
به محض رسیدن به قدرت تمام عموها، عموزادگان، برادران و برادرزادگان خودش را به قتل رساند “برادر بزرگش محمد میرزا، حاکم فارس و پسرانش مثل عباس‌میرزا که از این کشتار در امان ماندند”
اسماعیل دوم کوتاه‌ترین دوره سلطنت در بین تمام شاهان صفوی را دارست، وی به مدت ۱ سال و ۶ ماه و ۲۲ روز سلطنت کرد.


۴-شاه سلطان محمد خدابنده ، متولد سال ۹۱۱ شمسی در اردبیل ، دوران حکومت: از ۲۲ بهمن ۹۵۶ تا مهرماه ۹۶۷ شمسی ، پایتخت قزوین ، آرامگاه حرم شاهزاده حسین قزوین

اتفاقات مهم دوران پادشاهی :

توسط امرای قزلباش به حکومت می‌رسد
شکست در جنگ با امپراتوری عثمانی و جدا شدن ایالت‌های قفقاز، ارمنستان و آذربایجان از ایران
محمد خدابنده در سال ۱۵۸۵ میلادی از ازبکان شکست خورد که منجر به جدا شدن ایالت خراسان از ایران شد “در همین سال ازبکان مقبره شاه طهماسب را ویران و استخوان‌های وی را بیرون آوردند و آتش زدند”
در جنگ‌های متوالی بر سر پادشاهی با فرزند خود، عباس میرزا که از حمایت قزلباش‌ها برخوردار بود، شکست خورد و در قلعه الموت تا پایان عمر خود در حبس به سر برد.


۵- شاه عباس یکم ، متولد ۱ بهمن ۹۴۹ شمسی در شهر هرات افغانستان ، شروع حکومت: ۹ مهر ۹۶۷ شمسی تا ۳۰ دی ۱۰۰۷ شمسی ، پایتخت : قزوین و اصفهان ، آرامگاه :حرم امامزاده حبیب بن موسی در کاشان

اتفاقات مهم دوران پادشاهی :

با کمک امرای قزلباش به سلطنت رسید
صلح زودهنگام با امپراتوری عثمانی و خریدن زمان برای سامان دادن به حکومت و ارتش
تغییر پایتخت از قزوین به اصفهان
حمله به ازبکان و بازپس‌گیری مناطق از دست رفته دوره سلطنت شاه محمد خدابنده
شروع حملات به امپراتوری عثمانی و بازپس‌گیری تبریز، ارومیه، ارمنستان و فتح تفلیس، کردستان عراق و بغداد
بازپس‌گیری قندهار از چنگ گورکانیان هند
حمله به هرمز با کمک بریتانیا و بیرون راندن پرتغالی‌ها از جنوب ایران


۶- شاه صفی یکم ،متولد سال ۹۸۹ شمسی ، دوران حکومت از ۳۰ دی ۱۰۰۷ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۰۲۱ ، پایتخت: اصفهان ، آرامگاه: حرم حضرت معصومه (ع) قم ،

اتفاقات مهم دوران پادشاهی :

کشتن تمام امرای دوره شاه عباس و کشتن و کور کردن تمام خاندان سلطنتی
از دست دادن ایالت‌های بغداد و قندهار
صلح با امپراتوری عثمانی و انعقاد عهدنامه زهاب بین طرفین. با بسته شدن این عهدنامه تا آخر سلطنت صفویان جنگی بین دو کشور درنگرفت.


۷- شاه عباس دوم ( ابوالمظفر شاه عباس ثانی الحسینی الموسوی الصفوی بهادر خان) ، متولد ۱۰ آذر ۱۰۱۱ هجری شمسی در قزوین ،دوران حکومت از ۲۵ اردیبهشت ۱۰۲۱ هجری شمسی تا  ۴ آبان ۱۰۴۵ هجری شمسی ،پایتخت اصفهان ،  آرامگاه حرم حضرت معصومه (ع) قم

اتفاقات مهم دوران پادشاهی :

در سال ۱۰۲۱ رستم خان سپهسالار و در سال ۱۰۲۲ اقوام بختیاری قیام کردند اما هر دو قیام توسط ساروتقی اعتمادالدوله سرکوب شدند.
در ۴ اسفند ۱۰۲۷ شمسی قندهار دوباره تحت تصرف صفویان درآمد، این شهر تا زمان سقوط اصفهان جزئی از پادشاهی صفویان باقی ماند.
جنگ‌های ایران و روسیه ” ۹۲۹–۹۳۱ ” شمسی رخ داد، هیچ‌کدام از طرفین برتری کامل نیافت با این وجود پس از این دوره جنگ‌ها نفوذ ایران بر قسمت‌های شمالی قفقاز مستحکم شد.

۸-شاه سلیمان یکم یا شاه صفی دوم(ابوالمظفر شاه سلیمان صفی ثانی الحسینی الموسوی الصفوی بهادر خان) ، متولد اسفند ۱۰۲۶ در شهر اصفهان ، دوران حکومت از ۱۰ آبان ۱۰۴۵ تا ۹ تیر ۱۰۷۳ ، پایتخت اصفهان ،  آرامگاه: حرم حضرت معصومه (ع) قم

اتفاقات مهم دوران پادشاهی :

ابتدا در ۱۰آبان ۱۰۴۵ هجری شمسی با نام شاه صفی دوم و در اول فروردین ۱۰۴۷ با نام شاه سلیمان تاج‌گذاری کرد.
در دوره اولین تاجگذاری وی، قبایل شرق دریای خزر سر به شورش نهادند از جمله قزاق‌ها که از طریق دریا به ایران حمله کردند و ضمن کشتار مردم و اشغال بخشی از کشور، شهر فرح‌آباد را به آتش کشیدند.
اداره حکومت توسط وزیر اعظم شیخعلی خان زنگنه و افزایش نفوذ خاجگان و زنان حرم‌سرا.
افزایش ارتباط با دولت‌های اروپایی و ساخت و سازهای بسیار در کشور از جمله ساخت کاخ هشت‌بهشت.


۹-شاه سلطان حسین یکم(ابوالمظفر شاه سلطان حسین الحسینی الموسوی الصفوی بهادر خان) ، متولد ۱۰۴۷ در اصفهان ، دوران حکومت از ۱۶ مرداد ۱۰۷۳ تا ۲۹ مهر ۱۱۰۱ پایتخت اصفهان ،آرامگاه :حرم حضرت معصومه(ع) قم

اتفاقات مهم دوران پادشاهی :

افزایش نفوذ روحانیان شیعه همچون علامه مجلسی و …
شورش افغان‌های غلجایی و ابدالی، بلوچ‌ها، کردها و اقوام لزگی در سرتاسر ایران.
آغاز حملات محمود افغان در سال ۱۷۲۰ برای از بین بردن حکومت مرکزی و سقوط کرمان در سال ۱۷۲۱
فرستادن تهماسب میرزا به قزوین و صفی میرزا به کرمانشاه پیش از سقوط پایتخت برای کمک به دولت مرکزی
محاصره اصفهان از ۱۷ اسفند ۱۱۰۰ توسط محمود افغان، تسلیم تاج و تخت سلطنت درمهر ۱۱۰۱ به محمود افغان و سقوط دولت صفوی


پس از حمله افغان‌ها


۱۰-شاه تهماسب دوم(ابوالمظفر شاه تهماسب ثانی الحسینی الموسوی الصفوی بهادر خان) متولد ۱۶ مهر ۱۰۸۳ در اصفهان ، حکومت از ۲ آبان ۱۱۰۱ تا ۱۱ شهریور ۱۱۱۲ ، پایتخت اصفهان ، آرامگاه: حرم فاطمه معصومه (ع) قم .

اتفاقات مهم دوران زندگی :

دوره اول سلطنت
فرار از اصفهان، تاج‌گذاری در قزوین و فرار به سوی تبریز، نبرد بی‌فایده با روس و عثمانی و مصالحه با دو دولت مهاجم برای پشتیبانی از وی.
پیوستن به فتحعلی خان قاجار و رهسپاری به سوی مازندران، پیوستن به نادرقلی خان افشار در جریان محاصره مشهد و قتل فتحعلی خان.
دوره دوم سلطنت
نبردهای پی در پی با افاغنه به کمک نادر و بیرون راندن آن‌ها از اصفهان، استمرار دولت در پایتخت اصلی و تاج‌گذاری دوباره در ۳۰ نوامبر ۱۷۲۹.
نبرد با عثمانی، شکست سنگین از عثمانی‌ها، برکناری از سلطنت توسط نادر در سال ۱۷۳۲ و پایان سلطه سیاسی صفویان.


۱۱- شاه عباس سوم (ابوالمظفر شاه عباس ثالث الحسینی الموسوی الصفوی بهادر خان) ، متولد سال ۱۱۱۰ هجری شمسی ، دوران حکومت ۱۳ شهریور ۱۱۱۱ تا ۱۸ اسفند ۱۱۱۴ هجری شمسی پایتخت اصفهان ، آرامگاه حضرت معصومه ۰ع) قم .

اتفاقات مهم دوران زندگی :

پس از برکنار شدن شاه تهماسب دوم، تهماسبقلی خان عباس میرزا را در یک سالگی جانشین پدر کرد.
در سال ۱۷۳۳ برای اینکه شاه نوزاد دور از دسترس رقبای تهماسبقلی خان باشد همراه با مادرش به قزوین فرستاده شد.
در سال ۱۷۳۶ به دنبال شورای دشت مغان از سلطنت خلع شد و همراه پدرش در سبزوار حبس شد.
تاریخ مرگ او مورد اختلاف است، یا به همراه پدر و برادرانش اعدام شد و یا نابینا و زندانی شد.


پس از مرگ نادرشاه افشار


۱۲- شاه سلیمان دوم(ابوالمظفر شاه سلیمان ثانی الحسینی الموسوی الصفوی بهادر خان) ، متولد ۱۰۹۲ در شهر اصفهان ، دوران حکومت ۲۶ آذر ۱۱۲۸ هجری شمسی ، پایتخت مشهد ، آرامگاه: مشهد 

اتفاقات مهم دوران زندگی :

از کشتار خانوادگی صفویان توسط رضاقلی میرزا جان سالم به در برد و پس از مرگ نادرشاه به کربلا نزد راضیه بیگم رفت.
در سال ۱۵۵۲ توسط علی مردان خان، اسماعیل خان فیلی و مصطفی خان شاملو به سلطنت رسید و در کرمانشاهان تاج‌گذاری کرد و آزادخان افغان بنام او سکه ضرب کرد.
در نبرد با  شکست خورد، توسط علیمردان‌خان کور شد و به کربلا بازگشت.


۱۳-شاه اسماعیل سوم(ابوالمظفر شاه اسمعیل ثالث الحسینی الموسوی الصفوی بهادر خان) ، متولد سال ۱۱۱۹ شمسی اصفهان ، دوران حکومت از ۹ بهمن ۱۱۲۸ شمسی تا سال ۱۱۵۱ شمسی ، پایتخت اصفهان ، قبر در” آرامگاه ستی فاطمه اصفهان ”

اتفاقات مهم دوران زندگی :

او از نوادگان دختری شاه سلطان حسین بود.
در سال ۱۷۵۰ طبق یک عهدنامه سه‌گانه توسط ابوالفتح خان بختیاری، علیمردان خان بختیاری و کریم خان زند در اصفهان به سلطنت رسید.
در سال ۱۱۲۸ علیمردان خان، در سال ۱۱۳۰ شمسی کریم خان زند و درسال ۱۱۳۱ محمدحسن خان قاجار به ترتیب وکیل الدوله شدند.
درنهایت کریم خان، محمدحسن خان را شکست داد و دوباره وکیل الدوله شد و شاه اسماعیل را به اباده تبعید کرد.


پس از مرگ کریم خان زند


۱۴-سلطان محمد میرزا (ابوالفتح سلطان محمد میرزا الحسینی الموسوی الصفوی بهادرخان) متولد سال ۱۱۵۰ شمسی در شهر کربلا ، درگذشت و آرامگاه او در سال ۱۱۹۴ شمسی در شهر لکهنؤ پایتخت ایالت اوتار پرادش در هند میباشد.

پسر شاه سلطان حسین دوم بود که در سال ۱۱۷۸ در کربلا متولد شد.
خطبه خواندن آقا محمدخان قاجار به نام او برای بدست آوردن مشروعیت.
سرباز زدن شاهزاده از سلطنت و فرار به شهر لکهنو در هند و زندگی تا پایان عمر در آنجا

شما هم نظرتان را برای ما بنویسید

عکس های خیال انگیز “بزرگ‌ترین و شکست ناپذیرترین” قلعه‌ تاریخ ایران باستان

بیشتر بخوانید:

طرز تهیه باسترما پلو ، غذای بسیار خوشمزه  و مجلسی اهالی آذربایجان
فوران ناگهانی آتشفشان گِلی در آذربایجان+فیلم
پیام‌ تبریک رئیس‌جمهور آذربایجان خطاب به مقام معظم رهبری

ثبت دیدگاه

 • محمد حسین صادقی

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  کوروش. نادر. Ok


 • حورا

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  بسیار جالب بود. سپاس از زحمتی که برای انتشار این اثر کشیدید.


 • ناشناس

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  درباره وضعیت علوم عقلی در دوران صفویه تحقیق کنید.


 • وحید

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  بابا اینا رو هم مثل قاجارها خراب کردین که ..


 • ناشناس

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  اسم اول فارس نژاد پرستی است باید اول ایران باشد


 • دبیر خبر

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  با درود ” اول فارس ” یعنی اولویت انتشار مطالب و اخبار با استان فارس ” همه اقوام ایران بزرگوار و دوست داشتنی و شایسته احترام اند.


 • محمد

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  اینها‌که‌همه‌تورک‌بودن‌این‌پیشینه‌سید‌بودن‌راازکجاآوردن


 • دختر باهوش

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  خیلی مفید بود دستت درد نکنه ، دست شاه عباس اول هم درد نکنه خوشم اومد ازش ،کاش میومد یبار دیگه شاه عباس 😞


 • ناشناس

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  سلام دوستان ببخشید با سه تا بچه مستاجرم به خدا بچهام گشنه اند هیچی ندارن بخورند به خدا با شکم گشنه شب می‌خوابند به خاطر انسانیت کمک کنید شماره کارت
  ۶۱۰۴————-۰۰۰۵


 • نوید

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  .. ترین و بی … شاهان ایران بودن


 • مدرس دانشگاه

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  چه ارتباطی بین ساسانیان پارسی هندو نژاد با صفویه ترک نژاد وجود دارد ؟ و اصلا در دوره ساسانیان در کدام منبع تاریخی و جغرافیایی و سیاسی کشور و اصطلاحی به اسم ایران وجود داشت ….؟ …. چه اشتراکی بین مذهب و زبان و نژاد و نوع حکومت بین ساسانیان و صفویان ترک پیدا کرده اید . به جز بخشی از جغرافیای و سرزمینی که یک مدت در دستان ساسانیان بوده .. که این اشتراک بین سلوکیان یونانی و خلفای اعراب و هخامنشیان یهودی و مغولان هم اشتراک داشتند …… نمی شود برای ایجاد اتحاد و یا احترام به اقوام به زور و دروغین حرافی تاریخی نمایید ….


 • کاوش

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  بنیانگذاران شیعه‌گری‌‌


 • ناشناس

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  من اردبیلیم تو اردبیل چهره های مثل عکس ۳ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ هستش عکس اول هم هستش ولی موشون قهوه ای روش هست نه قرمز در کل خیلی جالب بود مرسی


 • وحدان

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  از دیگر اقدامات صفویه ظهور روحانیون شیعه است که قرنهاست ما ایرانیان مشغول فیض بردن از این پدیده هستیم


 • کیانوش

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  میگفتی… بودن


 • ناشناس

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  خدا …کند به خصوص شاه اسماعیل …


 • ناشناس

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  برید کتاب قزلباشان در ایران رو بخونید بعد متوجه میشوید پادشاهان صوفی چه …بودند بخصوص شاه اسماعیل که…


 • اصغر

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  بسیار عالی دست ناشر درد نکنه .اقا تا میتونین از تاریخ ایران بگید من ک با خوندنش کیف میکنم


 • احمد

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  متاسفانه هیچکدومشون عقل سلیم نداشتن هزاررحمت ب صدام وهیتلر!


 • محمدمهدی

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  شاه عباس👌🤞


 • آرمان

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  این عکس ها هیچ ربطی به واقعیت ندارد


 • آریا

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  از صفویان متنفرم…وه ه ه ه


 • رهایی

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  دوران صفوی عالی بود…دین اقتصاد تجارت…جامعه و…عالی عالی


 • هموطن

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  دورانی در تاریخ این سرزمین بوده وتمام ،درمجموع عملکردشان بغیر از سه یا چهار نفرشان بد نبوده ،شاه عباس ،که امروزه از او نام برده میشه عالی عمل کرده ،عاقبت جمع شود در دوسه خط از بد وخوب ….آنچه یک عمر بدارا و سکندر گذرد، .


 • محمدعلی

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  خیلی ممنون از تاریخ نویسی شما مطالب مستند وجالبی است


 • امین شفقت اردبیلی

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  من نمیدونم محل تولد شاه اسماعیل رو تبریز نوشتن ایشون …این حسادت دوستان تبریزی نسبت به اردبیل رو نمیشه پنهان کرد…تمدن با عظمت روم هم هر چه داشت از یونان داشت و اردبیل و فرهنگ آن زنده خواهند ماند


 • جعفری

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  طبق تاریخ موثق شیخ صفی تبار کردی داشته اساسا ترک نبوده وبه فیروز زرین کلاه میرسد بعدازتحقیق مفصل این نتایج حاصل شده ازروی تعصب نبوده درزمان استقرار شیخ صفی درآذربایجان مریدان ایشان ترک (آذری ترک زبان)بودند.


 • ناشناس

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  در کل خوب بود متشکرررر


 • زری مالمیر

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  درود بر آقای هوشنگ جهانبخش با انتخاب مطالب خوبشان…..در بدترین روز زندگی از نظر روحی از خوندن مطالب تون کیف کردم….


 • تاریخ دان

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  بسیار زیبا و حقیقی


 • تاریخ دان

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  خوب بود اما مثل قاجاریه و پهلوی ایناروهم زدین خراب کردین


 • ناشناس

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  همه عکس ها قلابی هست .


 • مسلم

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  صفویان ضعف داشتن فقط نادرشاه افشار


 • بی نام

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  اسم شاه عباس یکم تو قلبم حک شد چنین آدمی کاش دوباره تکرار میشد
  کاش حداقل تو اون دوره میبودم


 • محمود

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  قندهار ک توسط قوم بختیاری فتح شد چرا بدون اطلاع دقیق مطلب میزنید

  اگر عشق وطن در سینه داری بخوان تاریخ قوم بختیاری

  اگر بختیاری نبود چ کس دژ قندهار را می گشود


 • امیر

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  بابا کل این عکسا الکیه
  هر کدوم به شکل مردم یه کشورن
  اینا دارن ایران و ایرانی رو مسخره میکنن


 • ناشناس

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  شاه اسماییل بزرگترین….


 • ناشناس

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  به نظرم آقا محمد خان قجر از اینا بهتر بوده


 • علی

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  بهترین سلسله پادشاهی ایران ….من اهل اصفهانم تلریخ شهرم زدن صفویا غیر قابل تصوره …اینجا در اصفهان همه ارادت ویژه ای به صفویان دارن ….روح تک تکشون شاد که قطعا میهن پرست و با غیرت بودن


 • حسین

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  جناب مدرس دانشگاه قلابی. اول اینکه ساسانیان هندو نژاد نبودند. اگر واقعا مدرس دانشگاهی.‌من خودم رشته ام انسانی هست و درس تاریخمان به شدت مفصله. اقوام آریایی به ایران و هند مهاجرت کردن پس نه هندی ها ایرانی هستن نه ایرانی ها هندی منتها مغز های فرسوده قومگرایان تجزیه طلب نمیتونه اینا رو تشخیص بده. و ۲ تهماسب از جمله نام های ایران باستان که در شاهنامه هم تبلور یافته و اینکه شاه اسماعیل اسم پسرشو تهماسب گذاشته و لقب شاهنشاه رو که فقط شاهان ایران باستان استفاده میکردن رو استفاده میکنه یعنی پیوند با ایران باستان. در ضمن از اینکه هیچ پیوندی میان ساسانیان و صفویان به اصطلاح ترک نمی یابید تقصیر شما نیست. هیچ سلسله ای در ایران به قومیت خود افتخار نکرد بلکه به ایرانی بودن خود افتخار می‌کردند مانند نادرشاه که در سکه اش خود را نادر ایران زمین خواند، و این پیوند میان اقوام است که تجزیه طلبان قومگرا نمی بینن. و ۳ در کتیبه شاپور یکم ساسانی در کعبه زرتشت و حتی سکه های ساسانیان نقش بسته که خود را شاهنشاه ایران و انیران میخوانند. در شاهنامه فردوسی هم به کرات نام ایران آمده.


 • ناشناس

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  ….به شاه اسماعیل اول به خاطر…..


 • آزتان

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  فقط آقا محمد خان قاجار و نادرشاه افشار


 • ناشناس

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  …هر چی میکشیم ازدست اوناست


 • پری اولتانی

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  صفویه یکی از بهترین حکومت های ایران بود که آثار عمران و آبادی آن دوران هنوز در جای جای ایران دیده می شود.


 • ناشناس

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  .. به شاه عباس که ما را از گرجستان آورد ایران….


 • ناشناس

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  …. تاریخ .. …به ایران و کلی زمین از ایران جدا شد


 • امیر

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  وای اون هنرمند دیجیتال واقعا در سطح جهانیه!!! بهش تبریک میگم و مشتاق هستم کارها ش رو ببینم!! کاش جداگانه اسمش و یا پیج ش رو قرار میدادید! ایران قوی= زوال غرب پس طبیعیه که بگیم غرب ایران رو از طریق (((( مردم و اقوام خوده ایران نابود خواهد کرد))!!


 • مهدی

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  صفویان از بومیان آذری و در اصل پهلوی زبان بودند اشعار بازمانده از شیخ صفی الدین اردبیلی این را نشان می‌دهد، نیای بزرگ آنها فیروزشاه زرین کلاه بود.
  صفوی‌ها پس از درآمیختن با قزلباشها، ترک زبان شدند و شرایط را برای ترک‌زبان شدن آذربایجان نیز فراهم کردند وگرنه مردم آذربایجان دراصل ایرانی زبان هستند(زبان پهلوی)
  دوستان می‌توانند به کتاب‌های سفینه تبریز(سده ۷) و دیوان روحی انارجانی(سده ۱۰) و به سروده‌های پهلوی شاعران آذربایجان مانند همام تبریزی، مغربی تبریزی و… سر بزنند و همچنین نوشته های تاریخنگاران گذشته.


 • رضا

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  جالبه برادرکشی وپسرکشی هم بین اینها رواج داشته!!


 • Mili

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  رو اسماعیل اول ،اسماعیل دوم ، و عباس اول کراش زدم😋😈. این ندلی اگه بود بیاد تلگرام..یا مستقیم بزن رو لینک بیا تل.


 • ناشناس

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  بهترین دوره پس از سلسله های باستانی. مخصوصا شاه عباس یکم و شاه اسماعیل متاسفانه بعدش غیر چند سال محدود نادر، هر چه بود زوال ایران و از دست دادن خاک ایران بود تا جمهوری اسلامی تا خدا رو شکر یکم قدرت پیدا کردیم تو منطقه


 • کوروش

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  طراح حتما اهل باکو بوده چون شاه اسماعیل رو دقیقا شبیه روسها طراحی چهره کرده ، مضحکه و واقعی نیست نقاشی های واقعی در اثار صفوی موجوده که پادشاهان صفوی مو سیاه بودند


 • ناشناس

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  از عناصرکلیسا های فرانسه وانگلیس که یعنوان مستشارنظامی به درباراین شاهان نفوذکرده بودندچیزی ننوشتید


 • کامران

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  به انگلیسی ها بیشتر شباهت دارن


 • ایرانی

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  عکسها راشانسی کشیدندکه بیشترشبیه انگلیسیها و آفریقایی بودند درضمن هیچ کدام شاه خوبی نبودندکه همیشه ایرانی هاتاوان کج فهمی های آنها راخواهندخورد


 • hassan

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  توی این برهه از تاریخ فقط شاه عباس اول و کریم خان زند ،راستی


 • آرتان

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  همشون چشم رنگی به به اگه چشم رنگی با بربری قاطی بشه چی میشه 🤩 مثل… ها چشم ها چینی ولی آبی


 • hassan

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  متاسفانه ایران عزیز ما بعد صفویان به دست قاجاری های دست نشانده به تاراج رفت بحث قومیت نیست بلکه مردم این مرز و بوم همیشه به غریبه ها بیشتر خدمت کرده اند وغریب پرست بودن پس بهترست به فکر امروز و فردا باشیم وباهم اتحاد بیشتری بین قومیت ها باشه چرا که الان لروترک وعرب وفارس تنهایی تنهاییم 👍بد یا خوب به گذشته خودمان می‌بالیم مهم الان است که هم رایابیم در مجموع انسانیت وحقانیت شرط اول است


 • Arian

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  راجب شاه تهماسب یکم خیلی ناجوانمردانه صحبت کردید اولا تو دورانی که تقریبا بیشتر اروپا جلوی سلطان سلیمان باشکوه عثمانی زانو زده بودن اون چهار بار شکستش داد دوما از لحاظ اقتصادی ثبات رو به کشور برگردوند سوما تجارت فرش رو سازماندهی کرد چهارما پنجاه و چهار سال پادشاهی کرد


 • Arian

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  راجب شاه عباس دوم هم بگم که شاه جهان بزرگ و پسر بی رحمش اورنگ زیب عالمگیر که گورکانیان هند رو به اوج قدرت رسوندن تونستن شکستش بدن


 • میلاد

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  عجب انسان هایی داریم ما از ابتدای تاریخ قزل باش ها اسمشون بود ولی ببین شما چقدر … تشریف دارین که حتی به اسمشونم رحم نمیکنن ولی هرچقدرم دست و پا بزنین متاسفانه این هویت عوض و جعل نمیشه در ثانی خطاب به دوست اردبیلی مون هیچ وقت تبریزی ها به اردبیلی ها ذره ای حسودی نمیکنن چون جفت شهر ها از یک ریشه اند


 • علی

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  پادشاه خوب یعنی کورش کبیر و …


 • ناشناس

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  مگه شاه اسماعیل متولد تبریز نی؟


 • ناشناس

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  چاکر شاه عباسسسسسس


 • سلام

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  تصاویر شبیه سازی شده این مطلب مربوط بهیه روزنامه نگار اهل آذربایجان با استفاده از توصیفات متون تاریخی و هوش مصنوعی تصاویر پادشاهان صفویه رو شبیه سازی کرده، هستند


 • ایرانی

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  راجع ب شاه طهماسب ظلم کردین ایشان دربرابر پرقدرترین شاه عثمانی چندمرحله پیروز شدن ضمن اینکه بصورت طبیعی از دنیارفتن قتلی درکار نبود


 • امین

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  صفویه برای اروپایی ها دولت خوبی بود،چون با عثمانی درگیرش کردن و خودشون راحت‌تر بودن،از برادران آلمانی ک برا شاه عباس توپ ساختن میشه این رو فهمید،اما بهرحال خود ایران هم سود کرد،سیاستی ک الان ایران بهش نیاز داره اما متاسفانه واگذارش کرد ب بقیه،بخصوص اعراب


 • مجید

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  صفویان.نبودهیچی.نبود


 • ﺷﻬﺮاﻡ

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  ﺑﻌﺪ اﺯ اﺳﻼﻡ ﻓﻘﻄ ﺷﺎﻩ ﻋﺒﺎﺱ و ﻧﺎﺩﺭ ﺷﺎﻩ ﻛﺒﻴﺮ و ﺁﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻥ ﻗﺎﺟﺎﺭ.ﺩﺭﻭﺩ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ.ﻭﻟﻲ ﺑﻌﻨﻮاﻥ ﻳﻚ ﺗﻮﺭﻙ ﻧﮋاﺩ اﺯ ﺷﺎﻩ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻭﻝ ﻧﻤﻴﮕﺬﺭﻡ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ…


 • خداداد

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  سلام علیکم!
  دولت ترکان صفوی به عنوان بخشی از نژاد بزرگ گیوگ ترک ها که شامل: مغول ها، ترک ها، قزاق ها، بلغارها، ازبک ها، اویغورها، ترکمن ها و …. می شوند، قیافه ی ترکان شرقی مانند ترکان ازبکی یا ترکمنهای آسیای مرکزی داشتند که در این تصویر، قیافه ی پادشاهان آنها را مانند ترکان امروزی ساکن ایران، ترکیه، قفقاز و ….‌کشیده است که اشتباه است البته نسل های بعدی پادشاهان ترک ها و ترکان به دلیل ازدواج و مخلوط شدن خون آنها با دیگر مردمان منطقه، تقریبا کم کم قیافه ی آنها مانند افغانستانی ها، لرها، کردها و تاجیک های ایرانی تبدیل شد. ترک ها ی ایران متوجه باشند. تاریخ، قیافه و نژاد گذشته ی خود را با مرزبندی های امروز مقایسه نکنند. خودباور باشند و به گذشته ی خود که داشتند افتخار کنند.


 • خداداد

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  منظور از افغانستانی ها شامل تاجیک ها، پشتون ها، بلوچ ها، نوستانی ها و…. می باشد که قیافه، تیپ، و فرهنگ آنها مانند پارس‌ها، بلوچ ها و کردهای ایران است و در ایران کسی به آن ها افغانستانی نمی گویند چون نمی شناسند و خیال می‌کنند که کرمانی، کرد، اصفهانی و … هستند. در ایران اقلیت هزاره های افغانستان که قیافه ی مانند مردمان شرق آسیا دارند را افغانستانی می دانند چون تابلو هستند و رسانه های ایرانی آن ها را بیشتر به عنوان افغانستانی به تصویر می کشند در حالی که در افغانستان یک گروه قومی اقلیت هستند و هزاره های ایرانی هم یک گروه قومی اقلیت که بیشتر به نام خاوری مشهور شده اند در بخش هایی از خراسان رضوی مانند مشهد، فریمان،باخرز، تربت جام و..‌. ساکن هستند که به اشتاه آن ها را هم به نام افعانستانی می شناسند.


 • ناشناس

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  اکثرا بد گویان از صفویه… هستن با یک سری داستان ساختگی کسانی وجود… رو از صفویه میدونید آیا حکومت های قبل از صفویه توسط …. اداره نمیشد ؟ آیا افتخار …. نیست ؟


 • احمد

  تاریخ : ۱۸ - دی - ۱۴۰۱

  درود بر شما
  عالی بود
  لطف کنید یکم از ریشه تورکها بگویید تا مردم عزیز آزربایجان بدونن اصالتا ایرانی هستن نه تورک و در اثر حمله ی عثمانی‌ها و بزور شمشیر زبانشون به تورکی گرایش پیدا کرد
  مثل مصر و تونس و لیبی…..که بر اثر حمله ی اعراب عرب زبان شدن


 • ناشناس

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  صفویه اوج خرافی گری وخرافاته .نادرشاه افشار بگید بله هخامنشیان بگی بله قابل ارزش اند صفوی اگرکمترازقاجاری نباشن بیشترازقاجاری هم حکمتی نداشتن


 • یاسوج

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  اینا چه بدقیافه هستن مقایسه کنید با … و … واقعا قابل مقایسه هستن


 • ناشناس

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  شاه اسماعیل نصف مردم تبریز را گردن زد چرا؟


 • جانگیری الا

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  با درود به تاریخ ایران واریاییان بزرگ برداشته من این هست که جزکشتار بلدنیست ازخانواده خودشان هم رحم نمیکنن


 • فارس

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  پادشاهانی که به تیر طایفه خود رحم نکردند تعریف تمجید ندارند پادشاهانی که همش از عثمانی شکست سنگین خوردن تعریف تمجید ندارند فقط نادر فقط کوروش کریم خان زند


 • جانگیری الا

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  با درود به تاریخ ایران واریاییان بزرگ برداشته من این هست


 • فرزندایران

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  باشکوه ترین ومقتدرترین ومردمی ترین پادشاهان ایران زمین کوروش بزرگ ونادرشاه بزرگ بودند.که خیلی خوب ازپس حرامیان ومتجاوزان به ایران زمین برآمدند.ودرضمنی که دیدم که خیلی ازدوستان اسم آغامحمدخان قاجار رو هم از ضمرهه پادشاه مقتدر ایران زمین نام بردند.شایدآغامحمدخان شاه مقتدری بود.ولی برای تصاحب قدرت وتثبتش جنایت های هولناکی علیه مردم ایران انجام داد.منجمله قتل فجیعانه خان وبزرگزاده لر زندی وهمچنین کورکردن سی هزارنفر ازمردم کرمان.ودرضمن اینکه قصدانتقام ازمردم یزدهم داشت که به مددکاردانی وسیاست مداری اجدادخودم که سال ها حاکم یزدبودند.ناکام ماند.وبعدازشش ماه محاصره.تسلیم وعقب نشینی کرد.ودربابت شاه جهان نادرشاه بزرگ به نظرم اگه اشتباهات پایین عمرش درموضوع کور کردن فرزند ارشد و ولیعهدش انجام نمیداد.شاید همین الان هم وضعیت وسعتی کشورعزیزجور دیگری بود.ودرپایان درودبی پایان برآن دسته از پادشاهان وبزرگان وفرهیختگان ایران زمین که درهرپست وسمت ولباسی بودند. مردم دار بودند.غم وغصه مردم ایران غم شان بودو برای بقاء واقتدار وآرامش وامنیت ایران زمین ومردم ش ازخود جانفشانی وجانگذشتگی کردند.پاینده ایران وملت بزرگششش


 • اا

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  قیافه شاه تهماسب از همشون خوشکل تر بوده . خیلی هم پادشاه قدرتمندی بوده . این اطلاعات تو همش چرتو پرته.


 • ناشناس

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  سلام بر همشون


 • منتظران ظهور

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  با سلام
  گذشته‌ها گذشت خادمان و خائنان بسیاری زیستند و در تاریخ ماندگار شدند روح همه خادمان شاد باد منتها الان ایرانیان طبق وایات و آیات بهترین قوم تاریخ بشریتند فقط یک قوم خداوند در قرآن در موردشون فرموده یحبهم و یحبونه چرا که بدلیل هوش و اخلاص و تلاش و اعتقادات پاک الهیشون زمینه ظهور امام زمان و منجی آخرالزمان جهانی رو آماده میکنن و فاتحان قلوب همه مردم دنیا خواهند شد و این بزرگترین افتخار ماست به ایرانی بودنمون ببالیم و شکر گوییم و خودمون رو آماده کنیم برای بزرگترین واقعه تاریخ دوستدار ایران و ایرانیان


 • عباس

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  درکل پیام خوبی بود
  ولی من ازسلسله صفویان وقاجاریان
  خوشم نمیاد


 • ایرانی

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  صفویان بزرگترین کشتار تاریخ ایران رابنام خود ثبت کردند ، حتی بسیار بیشتر از مغولان ایرانی کشتند ،


 • حمید

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  توجه در فیلم حیدر بابا ببینید تهران چگونه بود رضا ش تهویل گرفت ایران را چطور کرد بهشت تو چهل سال


 • سیاوش

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  گذشته ها را ول کنید به الان فکر کنید که داریم از گرسنگی بدبختی وببچارهگی گرانی ودزدی واختااس وبی سرو پناهی زجر میکشیم
  بد ترین چیز برای یک موجود زنده نداشتن یک سرپناه است …
  مگه میشه تعدادی بی رحم هزاران واحد آپارتمان توی همین تهران داشته باشه ولی بقیه زیر پل های خیابان زندگی کنند
  پادشاهی خوبه که عدالت داشته باشه همین وبس


 • تورک

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  اولن سلام دومن این بچه سال هارو راه ندین اینجا مغولا یکی از ۱۰۰۰ریشه تورک ها هستن و با تورک های ایرانی فرق دارن تورک های ایرانی از ماد ها هستن که اولین امپراطوری ایرانو بنا کردن یاد بگیرین بعدش تورک ها همین چند قوم که تو نظرات گفتن نیست اگه کل تورک های دنیا و جمع کنید به ۷۰۰ملیون یا بیشتر میرسن پس فارسها در حد نظر دادن راجب تورک ها نیستن


 • تورک

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  بلاخره تورک های دنیا که به ۷۰۰ میلیون میرسن همه اقوامشون جمع میشن بعدش ببینم کی پتشون می‌تونه …. بگه یه مشت…. جمع شدن اصلا اولین امپراطور ایران تورک بود مادها فارس کجا بود جمع کنید اگه مادها با پارس ها متحد نمیشدن ساسانیو هخامنشی ۱۰سال هم نمی‌توانست حکومت کنه


 • سهیل

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  عده‌ای در پیام‌ها با شیطنت و یا با آلودگی علمی خواستند صفویان را به اقوام دیگر مثل اکراد و یا اقوام پهلوی زبان نسبت دهند که صد البته مضحک و دور از واقعیت است. و منابع معتبر داخلی و تمامی منابع خارجی آنها را تورک می دانند.
  بماند که بخش تحریفات و جعلیات متون تاریخی ایران از بخش واقعیت آن به مراتب بیشتر است .و پان ایرانیست ها و پان فارسها چه هجمه ها که بر سر تاریخ این مملکت نکرده اند. بخصوص در دوره معاصر با روی کار آمدن سلسله پهلوی نویسنده گان مغرض پان ایرانیست و پان فارس اقدام به تحریف تاریخ این کشور کردند . و در واقع منابعی که امروزه پان ایرانیست ها به آن استناد می‌کنند همه و همه از جعلیات و تحریفات تاریخی همین دوره سیاه است .
  در میان سلسله های حاکم بر این کشور هیچ سلسله ای قابل قیاس با صفویان نبودند .
  که اوج شکوه آن را در دوران شاه عباس می بینیم. که البته در انتهای سلسله نا کارآمدتر شدند.
  بی تردید شاه عباس کبیر تا به امروز مقتدر ترین و از لحاظ خدمات به کشور و ساخت و ساز و عمران و آبادی بهترین پادشاه این کشور می باشد.
  و برخلاف عده ای پان در توهمات به دنبال اسطوره سازی جعلی با امثال کوروش و غیره هستند ، در واقعیت تاریخ بهترین این اسطوره ها شاه عباس است .


 • فرهاد

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  چقدر خوبه آدم زمانی اظهار نظر کنه که حداقل مطالعه و اطلاعی ازموضوع داشته باشه و برحسب شنیده های بی اعتبار یا حتی بدون اون نظری نده.مثل بعضی ازین دوستان که مطالبی عنوان میکنن که هیچ سندیتی نداره و حتی منطقی هم نیست


 • ناشناس

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  خب تشیع به عنوان مذهب رسمی اسلام یا حکومت


 • تبی

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  همشون…منطقه رو با عقاید خودشون به خاک وخون کشیدن


 • کیومرث

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  زنده باد نادر شاه افشار


 • کیومرث

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  زنده باد نادر شاه افشار شاه مقتدر ایران


 • میثم

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  در کل عملکرد خیلی جالبی نداشتند. به جز یکی دو پادشاه بقیه تماما در دوران حکومت خود در حال شکست خوردن بودند.


 • ایران

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  صفویان به ایران و به نام ایرانی … کردند از این پست بسیار راضی شدم اطلاعات عمومی واقعا خوبه متاسفانه …. خیلی بهتر بود بازم تاریخ گذشته رو می‌نوشتند الان جوان‌ها و بچه های ما هیچی نمیدونند


 • رضا

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  در کل صفویان بعد از سلسه قاجار دوزای بدرد نخور ترین شاهان ایرانی بودند که باعث رواج … در ایران و نیز از هم گسیختگی ایران شدند و در آخر عثمانیان چنان بلایی سر شاه صفوی آوردند که حتی از نام عثمانیان نیز به وحشت میافتاد و تقاضای بخشش از دربار سلطان عثمانی داشت که با پاسخ منفی سلطان عثمانی مواجه شد ودر آخر دودمان متوهم و بی لیا قتشان به باد رفت


 • امین

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  همه شون که مشکل… داشتن ….ترین حکومت ایران که خیلی از مردم رو قتل عام کردن


 • ناشناس

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  ی مشت چرت و پرت


 • سیرک برتر

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  متأسفانه تاریخ ایران بشدت ایدئولوژیک و مغرضانه ارائه می شود اینکه ما با جعل تاریخ و هویت دیگران بخواهیم تاریخ نگاری کنیم دیگه وقتش گذشته است به لطف رسانه های نو ظهور علاقمندان به تاریخ به راحتی به منابع متعدد و قدیمی دسترسی دارند. امروز کسانی که از کوروش پیامبر می سازند ی زحمتی به خودشون بدن ببینند قدیمترین منبع در مورد کوروش یعنی اثر هردوت در موردش چی گفته است. یا ی عده برای انکار هویت اقوام ایرانی دارند فقط خودشان را خوار و بی ارزش می کنند. ایران بزرگ آروزی هر قوم ایرانی است ولی ی عده فکر می کنند با سیاست شکست خورده یکسان سازی این مهم تقویت می شود در حالیکه که این بسیار خطرناک و پیامدهای جبران‌ناپذیری در پی دارد.


 • سالار

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  صفویان و قاجار دو بال عقب ماندگی و بدبختی و حراج ایران برای خود و نوادگانشان، چیز دیگری برای ایران نداشتند .


 • ناشناس

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  من یک خانم ترک زبان تبریزی هستم.همسرم شیرازی است…اینقدر زندگی در کنار فارس ها خوبه که احساس میکنم انگار یک دنیا شیراز بودم…درود بر اول فارس و همه ایرانی های ترک زبان


 • مهدی

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  یکی اومده میگه مادها ترک بودند چه سندی برای حرفت داری؟ چون حالا آذربایجان ترک زبونه پس مادها هم ترک بودند؟
  اگه اینطور بود که اجداد آفریقایی‌ها یا مردم آمریکای لاتین هم انگلیسی یا فرانسه یا اسپانیایی زبان بودند درحالیکه اینجوری نیست، همونطور که مصریها یا یونانیهای آناتولی، حالا عرب و ترک‌زبان هستند مردم آذربایجان هم دراصل ایرانی‌هایی هستند که کم‌کم در‌طول چند سده از پهلوی به ترکی تغییر زبان داده‌اند.
  این یه حرف احساسی یا تعصبی نیست، پشتش اسناد تاریخی فراوونی هست که این نظریه رو تایید میکنه، حالا یه عده میخاد خوششون بیاد یا بدشون بیاد تاریخ که عوض نمیشه!
  حتا امروزه پژوهش‌های ژنتیکی هم این واقعیت رو به اثبات رسونده که مردم آذربایجان هیچ شباهت ژنتیکی با ترکهای اصیل که درآسیای میانه هستند ندارند درحالیکه کاملا شبیه بقیه ایرانیا هستند.
  برعکس پانترکها هیچ سند و‌مدرک علمی و بدرد‌بخوری برای حرفاشون ارائه نمی‌کنند و ادعاهاشون پوچ وتوخالیه.


 • ناشناس

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  همه چیز به کنار این احترام مردم آن زمان به اینها برایم بسیار جالب امد


 • حسین محمدی

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  شاه اسماعیل متولد اردبیل بود نه تبریز


 • محمد

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  شنا یه منبع موثق بیارید که نام ایران بوده؟ممالک محروسه؟من نمیدانم علت چیست که قاجار ،صفویه،سلجوقیان،غزنویان،آق. قویونلوها،قره قویولوها،وحکومتهای تورک بان همه چندین حکومت دیگر فقط وفقط تخریب میشوند ،،البته با وجود اکثریت آثار باستانی که نشان از عظمت این حکومتهاست،،نگر این حکومتها مال این جغرافیا نیستند


 • دیاکو

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  درود بر شما.. این صفوی ها مثل قاجاری ها دونبال نابود کردن.. ایران بودن
  ..کریم خان زند لک زبان بود.. کریم خان زند ایران اباد کرد… از وقت … ایران روی خوشی ندید…


 • امیر

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  صفویه … ایران بود .


 • خسرو

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  تاریخ شماهاراهم‌‌خواهندنوشت


 • Shahin

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  چیزی به اسم ایران تا هشتاد و پنج ساله پیش نبوده درمورد چهره ها هم تورکها بیشتر بور هستند و در این شکی نیست. اما یکی همین چهره ها رو به هندوهای مهاجر ایران نسبت میده خیلی سخته


 • تورج

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  …. اخه میتونه مملکت رو بچرخونه؟


 • آراز

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  اگه تورکها نبودن کشوری به اسم ایران نبود طرفم آقایان نژاد پرستی هست که تا اسم پادشاهان تورک میاد دچار.. میشن ولی بدونین ایران واسه تورکها بود و خواهد بود و خطاب به احمد آقا شما خودتون .. خبر ندارین برو یکم تحقیق کن


 • آرش

  تاریخ : ۱۹ - دی - ۱۴۰۱

  اینا که اسپانیایی هستن


 • هژبر

  تاریخ : ۲۰ - دی - ۱۴۰۱

  سپاس و درود .با تمام این تفاصیل شکم بچه و خانواده را با هزار بدبختی سیر میکنیم پیاز گندیده ۲۷ هزار تومان هست شاهان رفتند و کاخها بجا مانده فکر آینده کشور باشیم چرا ذهن مردم را به عقب بُکسِل میکنید ژاپن و کره تا ۴۰ سال پیش نون نداشتند الان تشریف ببرید و نیم نگاه تو خیابون شهر خودمون بندازیم و قیمت و کیفیت را ببینیم !!!


 • کلات

  تاریخ : ۲۰ - دی - ۱۴۰۱

  روح نادرشاه افشار شاد


 • رضا

  تاریخ : ۲۰ - دی - ۱۴۰۱

  یک جوری همه صحبت می کنند که انگار دران دوران حضور داشتند.


 • جوانمرد

  تاریخ : ۲۰ - دی - ۱۴۰۱

  یک جوری همه صحبت می کنند که انگار دران دوران حضور داشتند.


 • مقدم

  تاریخ : ۲۰ - دی - ۱۴۰۱

  عجیبه!؟درواقع عکس های های معرفی
  پادشاهان دوره صفویه ایران!؟ هیچ شباهتی بامردم اصیل ایران ندارند!!


 • علی جوکار

  تاریخ : ۲۰ - دی - ۱۴۰۱

  سلام
  الآن بعد از این همه سال هر قومی میخواد به سمت خودش و قومش بکشه و افتخارات رو میخوان ولی اشتباهات رو به دیگری نسبت بده
  در کل، تاریخ توسط فاتحان نوشته شده و بس
  بیاید از اشتباهات که در گذشته بوده درس بگیریم و در جهت صلاح تمام ایران الآن بکوشیم
  ایرانی با همه مردمانش
  مهر ورزیدن چه ایرادی داره که بجاش از کینه و نفرت حرف زده میشه همه با هم میهن خویش کنیم آباد.


 • علی جوکار

  تاریخ : ۲۰ - دی - ۱۴۰۱

  سلام
  الآن بعد از این همه سال هر قومی میخواد به سمت خودش و قومش بکشه و افتخارات رو میخوان ولی اشتباهات رو به دیگری نسبت بده
  در کل، تاریخ توسط فاتحان نوشته شده و بس
  بیاید از اشتباهات که در گذشته بوده درس بگیریم و در جهت صلاح تمام ایران الآن بکوشیم
  ایرانی با همه مردمانش
  مهر ورزیدن چه ایرادی داره که بجاش از کینه و نفرت حرف زده میشه همه با هم میهن خویش کنیم آباد.


 • ناشناس

  تاریخ : ۲۰ - دی - ۱۴۰۱

  پس احمدی‌نژاد کو؟


 • ناشناس

  تاریخ : ۲۰ - دی - ۱۴۰۱

  فقط عاشق پادشاهی کنونی هستم که هیچ گرسنه ای نداریم هیچ بیچاره ای نداریم همه در رفاه زندگی میکنیم اسم ایران رو هرجای دنیا بیاری خبر دار وایمیسه .هرچی از پادشاهی الان بگم کم گفتم بسیار خوب و همه چی بجا ودرست هست .هر رییس جمهوری میره یکی بهترش میاد خدایا شکرت چقد دلسوزانه خدمت میکنند .هرچی به عقب میریم ومیبینیم که هیچ دورانی در شکوفایی دوران حال نبوده ونیست .بله هرکی بگه دروغه دشمن خداست .صلوات بفرست براسلامتی اون مسعولان دلسوز که چه در کانادا هستن وچه در ایران .خدایا خودت مواظب فرزندانشان باش،که ثروت ایران باهاشونه یوقت کلاه سرشون نره ثروت ایران به تاراج بره .الهی آمین


 • تورک

  تاریخ : ۲۰ - دی - ۱۴۰۱

  در اینکه بیشتر حرفا زده نشده شکی نیس و تصاویر هم واقعی بودنش معلومه که نیس . اما تمام عالم میدونن که صده ها تورک بر دنیا حکمرانی کرده که همیشه پشت و پناه مظلوم بوده و ظالم را سرکوب کرده . حیف ک الان افتاده دست …


 • ناصرالدین شاه قاجار

  تاریخ : ۲۰ - دی - ۱۴۰۱

  قاجاری هارو کم خراب نکردیم با اون فیلم جیران صفوی ها یا بهتره بگم قزل باش ها رو هم خراب کردین. زندیه به حکومت بد بود و آقا محمد خان یا شاه قاجار ازشون انتقام اخته شدنش رو گرفت.و زندیه ..رو نابود کرد .و ناصرالدین شاه شاه چهارم قجر ها ۵۴سال حکومت کرد و بعضی ها میگن بی صفت و عیاش بود


 • محمد

  تاریخ : ۲۰ - دی - ۱۴۰۱

  صددرصد این چهره ها جعلی و غیر واقعی هستند و صددرصد کسانی که این چهره ها را طراحی کردن پان ترک های زد ایرانی هستند چونکه با توجه به مینیک صورت و رنگ چشم و مو شبیه پادشاهان عثمانی هستند تا ترک‌های ایرانی ما ترک‌های زیادی داریم که چشم مشکی و رنگ مو مشکی هستند اما این‌ها همه غیر ایرانی طراحی شدن


 • ناشناس

  تاریخ : ۲۰ - دی - ۱۴۰۱

  به نظر بنده بد ترین دوره ایران دوره صفوی است


 • ناشناس

  تاریخ : ۲۰ - دی - ۱۴۰۱

  بسیار عالی فقط چرا از بختیاری نامی نبردید


 • ناشناس

  تاریخ : ۲۰ - دی - ۱۴۰۱

  شاه اسماعیل محل تولداردبیل بود نه تبریز


 • ناشناس

  تاریخ : ۲۱ - دی - ۱۴۰۱

  نتیجه میگیریم .. بدبختی ملت ایران از این صفویه ..آغاز شد


 • فرهاد

  تاریخ : ۲۱ - دی - ۱۴۰۱

  فققط یه موردی عجیبه که شاه صفوی در دربارش کریمخان زند وکیل بوده بعد پادشاهذقاجارهم باهاش دوست بوده نادر شاه افشار هم اونجا بوده در حالبکه دوران صفویه بعد زندیه بعد افشاریه بعد قاجاریه تو کتابها یاد دادن به ما.


 • ناشناس

  تاریخ : ۲۱ - دی - ۱۴۰۱

  حتما رضا شاه پهلوی هم اون حوالی یبوده


 • مهدی

  تاریخ : ۲۱ - دی - ۱۴۰۱

  ولی دم شاه عباس گرم، عجب … جا گذاشت، یادش بخیر روحش شادکه تاابد اسم وعکس این بزرگ وار …میماند، زنده باد… و …شاه عباس


 • علی

  تاریخ : ۲۱ - دی - ۱۴۰۱

  در طول تاریخ بویژه دوران طلائی صفویه نقش اردبیل و اردبیلی از صدقه سر این شهر باشکوه و مردمان غیورشان هست نباید نادیده گرفته بشه


 • ناشناس

  تاریخ : ۲۱ - دی - ۱۴۰۱

  مهم اینجاست که نشون میده
  چقدر همسایگان کشورمان
  دوست دارمون بودند هستند
  هربار برای نابودیه مملکت
  تلاش کردند و میکنند
  در تمام دورانها این اتفاق
  افتاده


 • ایران

  تاریخ : ۲۱ - دی - ۱۴۰۱

  مهم اینجاست که نشون میده
  چقدر همسایگان کشورمان
  دوست دارمون بودند هستند
  هربار برای نابودیه مملکت
  تلاش کردند و میکنند
  در تمام دورانها این اتفاق
  افتاده


 • عجم

  تاریخ : ۲۱ - دی - ۱۴۰۱

  ایران و پرشیا در طول تاریخ از نام‌های مورد استفاده برای نامیدن کشور ایران بوده‌اند. در جهان غرب، پرشیا (یا یکی از مشتقات آن) از نظر تاریخی نام رایج ایران بوده‌است. واژه ایران از واژه پهلوی ایران (با یای مجهول، پهلوی کتیبه‌ای: 𐭠𐭩𐭫𐭠𐭭) و پارتی آریان (پارتی کتیبه‌ای: 𐭀𐭓𐭉𐭀𐭍) آمده‌است.ین واژه در لغت به معنای «ایرانیان» است. استفاده از آن نیز دستکم به حدود هزاره یکم پیش از میلاد بازمی‌گردد؛ هرچند تا پیش از دوران ساسانیان، از آن برای اشاره به مردم ایران به کار می‌رفت و استفاده از آن برای اشاره به یک سرزمین جغرافیایی و یک واحد سیاسی، از سده سوم میلادی و دوره شاپور یکم آغاز شد.«انیران» متضاد این واژه و به معنای ناایرانی است.


 • صفویان

  تاریخ : ۲۱ - دی - ۱۴۰۱

  در مورد شاه عباس دوم و برخی از شاهان دیگه نوشته حسینی الموسوی الصفوی…در واقع صفویان تورکهایی با ریشه کردی بودن که خود را سادات و سید مینامیدن…سادات تورکی که شیعه ۱۲ امامی را در ایران رسمی کردن…تا پیش از آنها ایران اکثرا تسنن بود…اولین حکومت قوی و رسمی ایران پس از حمله اعراب و سقوط ساسانیان همین شاهنشاهی صفویه بود…یکپارچگی ایران امروز با وجود قدرت عثمانی تا حد زیادی مدیون آنهاست.


 • سارا

  تاریخ : ۲۱ - دی - ۱۴۰۱

  از همه شاهان صفوی باید در زمره هخامنشیان بزرگ تجلیل کرد….زنده باد ایرانی و همه اقوام ایران…مخصوصا قوم بزرگ لر


 • ناشناس

  تاریخ : ۲۱ - دی - ۱۴۰۱

  تاریخ وتمدن جعل نکنید پارس های … ایران تمدن فرهنگ را از تمدن کشورهای خلیج … ب ارث برده


 • مانی

  تاریخ : ۲۱ - دی - ۱۴۰۱

  چه عجب بعد از مدتها یه روز مرورگر گوگل را باز کردم به جای نوشتن از شوهر چندم سحر قریشی و تغیر جنسیت فلان هنرپیشه ی زن
  یه مطلب درست و حسابی خوندم
  دست کسی که این مطالب را جمع آوری و نشر کرده، درد نکنه.


 • ناشناس

  تاریخ : ۲۱ - دی - ۱۴۰۱

  از تاریخ می شود درس های با ارزشی گرفت و بزرگترین درسها از تاریخ این است که مردم یک کشور برای پیشرفت و امنیت کشور خودشان باید متحد باشند و اجازه ندهند هیچ موضوع داخلی امنیت کشور را به خطر بیندازد، چون گرگان گرسنه دورتادور کشور عزیزمان به انتظار نشسته اند. زنده باد ایران سرافراز


 • دختر ایرانی تورک زبان

  تاریخ : ۲۱ - دی - ۱۴۰۱

  با سلام دورود بر نادر شاه بزرگ و دورود بر پادشاهانی که بفکر ملت و کشور بودن من یک دختر ایرانیه تورک زبانم به هم زبانان پانتورکم یادآوری میکنم پدری که شما به آن افتخار میکنید وترکیه رو اجداد خودتون میدونید درهر فرصتی به ما خیانت کرده پدران مارو به خاک و خون کشیده برید جنگ چالدران را بخوانید دوستان تورکم فریب تفرقه افکن هارو نخورید ما یک ملت هستیم در کنار هم هویت پیدا می‌کنیم من عروس شمالی ها شدم توی این سی سال هرگز توهین یا فرقی بین فرهنگ و اندیشه ندیدم تنها آرزویم این است ایرانی متحد با قدرت و سربلند در جهان بشویم به امید آزادی تمام ملت ایران پاینده باد ایرانم


 • ناشناس

  تاریخ : ۲۱ - دی - ۱۴۰۱

  بنیانگذاری…. هم دوران همین شاها صورت گرفت


 • علی

  تاریخ : ۲۱ - دی - ۱۴۰۱

  سلام.هموطن آذزی خوب بود لذت بردم ایران پاره تن ماست من خودم کرمانی هستم پدرم آذری است..وهمیشه تعریف می کرد از خدماتشان به ایران .ودشمنی عثمانی ها با ما را هم میگفت ..وچه ضربه های عثمانیها به ما نزدن .وهنوز هم….


 • جواد

  تاریخ : ۲۱ - دی - ۱۴۰۱

  مدرس … بیشتر تا دانشگاه


 • فرهاد

  تاریخ : ۲۱ - دی - ۱۴۰۱

  کشقور فرانسه خبر از طرح و اجرا س تاکسی های پرنده میده ما هنوز خیابان هام.ن رو نتونستیم با. مدیریت کارامد بدون چاله چوله کنیم . ذهن و تفکر ما به اینه هرجا هستیم بگردیم دنبال پیرژامه شاه صفوی چه رنگی بوده چشمهاش چه رنگی ماه تولدش چیه یه فال هم برای تاریخ تولدش باز کتیم .ادرحالیکه اثری از کفن شان هم نمانده قبرهاشان هم تبدیل شده به … و اشتباهی … شاه عباس پل و کاروانسرا ساخت به امید اینکه امروز شما توسعه اش بدی نه پرت کنی تو بیابان بیفته بشه لونه مار و عقرب و بیابانگرد.


 • ناشناس

  تاریخ : ۲۱ - دی - ۱۴۰۱

  مواظب باشید این خوش ذوقی آنها کار دست شما ندهد و صفویه را مصادره نکنند


 • فرهاد

  تاریخ : ۲۱ - دی - ۱۴۰۱

  تشکر از انتشار نظرم و ویرایش قابل قبول . اگر اعتراضی هم میکنیم چون روز اول گفتن شیوه مدیریت. ما اینه که اجازه دارید اعتراض و انتقاداتتون را مطرح کنید.


 • ناشناس

  تاریخ : ۲۱ - دی - ۱۴۰۱

  صدها ترک بر دنیا حکومت کردن وهمه پشت پناه مظلوم بودن


 • بهنام

  تاریخ : ۲۳ - دی - ۱۴۰۱

  بسیار ممنون از لطف شما برای این مقاله دستتون درد نکنه مفید بود


 • شیوا

  تاریخ : ۵ - بهمن - ۱۴۰۱

  عاااااشق صفویه و به خصوص شاه عباس اول و شاه اسماعیل اولم ….اهل اصفهانم و میدونم که صفویان اردبیلی بودن بدون صفویان ، اصفهان عیر قابل تصوره …خدا رو شاکرم که مردم اصفهان اونقدر صفویه رو دوست دارن که پارک مشاهیر صفوی در اصفهان با تندیس مشاهسر این دوره احداث شده فقط آرزو دارم تندیس شاهه عباس اول در مرکزی ترین نقطه اصفهان نصب بشه