آبگیری - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • حوضچه‌های تغذیه مصنوعی شهرستان زرین دشت آبگیری شدند

    حوضچه‌های تغذیه مصنوعی شهرستان زرین دشت آبگیری شدند

    رئیس اداره فنی و زیربنایی مدیریت جهاد کشاورزی زرین دشت از آبگیری کل حوضچه‌های تغذیه مصنوعی شهرستان خبر داد. به گزارش اول فارس، حسن یزدانی رئیس اداره فنی و زیربنایی مدیریت جهاد کشاورزی زرین دشت اظهار کرد: در بارش‌های اخیر، کل ۶ حوضچه تغذیه مصنوعی ساخته شده در مناطق شهرستان، آبگیری شد. او با بیان اینکه حجم آبگیری حوضچه‌ها […]