آب زنگی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • تخریب ۱۰۰ساخت و ساز‌ غیرمجاز در آب زنگی شیراز

    تخریب ۱۰۰ساخت و ساز‌ غیرمجاز در آب زنگی شیراز

    بیش از ۱۰۰ ملک و دیوار گذاری غیر مجاز حریم رودخانه محله آبزنگی شیراز تخریب شد. به گزارش اول فارس، با توجه به اخطار‌های شهرداری منطقه در خصوص عدم ساخت و ساز غیر مجاز، غیر اصولی و غیر فنی در حاشیه رود خانه ،معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیرازدر عملیاتی مشترک با اداره آب […]