آب پنیر - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • تاثیر معجزه آسای آب پنیر برای کاهش وزن و تناسب اندام

    تاثیر معجزه آسای آب پنیر برای کاهش وزن و تناسب اندام

    بر طبق موسسه ملی بهداشت (NIH)، ایمنی مکمل های پروتئین آب پنیر تا حد زیادی به مقدار مصرفی آن بستگی دارد. بیشتر آمریکایی ها دوبار در روز این پروتئین را مصرف می کنند .پروتئین اضافی از هر نوعی، به عنوان چربی در بدن ذخیره می شود و می تواند خطر کم آب شدن بدن را افزایش دهد.